Transgender_symbol_Credit_nito_Shutterstock_CNA.jpg

List biskupov o sexuálnej identite vyvolal proti-lobbing zo strany LGBT

675
Jakub Betinský
Kultúra života

Niekoľko katolíckych biskupov volá po vyjasnení si pojmov a tiež citlivom zaobchádzaní s problémami v súvislosti so sexuálnou identitou, akým je aj transgenderizmus. To však vyvolalo veľkú vlnu hnevu v radoch tej skupiny katolíkov, ktorá je súčasťou štedro financovanej siete LGBT aktivistov.

 

Nový výkonný riaditeľ organizácie New Ways Ministry menom Francis DeBernardo podporil 18. decembra svojich nasledovníkov v tom, aby napísali list štyrom biskupom, ktorí sa podpísali pod spomínaný biskupský list. Je totiž presvedčený, že zmena pohlavia pomáha ľuďom „byť bližšie Bohu,“ a tvrdí, že biskupský list „upiera ľuďom skúsenosť zmeny pohlavia“ a „propaguje falošné opisy toho, akým spôsobom sú témy spojené s rodovou ideológiou vštepované deťom.“

 

Biskupský list Muža a ženu ich stvoril bol publikovaný na webstránke Americkej konferencie katolíckych biskupov 15. decembra. Medzi katolíckymi signatármi sú aj filadelfský arcibiskup Charles Chaput, ktorý je okrem iného aj predsedom Americkej biskupskej rady pre laikov, manželstvo, manželský život a mládež a taktiež aj linkolnský biskup James Conley, ktorý predsedá biskupskému Podvýboru pre podporu a obranu manželstva. Ďalej list podpísal aj luisvilský arcibiskup Joseph Kurtz slúžiaci ako predseda biskupskej Komisie pre náboženskú slobodu a aj biskup Joseph Bambera zo Scraton, ktorý predsedá Komisiu ekumenických a medzináboženských vecí.

 

Na biskupskom liste sú podpísané aj iné osobnosti náboženského života z ortodoxných, anglikánskych, luteránskych, presbyteriánskych, pentakostálnych i baptiskických denominácií, a tiež aj moslimskí duchovní.

 

Náboženskí lídri zdôraznili, že mužské a ženské pohlavné rozdielnosti sú dané Bohom a tento fakt by mal byť uznaný verejnosťou. Tí však, ktorí sú zmätení a neistí svojou vlastnou identitou, si zaslúžia úprimnú podporu.

 

Tento biskupský list opäť pripomenul, že „Boh stvoril každého človeka ako muža alebo ženu, preto nie sú pohlavné rozdielnosti len náhodou alebo chybou – sú darom od Boha, ktorý nám pomáha približovať sa jeden k druhému a k Bohu. Čo Boh stvoril, je dobré.“ Text cituje knihu Genezis, ktorá na tému stvorenia ľudstva hovorí: „Muža a ženu ich stvoril.“

 

DeBernardo však vyhlásil, že list je založený na sfalšovaných vedeckých faktoch o rode. I keď odmietol myšlienku, že rod je vecou výberu, vykresľuje ho však ako niečo, čo človek objavuje skrze svoj biologický a socio-kultúrny rozvoj.

 

„Nútiť niekoho žiť neautenticky nie je ani zdravé, ani sväté,“ povedal DeBernardo. „Pri čítaní tohto listu sa človek zamýšľa, či si ktokoľvek z týchto duchovných autorít niekedy vypočul životný príbeh niekoho z transgender ľudí. Keby tak spravili, zistili by, že ľudia podstúpiac zmenu pohlavia neprežívajú len psychologicky pozitívnu zmenu, ale je to pre nich aj zmena s významnou duchovnou dimenziou. Zmena pohlavia pomáha ľuďom byť bližšie Bohu. A to je niečo, čo by mali nábožní ľudia podporovať.“

 

V biskupskom liste však rezonuje presvedčenie, že podpora myšlienky hnutia - že muž sa môže stať ženou a žena mužom - je „hlboko znepokojujúca.“

 

Zaznieva tiež obava, že deti sú pod vplyvom terajších trendov v oblasti sexuálnej identity a je im ubližované, ak počúvajú, že si môžu zmeniť pohlavie alebo si vziať hormóny na to, aby sa vyvíjali inak či stali sa neplodnými.

 

Túžby po stotožnení sa s opačným pohlavím sú „zložitou skutočnosťou, ku ktorej sa musí pristupovať s citom a pravdivosťou,“  a odpoveďou na ňu musí byť „súcit, milosrdenstvo a úprimnosť,“ uvádza list.

 

List je v súlade s vyjadreniami pápeža Františka, ktorý sa na tému sexuálnej identity zmienil už niekoľkokrát. V roku 2016 v apoštolskej exhortácií Amoris Laetitia povedal, že mladí ľudia „potrebujú pomocnú ruku v tom, aby prijali svoje telo tak, ako bolo stvorené.“ Ďalej vo svojej encyklike Laudato sì z roku 2015 prepojil prijatie ľudského tela ako daru od Boha s prijatím celého sveta ako Božieho daru. „Presvedčenie, že máme svoje telá v absolútnej moci sa často klamne zvrtne k presvedčeniu, že máme nárok na absolútnu moc nad stvorenstvom,“ varuje pápež.

 

New Ways Ministry bolo v minulosti ostro napomenuté americkými biskupmi vrátane vyhlásenia kardinála Donalda Wuerla z Washingtonu v marci roku 2011. Ďalej vo februári roku 2010 chicagský kardinál Francis George, vtedajší prezident Americkej konferencie biskupov, vo svojom vyhlásení povedal, že táto skupina ľudí tvrdiacich, že sú katolíci, „iba zavádza veriacich vzhľadom na to, že autentické učenie Katolíckej cirkvi a jej služba pristupuje k ľuďom s homosexuálnymi sklonmi s rešpektom.“

 

V roku 1999 sa Kongregácia pre náuku a vieru pod vedením budúceho pápeža Benedikta XVI. vyjadrila, že zakladatelia New Ways Ministry zaujali taký postoj k homosexualite, ktorý obsahuje „nejednoznačnosti a chyby“, a to spôsobuje zmätok medzi katolíkmi a ubližuje to komunite Cirkvi.

 

Jedným zo súčasných sponzorov organizácie New Ways Ministry je aj Nadácia Arcus založená miliardárom Jonom Strykerom. Táto nadácia poskytuje financie aj Equally Blessed Coalition, ktorej je organizácia súčasťou. Grant z roku 2014 pre Equally Blessed Coalition mal byť použitý na „podporu pro-LGBT duchovných obhajcov na to, aby ovplyvňovali a protirečili učeniu Katolíckej cirkvi a jej najkonzervatívnejším spojencom“ pri príležitosti Synody Katolíckej cirkvi o rodine a Svetových dňoch mládeže.  

 

V roku 2016 dalo New Ways Ministry svoje ocenenie Bridge Building Award otcovi Jamesovi Martinovi SJ, ktorý je hlavným editorom časopisu America Magazine. Kňaz získal toto ocenenie na základe svojej knihy Budovanie mostu napísanej na tému vzťahov medzi katolicizmom a ideami LGBT.

 

Katolícky pastorálny prístup k sexuálnej identite a rodovým záležitostiam prebieha v súlade s učením Cirkvi, no málokedy na jasne zorganizovanej báze.

 

Vo februári roku 2017 povedal hovorca Kancelárie americkej konferencie biskupov pre Catholic News Agency, že pastorálna starostlivosť sa častokrát deje na „lokálnej a osobnej úrovni.“

 

„Spolu s rastúcou pozornosťou a povedomím o tejto záležitosti vidíme aj rastúcu snahu reagovať na ňu na regionálnej a národnej úrovni a v súlade s nasledovaním katolíckeho ponímania ľudskej osoby, a tiež vedomím Božej starostlivosti o každého jedného človeka,“ povedal hovorca.

 

Tiež sa vyjadril, že diecézy s vlastnou pobočkou iniciatívy s názvom Courage, ktorá je určená na sprevádzanie katolíkov s homosexuálnym cítením, majú dobré podmienky odpovedať na otázky ľuďom spochybňujúcich vlastnú sexuálnu identitu.  

 

DISKUSIA k článku