univerzita-vieden.jpg

Viedeň: Teologická fakulta už bez kríža

623
Kultúra smrti

Aké miesto má kríž na verejnosti? Rozhodnutie Viedenskej univerzity poskytuje tejto ostrej diskusii nový silný impulz. V posluchárňach už nebude visieť kríž na stene, ako informovali noviny „Kurier“ zo stredy.

 

Stalo sa to pre zatvorenie troch posluchární využívaných Katolíckou teologickou fakultou v hlavnej budove univerzity, ktoré mali na stenách kríže. Posluchárne z požiarnych dôvodov zmenili účel. Teologické prednášky budú v iných posluchárňach – a to bez krížov.

Hovorkyňa univerzity poukazuje na to, že tieto priestory už nie sú priradené len jednej fakulte, a preto je náboženský symbol problém. Kríže sú naďalej dovolené v kanceláriách Teologickej fakulty mimo hlavnej budovy. Tri kríže uchovávajú teraz na dekanáte fakulty, dva pôjdu do kancelárií a jeden má byť zapojený do umeleckého projektu.

Toto rozhodnutie kritizoval prodekan fakulty, profesor dogmatiky Jan-Heiner Tück. Odstránenie krížov je „symbolicko-politický zásah historického významu, veď kríže tam viseli od založenia fakulty v r. 1384“, ako povedal profesor pre „Kathpress“. Síce chápe postoj vedenia univerzity v zmysle svetonázorovej neutrality, ale v tomto rozhodnutí badá povážlivú „laicistickú ľubovôľu“ – keby bola vôľa, tak by sa našlo kompromisné riešenie. Prof. Tück pripomenul podobnú diskusiu na Univerzite v Innsbrucku, kde fakulte povolili kríž aspoň v jednej posluchárni. A na univerzite neprebehol ani proces konzultácie, či tvorby mienky k tejto otázke, ako dodal.

Zostáva principiálna nevôľa, pretože s krížom mizne z univerzity nielen ústredný symbol kresťanstva, ale symbol, ktorý formoval „kultúru a históriu Rakúska a zvlášť aj históriu Viedenskej univerzity. Z tohto rozhodnutia hovorí teda istá miera „zabudnutia na históriu“. A kríž je aj sekulárne pochopiteľné „znamenie napomenutia“, pretože človeku pripomína „zraniteľnosť, jeho sklon k omylom, ale aj smrteľnosť“. „Vo vedeckej kultúre trénovanej na dokonalosť a výkony je to rozhodne nie nedôležité znamenie protipólu,“ zdôraznil profesor.

DISKUSIA k článku