teplomer

 

Eucharistic Adoration

Synoda o mládeži - východoeurópski biskupi žiadajú zamerať sa na Eucharistiu a otcovstvo

438
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

Jeden z biskupov poukázal na skutočnosť, že v Instrumentum Laboris (prípravný pracovný dokument) Synody sa sviatosti spomínajú iba 8 krát. Počas intervencií na Synode biskupov v Ríme v tomto týždni požiadali dvaja východoeurópski biskupi aby sa v záverečnom synodálnom dokumente kládol oveľa väčší dôraz na dôležitosť Eucharistie, liturgie a otcovstva.

O týchto problémoch ako o najzávažnejších v tejto dobe hovorili arcibiskupi Tadeusz Kondrusiewicz z bieloruského Minska a Zbignevs Stankevics z lotyšskej Rigy, účastníci Biskupskej synody o mládeži, viere a rozlišovaní povolania, ktorá sa koná vo Vatikáne od 3. do 28. októbra 2018. Synodálni otcovia majú možnosť ľubovoľne intervenovať, pričom každý príspevok by mal trvať 3 až 5 minút.

10. októbra vo svojej pripravenej intervencii arcibiskup Kondrusiewicz z Minska požiadal synodálnych otcov o zdôraznenie dôležitosti a centrality Eucharistie v záverečnom dokumente. S odvolaním sa na Instrumentum Laboris (pracovný dokument) tejto Synody zároveň poznamenal, že hoci má tento dokument „veľkú pastoračnú hodnotu“, Eucharistia sa v ňom spomína iba dvakrát a sviatosti iba osemkrát:

Eucharistia je základným kameňom katolíckej viery a bieloruskej mládeži pomáha prehlbovať si vieru. Keďže Bielorusko hraničí s pobaltskými štátmi Lotyšskom a Litvou, vycestovali tam počas nedávnej pápežovej návštevy 22. až 25. septembra bieloruskí mladí. Viac ako 2000 bieloruských veriacich, z toho polovica mládeže, cestovalo 23. septembra do Kaunasu na svätú omšu s pápežom Františkom, zatiaľ čo stretnutia s mládežou, plánovanom na 22. septembra vo Viľnuse, sa zúčastnilo asi iba 500 ľudí. Mládež inštinktívne rozpoznáva dôležitosť svätej omše a stretnutia so Svätým Otcom.“

Arcibiskup Kondrusiewicz dodáva, že Cirkev sa nemá realizovať iba „v horizontálnej línii ... ale aj vo vertikálnej“, čím mienil, že Cirkev nemá byť iba „príjemným a pohodlným miestom pre každého, ale predovšetkým má byť miestom silnej duchovnej formácie“. Poznamenal, že v záverečnom dokumente sa má viac vyzdvihnúť hodnota duchovných vecí a podporil tých, čo zdôraznili problém dôležitosti liturgie:

„Mali by sme vždy pamätať na to, že liturgia je zdrojom a vrcholom života kresťana a zároveň si priznať, že túto pravdu strácame zo zreteľa a že slávenie Eucharistie sa mení na divadlo.“

Arcibiskup podčiarkol, že „našou povinnosťou ako pastierov je oživiť pravého ducha a krásu liturgie“ a vyjadril svoju podporu návrhu, aby Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala nový dokument o dôležitosti verného dodržiavania liturgických predpisov: „Mládež uznáva a obdivuje dobrú liturgiu a našou úlohou je splniť v tomto prípade jej želanie.“

Ústredným bodom intervencie arcibiskupa Zbignieva Stankevicsa z Rigy v prvom týždni Synody bolo otcovstvo a hoci sa táto téma stretla s veľkým porozumením, nebol tento problém zahrnutý do užšieho kruhu. Arcibiskup je presvedčený, že otcovia sú rozhodujúcim činiteľom pri odovzdávaní viery deťom, pretože

„získané údaje dokazujú, že ak otec berie vážne vieru, je 75 percentná pravdepodobnosť, že ho budú nasledovať aj jeho deti, zatiaľ čo u matky je to len 15 percentná pravdepodobnosť. Podobne je to aj s obrátením, ak sa obráti matka, rodina ju nasleduje v 17 percentách prípadov, no ak sa obráti otec, je to až 93 percent prípadov.“ Ďalej podotkol, že katolíci musia prehodnotiť „stereotyp, že výchova k viere má byť zverená matke“, nakoľko „v Božom pláne je muž tým, kto chráni svoju rodinu nielen pred konkrétnym nebezpečenstvom, ale aj pred duchovným a ideologickým nebezpečenstvom. Preto je úlohou otca dbať o vzťah jeho rodiny k Bohu a povzbudzovať svoju manželku a deti k praktizovaniu viery.“ 
 

DISKUSIA k článku