teplomer

 

c2be5160-8b5d-4aef-ad8d-65aef8912e50.png

Bol vzkriesený: Temnota je porazená a prichádza úsvit

352
Milko Kostovič
Kultúra života

Anglický teológ a historik zo 17. storočia Thomas Fuller spopularizoval staré írske ľudové príslovie: "po hrôzach noci svitá deň." 

Od roku 1650, keď Fuller prvýkrát publikoval túto frázu, skupiny teológov, psychiatrov, psychológov, historikov, filozofov, a svojpomocných guruov využívajú tejto koncept, podľa ktorého sa veci zlepšujú krátko po dosiahnutí najnižšieho bodu, keď snaha pomáhať druhým prekoná ťažké časy. 

Neexistuje lepší príklad intenzívneho smútku a zúfalstva, po ktorých rýchlo nasledujú skvelé správy, ako smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša pred 2000 rokmi. Zatiaľ čo veriaci na celom svete oslavujú vzkrieseného Krista počas tohto Veľkonočného víkendu - my si pripomíname, že Ježišova smrť nebola trvalá. Ježišovo zmŕtvychvstanie na tretí deň, základný kameň kresťanskej viery, je živým dôkazom toho, že prišiel úsvit. 

Kým historici pripisujú tento výrok Fullerovi, jeho existencia je oveľa dlhšia. Biblia je plná príbehov ľudí, ktorí zažívajú určitým spôsobom utrpenie vo svojich životoch, ale aj uprostred ich bolesti im Boh opätovne ponúka nádej a cestu von zo zúfalstva.

Táto nádej nám pomáha v ťažkých časoch a motivuje nás pohnúť sa vpred. My všetci, kresťania i nekresťania, zažívame úzkosť nad životnými udalosťami a stratami. Žiadna osoba, žiadna tabletka a ani príslovie zo 17. storočia nedokážu odstrániť naše emocionálne a fyzické choroby. Ale počas tohto Veľkonočného víkendu vieme, že Boh je Boh, ktorý utešuje a ktorý poslal svojho jediného syna, aby každému z nás ponúkol nádej na svetlejšiu budúcnosť.

Preháňaný 24-hodinový cyklus noviniek a každodenné skúšky a ťažkosti v našich vlastných životov môžu sťažiť udržanie si nádeje, že aj bolesť a utrpenie odíde. Ale ako sa hovorí v Liste Rimanom v Novom zákone: "A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej." Takže namiesto toho, aby sme sa vyhýbali ťažkostiam, vytrvajme na druhej strane. Pretože vieme, že ten najspravodlivejší charakter je kovaný na kovadlinách ťažkostí.

Iba počas tohto týždňa svet sledoval so zatajeným dychom ako jeden z jeho trvalých symbolov viery Notre Dame de Paris bezmocne horel. Nasledujúce ráno sme sa však zobudili a uvideli fotky žiariaceho kríža stojaceho medzi popolom sutín - kríža symbolizujúceho bolesť a obetu, ale aj vyjadrenie trvalej nádeje.

Odvtedy je ilustráciou základnej pravdy, že temnota a ničenie nie sú trvalé, intenzívna podpora celého sveta s cieľom pomôcť obnoviť jeden z najznámejších symbolov viery na svete. Tak ako Ježiš povstal z hrobu na Veľkonočnú nedeľu, ponúkajúc odpustenie, vykúpenie a zmierenie, tak aj Notre Dame sa znovu objaví ako symbol viery, nádeje a solidarity pre milióny vo Francúzsku, v celej Európe a na celom svete.

Napokon sa temnota noci zmení na svitanie. 

DISKUSIA k článku