7139405811_92ea19164e_k.jpg

Írsky gay premiér: Katolícke nemocnice "budú musieť" vykonávať potraty detí

735
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Írsky homosexuálny premiér podporujúci potraty oznámil, že katolícke nemocnice v krajine budú musieť vykonávať potraty. 

Leo Varadkar povedal, že keď nadobudnú účinnosť nové zákony liberalizujúce potraty, tak aj dokonca katolícke inštitúcie budú musieť ponúkať túto procedúru. 

Jednotliví lekári, sestry alebo pôrodné asistentky sa budú môcť vyhnúť vykonávania potratov z dôvodov otázok svedomia, no samotné inštitúcie nebudú mať túto možnosť. 

Podľa BBC Varadkarova vláda v súčasnosti pracuje na zákone, ktorý umožní potraty na požiadanie až do 12 týždňov na zdravých deťoch a v "extrémnych prípadoch" až do 24 týždňov. 

Írsky premiér (taoiseach) uviedol, že nový zákon bude podľa vzoru "Zákona na ochranu života počas tehotenstva 2013", ktorý povoľuje potraty za určitých okolností a umožňuje zdravotníckeho personálu, aby sa vyhol tejto procedúre. 

"Nebude však možné, aby nemocnice financované z verejných zdrojov bez ohľadu na to, kto je ich patrón alebo vlastník, sa rozhodli neposkytnúť takéto potrebné služby, ktoré budú v tomto štáte legálne, akonáhle túto legislatívu prijme Dáil (vláda) a Seanad (senát)," varoval premiér. 

Varadkar zdôraznil, že jednotlivci sa budú môcť "nezúčastniť na základe ich svedomia alebo náboženského presvedčenia", no inštitúciám to nebude umožnené. 

"Tak ako je to teraz v prípade legislatívy "Zákona na ochranu života počas tehotenstva 2013", nemocnice ako napr. Holles Street, ktorá je súkromnou katolíckou nemocnicou, Mater, nemocnica sv. Vincenta a ďalšie budú musieť vykonať akúkoľvek procedúru, ktorá je v tomto štáte legálna a ide o vzor, ktorý budeme nasledovať."

Prípad naväzuje na prieskum uskutočnený po referende, ktorý ukazuje, že väčšina rodinných lekárov v Írsku vo svojom svedomí nesúhlasí s páchaním potratov a nemá v úmysle poskytovať túto tzv. službu. Z 936 praktických lekárov (GPS) by sa 68% nezúčastnilo na potratoch. 

V reakcii na výsledky tohto prieskumu doktorka Ruth Cullenová z pro life kampane tvrdí, že predpoklad ministerstva zdravotníctva, že írski lekári budú súhlasiť s vládnou agendou podporujúcou potraty, je odtrhnutý od reality. 

"Z počúvania ministra Simona Harrisa nadobudnete dojem, že praktickí lekári sú celkom zajedno s vládnymi plánmi v otázke potratov, no nič nemôže byť vzdialenejšie od pravdy." uviedla Cullenová. 

"Nútiť praktických lekárov, aby sa podieľali na potratoch, ktoré nemajú nič spoločné so zdravotnou starostlivosťou, je extrémnym a nespravodlivým útokom na slobodu svedomia a malo by sa mu za každú cenu odolať," pokračovala. "Je nespravodlivé, aby minister Harris a vláda nútili lekárov, ktorí nechcú vydávať potratové tabletky, posielať ženy ku kolegom, ktorí vykonajú túto procedúru.

"V súčasnosti sme svedkami niečoho skutočne desivého - vláda, ktorá je zrejme pripravená pošliapať slobodu svedomia, aby pokračovala v pretvárke, že ich návrhy na umelé prerušenie tehotenstva majú medicínsky základ. Veľmi nás však povzbudzuje počet praktických lekárov, ktorí vyjadrujú svoj odpor..."

 

DISKUSIA k článku