teplomer

 

67892_166688773369720_2733530_n.jpg

Za študenta, ktorý prisľúbil vystrieľať nevoličov Čaputovej, sa škola ospravedlňuje

703
Kultúra smrti

Mladý ľavicový extrémista z gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave, ktorý sa označil za priaznivca Zuzany Čaputovej, pred niekoľkými dňami šokoval prísľubom na internete o likvidácii ľudí, ktorí si dovolili voliť iného kandidáta ako jeho obľúbenú slušnú a spravodlivú právničku a o ktorých si vedie zoznam. Vo štvrtok sme okrem toho priniesli informáciu o jeho škole, ktorá je tiež naklonená propagácii jedného typu slušných politikov (viac v článku). K prípadu najnovšie zaujal stanovisko aj riaditeľ dotknutej progresívnej školy – CS Lewis Bilingual High School, Dušan Jaura.

“Pred pár dňami náš študent napísal na sociálnej sieti nerozvážny status. Obsah statusu študenta nás hlboko pobúril, pretože nie je zlučiteľný s hodnotami, ktoré na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa vyznávame a ku ktorým našich študentov vedieme,” uvádza škola vo vyhlásení.

Riaditeľ ďalej poznamenal, že v zmluve, ktorú so študentmi a rodičmi na začiatku štúdia uzatvárajú sa explicitne píše.:„Zriaďovateľ a riaditeľ Gymnázia môžu pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť od Zmluvy, ak: študent prejavuje alebo podnecuje rasovú, náboženskú, národnostnú alebo etnickú nenávisť alebo neznášanlivosť“. 

“Po konzultácii so študentom sme sa dozvedeli, že to napísal ako “satiru“. Krátko na to študent do skupiny na Facebooku napísal ospravedlnenie (uvádzame v plnom znení):

“Veľmi ma mrzí, že som nad svojím konaním nerozmýšľal a na satirický opis situácie, som volil jazyk neslušný, ofenzívny a nemiestny, skrátka nehodiaci sa do slušnej diskusie. Chcel by som sa týmto ospravedlniť za všetky nepríjemnosti, ktoré som mojím nezrelým chovaním spôsobil.”

Ďalej riaditeľ školy, okrem iného manžel podpredsedníčky strany Progresívne Slovensko Zory Jaurovej, ktorý sám na svojom profile uvádza, že volí Čaputovú, píše:

“Zároveň sa dištancujem od názorov ktoré som propagoval, verím že na Slovensku si musíme vážiť názory všetkých, či už kresťansky, liberálne alebo inak orientovaných a ich názory a postoje majú rovnakú hodnotu. Preto má často mrzí keď v tejto skupine vidím veci ktoré propagujú všemožnú diskrimináciu a dehonestujú názory iných a bola to práve táto frustrácia, ktorá ma podnietila k tomu napísať inkriminovaný komentár.”

“Forma ale spôsobila rovnako škody a vyplodila rovnako nenávisti ako ten najhorší hoax alebo nenávistný prejav v tejto skupine. Preto dúfam, že si z mojej chyby vezmete práve toto posolstvo. Bez ohľadu na oponentovo presvedčenie, názor a jeho etnické pozadie, bez ohľadu na to, ako nás to uráža a ako nám to ubližuje, je dôležité držať sa jedného z hlavných pilierov demokracie, otvorenej, spravodlivej a hlavne slušnej diskusie, ktorá nie je vedená medzi kráľom a poddaným, ale dvoma svojprávnymi, rovnocennými partnermi.“

Riaditeľ školy k tomu dodal: “Žiaľ, neodhadnutie kontextu a “literárneho štýlu“ bude mať svoje dôsledky. Veríme, že sa z toho poučí,” uviedol v stanovisku školy riaditeľ Dušan Jaura.

“Jete to, čo my bohatí dávame prasatám. Radšej sa zabite”

Ako sa však ukázalo, mladý ľavicový extrémista sa svojou nenávisťou vyvršoval na skupine združujúcej národne cítiacich ľudí viackrát.

V minulosti v ďalšej skupine mal tiež nenávistný prejav, v ktorom poodhalil niečo zo svojej malomyseľnej duše:

“Nič neviete, ste neúspešní, a tak za svoje smutné životy viníte Ameriku, EÚ, mimovládky, aktérov, ktorí sa vaše životy snažia zlepšovať. Žijete v dierach, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré my bohatí dávame prasatám, tak sa všetci radšej zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hanbu slušným a vzdelaným ľuďom.”

 

DISKUSIA k článku