984651324651364513.jpg

Právnici prednášali o Istanbulskom dohovore a o ohrozeniach rodiny v sekulárnom štáte

135
Kultúra života

V pondelok 26. novembra sa v dome Quo Vadis uskutočnil seminár s názvom Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte. So svojimi prednáškami vystúpili právnici Tymoteusz Zych z poľskej organizácie Ordo Iuris a Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Pán Zych okrem predstavenia organizácie Ordo Iuris pôsobiacej nielen v Poľsku, ale aj v iných európskych štátoch a v belgickom Bruseli, vysvetlil nebezpečenstvá prijatia tzv. Istanbulského dohovoru, oficiálne zameraného na odstránenie násilia na ženách. Poukázal na jeho ideologický podtext a na negatívne dôsledky, ktoré by mohli nastať, ak by ho Slovensko ratifikovalo.

Tymoteusz Zych predstavil alternatívny návrh – Dohovor o právach rodiny, ktorý rieši obdobné problémy ako Istanbulský dohovor, ale bez používania rodovej terminológie a bez rôznych ideologických abnormalít. Pán Zych sa dotkol aj viacerých prípadov porušovania prirodzených práv, ktoré v Poľsku organizácia Ordo Iuris riešila a ktoré sa vďaka jej aktivite podarilo zvrátiť.

Patrik Daniška vo svojej prednáške o domácom vzdelávaní a právnych aspektoch výchovy detí vysvetlil podstatu práva rodičov na výchovu detí podľa vlastného filozofického presvedčenia dal ju do kontextu s domácim vzdelávaním, ktoré aj na Slovensku začína byť čoraz viac rozšírené.

Spomenul aj rôzne nebezpečenstvá, ktoré sa v súčasnosti rozmáhajú, najmä vplyvom lobistických mimovládnych organizácií a medzinárodných inštitúcií.

Organizátorom podujatia je Nadácia Slovakia Christiana, ktorá vznikla v auguste 2016 s cieľom brániť nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a znovuobnoviť kresťanskú civilizáciu.

Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Tradition, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka o.z. Priatelia Quo Vadis spravujúcemu katolícky dom evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom Námestí v Bratislave.

DISKUSIA k článku