03-12.jpg

Centrum pre štúdium politického islamu varuje Lajčáka

335
Kultúra života

Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii vyvoláva na slovenskej politickej scéne už niekoľko týždňov búrlivu diskusiu. Ozývajú sa hlasy, aby do Marrakéša nik necestoval a Slovensko pakt odmietlo. Minister zahraničia Miroslav Lajčák na to reagoval vyhrážkou podania demisie. A práve jemu adresovalo Centrum pre štúdium politického islamu otvorený list, v ktorom ministrovi prezentuje potenciálne riziká paktu a varuje ho pred islamizáciou našej spoločnosti.

Na naše otázky týkajúce sa politického islamu a otvoreného listu ministrovi Lajčákovi odpovedalo Centrum pre štúdium politického islamu International.

Predstavte, prosím, našim čitateľom vašu organizáciu

Centrum pre štúdium politického islamu (CSPI) je neziskové, apolitické a nenáboženské hnutie zamerané na vzdelávanie a skúmanie doktríny politického islamu. Politický islam je tá časť islamskej doktríny, ktorá sa týka nemoslimov, teda kafirov.

Štatistická analýza textov amerického profesora fyziky Billa Warnera odhalila, že kafirov sa týka 51 percent celkového textu základných kníh islamskej doktríny. Použitím vedeckých metód skúmania je možné tento politický aspekt islamu pomerne ľahko odhaliť a pochopiť.

Cieľom CSPI je vzdelávaním o podstate doktríny politického islamu chrániť hodnoty slobody, demokracie i ľudskej dôstojnosti.

Na blogu slovenského portálu ste zverejnili otvorený list. Čo bolo dôvodom, že ste sa rozhodli adresovať ho ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi a týka sa Globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii?

Minister Lajčák je pravdepodobne spoluautorom daného dokumentu a jedným z jeho najväčších presadzovateľov. Dokonca pohrozil demisiou v prípade, že by sa SR postavila proti Paktu.

Analýza CSPI odhalila, že viacero ustanovení v Pakte môže byť použitých na presadzovanie islamizácie. Aj keď v Pakte sa slovo islam nenachádza, v kontexte vývoja posledných rokov a tiež 1400-ročnej histórie islamu CSPI identifikovalo možnú podporu islamskej migrácie ako najproblematickejší aspekt Paktu.

Keďže však na pochopenie tejto agendy je nutné text Paktu analyzovať z pohľadu politického islamu, pretože pri bežnom prečítaní to nemusí čitateľovi neznalému politického islamu dôjsť, rozhodli sme sa poskytnúť pánovi Lajčákovi tento pohľad na daný dokument. S tým, že veríme, že pohľad politického islamu ozrejmí pánovi ministrovi riziká Paktu a že sa na základe toho rozhodne zmeniť svoj názor.

V čom podľa vás spočíva najväčší problém paktu OSN?

Analytici CSPI identifikovali niekoľko problematických bodov, ktoré môžu viesť k presadzovaniu islamských pravidiel šaría. Sú uvedené v článku na našom blogu:

Cieľ 4 opatrenie f: chýbajúca národnosť migranta nie je prekážkou, hoci vytvára problém pri identifikovaní oprávnenosti migrácie
● Cieľ 5: „Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu“
● Cieľ 7 opatrenie a: existujúce predmetné politiky bude možno nutné zmeniť, aby vyhovovali požiadavkám migrantov v súlade s islamským právom šaría.
● Cieľ 7 opatrenie b: keďže islam je uznaný za náboženstvo, ochrana ľudských práv migrantov bude vykonávaná v súlade s hodnotami islamu
● Cieľ 11 opatrenie f: ak budú príslušné zákony a nariadenia upravené podľa tohto opatrenia, znamená to akceptáciu nelegálnej imigrácie, pričom diskriminácia sa stáva argumentom v prospech akéhokoľvek migranta
● Cieľ 15 opatrenie e: umožňuje poskytovanie zdravotných služieb v súlade s islamským právom šaría
● Cieľ 16 opatrenie c: zabezpečuje zjednocovanie rodín, čím zvyšuje imigráciu niekoľkonásobne
● Cieľ 17 / 33: zákaz kritického myslenia v súvislosti so správaním sa migrantov, kritika je silne odsudzovaná
● Cieľ 17 opatrenie a: útok proti slobode prejavu, migranti sú automaticky považovaní za nevinných a za obete
● Cieľ 17 opatrenie c: kontrola médií, cenzúra spravodajstva, zameranie nie na fakty, ale na prezentovanie migrácie ako výlučne pozitívneho javu. Ostatné médiá ponechané bez financií či podpory.
● Cieľ 17 opatrenie g: migrácia musí byť presadzovaná v kontexte volebných kampaní
● Cieľ 20 opatrenie i: vytvára základy bankovníctva v súlade s islamským právom šaría

Čo podľa vás môže v Európe spôsobiť z dlhodobého hľadiska islamská migrácia?

V prvom rade je nutné pochopiť, že migrácia je v islame natoľko dôležitá, že je základom pre islamský kalendár. Ten nezačína narodením Mohameda, alebo jeho prvým zjavením, či prvým verejným vystúpením. Začiatkom islamského kalendára je hidžra, teda migrácia moslimov z Mekky do Jathribu. Z kazateľa, ktorý 13 rokov v Mekke hlásal náboženstvo islamu bez väčšieho úspechu, sa po hidžre stáva úspešný politický vodca a dobyvateľ.

Vďaka politickému islamu a džihádu sa moslimom najprv podarilo ovládnuť Jathrib, premenovať ho na Medinu a pôvodných obyvateľov, vrátane štyroch židovských kmeňov buď vyhnať, konvertovať alebo vyvraždiť. Za deväť rokov po hidžre islam ovládol celú Arábiu. V tomto trende pokračuje dodnes. Bližšie informácie ohľadom islamizácie krajín a čo sa s tým dá urobiť si môžete pozrieť na www.whaticando.today

Prečo podľa vás predstavitelia OSN neriešia situáciu v krajine, nepodporujú vlastenectvo ľudí, ale riešia len sprievodný jav – a tým je migrácia? Prečo podľa vás pakto OSN umožňujú odliv mozgov z krajiny?

CSPI sa venuje štúdiu politického islamu a to je aj doména, ku ktorej sa vyjadrujeme.

DISKUSIA k článku