Papež hostí pravoslavného metropolitu v českých zemích a na Slovensku

170
Kultúra života

Vatikán. 11. května navštíví Svatého otce metropolita Rastislav, prešovský arcibiskup a primas Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Jak uvádí tisková zpráva Papežské rady pro jednotu křesťanů, jde o první návštěvu tohoto metropolity u papeže Františka.

Během svého římského pobytu ve dnech 9. – 12. května se metropolita Rastislav (foto) setká s předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kurtem Kochem, a bude sloužit Božskou liturgii u hrobu sv. Cyrila v Bazilice sv. Klimenta.

Pravoslavná církev v českých zemích a na slovensku je jednou ze 14 autokefálních pravoslaných církví. Svůj původ odvozuje od evangelizačního díla Sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě.

Program návštěvy metropolity Rastislava
Metropolita Rastislav přijede do Říma 9. května a bude hostem v Domě sv. Marty. Následujícího dne bude sloužit pravoslavnou liturgii u hrobu sv. Cyril a poté navštíví Baziliku sv. Petra, P. Marie Větší a sv. Pavla za hradbami. 11. května se setká s kardinálem Kochem a krátce před polednem má v programu audienci u papeže Františka. Odpoledne navštíví katakomby sv. Sebastiana. Primase Rastislava bude doprovázet arcibiskup Michalovců a Košic Juraj a pražský pravoslavný arcibiskup Michal.

Nejmladší z autokefálních pravoslavných církví
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je nejmladší z autikefálních ortodoxních církví. Tento status získala v roce 1951 od Moskevského patriarchátu, pod jehož jurisdikci spadaly pravoslavné komunity na území Československa od roku 1946. Teprve v roce 1998 uznal autokefální status také Konstantinopolský patriarchát.  Pravoslavná církev zachovala jednotu také po rozpadu Československa a v roce 1992 schvállila nová statuta a jméno. Ve čtyřech diecézích má 165 farností (67 v České republice, 98 na Slovensku), v nichž slouží 200 kněží. Počet pravoslavných věřících se uvádí jako 21 tisíc v České republice a 50 tisíc na Slovensku. Ve skutečnosti však pravoslavné bohoslužby navštěvuje daleko více věřících, především Ukrajinští přistěhovalci, ale také turisté.

Metropolita Rastislav (vlastním jménem Ondrej Gont) se narodil v roce 1978. Vystudoval na teologické fakultě Prešovské univerzity a pokračoval ve studiích na Aristotelově univerzitě v řecké Soluni. Na kněze byl vysvěcen v roce 2003. V roce 2012 přijal mnišské jméno Rastislav a byl vysvěcen na prešovského arcibiskupa. V čele Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku stanul v lednu 2014 po kontroverzní volbě, ihned uznané Moskevským patriarchátem, avšak teprve o dva roky později Konstantinopolským patriarchátem.

DISKUSIA k článku