shutterstock_276922811.jpg

S odvolávkou na Amoris Laetitia požehnávajú v rakúskej diecéze na sv. Valentína gay páry

817
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V rakúskej diecéze Linz dostali homosexuálne páry pozvanie, aby sa zúčastnili požehnávania párov na Deň sv. Valentína.

K tejto aktivite dochádza na základe nedávnej debaty o iniciatíve nemeckých biskupov, ktorí chcú požehnávať homosexuálne páry, ako aj na základe kontroverzie v súvislosti s biskupom Andreasom Launom a jeho kritizovaním tejto iniciatívy. Diecézne médiá sa odvolávajú na Amoris Laetitia, ako aj na nedávnu iniciatívu kardinála Reinharda Marxa.

Oficiálne diecézne noviny KirchenZeitung 9. februára oznámili, že v dvoch rôznych farnostiach diecézy Linz výslovne pozvali homosexuálne páry na prijatie požehnania Cirkvi na Deň sv. Valentína. V článku sa uvádza:

„Svätý Valentín je známy ako patrón priateľstva a lásky. V mnohých farnostiach a cirkevných inštitúciach sa v tento deň už tradične požehnávajú páry. Na slávnosť s požehnaním, ktorá bude v kostole Wels-St. Franziskus a v Ursulinenkirche, sú pozvaní aj ľudia, žijúci v homosexuálnych zväzkoch.“ 

Autor článku Paul Stütz vysvetľuje, že požehnanie párov je „príležitosťou vyjadriť lásku. Požehnanie je znakom, že človeka prijíma jeho partner a Boh.“

Na konci článku autor pridáva link na ďalšiu reportáž o nedávnom interview s kardinálom Reinhardom Marxom z 3. februára, ktoré dokazuje jeho otvorenosť na myšlienku požehnávania homosexuálnych párov v individuálnych prípadoch podľa rozhodnutia duchovného pastiera.

Stütz v článku cituje aj pátra Franza Haranta, ktorý je „pastoračným pracovníkom v oblasti manželstva a rodiny“ v Ursulinenkirche v Linzi. Harant sám podporuje požehnávanie homosexuálnych párov a výslovne sa v tejto veci odvoláva na Amoris Laetitia. Stütz ďalej píše:

„My len ohlasujeme univerzálne dostupné požehnanie. Nemáme tu čo zakazovať“, hovorí Harant, ktorý to vníma ako postoj jednoty s pápežom Františkom a tým, čo povedal vo svojom magisterskom dokumente Amoris Laetitia, a síce, že „každý človek má byť nezávisle od svojej sexuálnej orientácie rešpektovaný s dôstojnosťou a prijímaný s úctou.“ 

Rakúska katolícka webstránka Kath.net píše, že Harant musel citovať AL 250.

Irmgard Lehnerová, pastoračná asistentka vo Wels-St. Franziskus, druhej z dvoch farností, v ktorých prijímajú homosexuálne páry, oceňuje tento obrad požehnania na Deň sv. Valentína a hovorí, že má „obrovskú silu“. Počas slávnosti pristupujú páry v kostole dopredu a prijímajú znak kríža na čelo. „Týmto zdôrazňujeme veľkú hodnotu vzťahov“, vysvetľuje Lehnerová.

Reportér KirchenZeitung dodáva: „Túto ponuku môžu akceptovať zaľúbenci v akejkoľvek životnej situácii – aj lesbičky a homosexuáli.“ A Lehnerová, ktorá je sama teologičkou, ľutuje iba to, že zatiaľ si žiadny homosexuálny pár neprišiel pre požehnanie: „U nás je každý vítaný taký, aký je – on či ona. Boh je láska. Tu neplatia žiadne obmedzenia.“

Diecézna pracovná skupina pre pastoračnú starostlivosť o homosexuálov (dahop) sa teší z takéhoto prijatia zo strany farností. Skupina sa necháva počuť, že od homosexuálnych párov dostávajú opakované žiadosti o „prijatie požehnania v rámci liturgie.“ KirchenZeitung cituje komentár a ďalej píše:

„Bolo by dobre, keby oveľa viac pastoračných pracovníkov (mužov i žien) jasne naznačilo otvorenosť a pozvanie, a dali tým jasné znamenie, že lásku medzi dvoma osobami s rovnakými právami si želá aj Boh, a tým je takáto láska automaticky požehnaná.“

Franz Harant je navyše v tomto prípade kontaktnou osobou Diecéznej pracovnej skupiny, nazývanej aj „pastorácia dúhových“. Ako vidíme na webstránke dahop, diecéza Linz ponúka špeciálne liturgické služby pre homosexuálov, nazvané „Queer Church Services“ (Queer-Gottesdienste; cirkevné služby pre inojakých), ktoré sa uskutočňujú aj v Harantovej vlastnej farnosti. Nie je jasné, či sa tieto cirkevné služby konajú formou sv. omše, alebo inak.

Podobné požehnania pre homosexuálne páry sa priebežne uskutočňujú, alebo sa o nich uvažuje, aj v Nemecku, na úrovni diecézy alebo individuálne. Ako LifeSiteNews v januári oznámila, diecéza Limburg verejne diskutuje o vytvorení špecifického obradu pre požehnanie homosexuálov. Verejne ho prezentuje Johannes zu Eltz, známy a vážený kňaz tejto diecézy, ktorého tzv. Frankfurtský návrh získal verejnú podporu aj miestneho biskupa Georga Bätzinga.

Rakúska katolícka webstránka Kath.net ešte na dôvažok oznamuje, že v dvoch rôznych nemeckých diecézach sú dvaja rôzni kňazi, ktorí verejne vyhlasujú, že požehnali už množstvo homosexuálnych párov. Otec Christoph Simonsen (diecéza Aachen) hovorí, že za posledných pätnásť rokov požehnal 50 párov a otec Sigfried Modenbach (arcidiecéza Paderborn) požehnal minulý rok dva homosexuálne páry. Zároveň vedie aj cirkevné služby pre homosexuálov.

Kath.net následne kontaktovala obidve diecézy a vyžiadala si informácie o obidvoch kňazoch. Odpovedali v tom zmysle, že diecéza má v úmysle pozhovárať sa s dotyčnými kňazmi, ale táto záležitosť sa musí prejednať najmä medzi nemeckými biskupmi všeobecne, napríklad na Konferencii biskupov Nemecka.

Tento morálny zmätok v nemeckých diecézach  vyprovokoval rastúce obavy a kritiku od katolíkov. Mathias von Gersdorff, nemecký pro-life aktivista a autor knihy uviedol na svojom blogu, že nastávajúce jarné zasadnutie Konferencie biskupov Nemecka bude v tomto smere rozhodujúce.

Podľa neho sa „biskupi Nemecka, ktorí sa na budúci týždeň stretnú na svojom jarnom zasadaní, ocitli v komplikovanej situácii“; každý z nich sa totiž musí „vyfarbiť“. Buď sú na strane náuky Katolíckej cirkvi o sexualite a manželstve a zakazujú také požehnania, alebo ich „v podstate akceptujú“, minimálne tým, že „nehovoria nič“.

Záverom dodáva: „Čoraz viac bežných katolíkov sa pýta ´Ak sa prijmú tieto šokujúce protikatolícke praktiky, ktoré takým závažným spôsobom narúšajú katolícku morálnu náuku, má veriaci ešte stále platiť cirkevnú daň Cirkvi, ktorú má očividne v rukách LGBT lobby?“

 

DISKUSIA k článku