111.jpg

7 mýtov o sv. Františkovi z Assisi

503
Milko Kostovič
AltKAT

Sv. František z Assisi je jedným z najznámejších a najmilovanejších svätcov v Katolíckej cirkvi, no patrí tiež medzi najnepochopenejších.

Katolícky učenec Samuel Grogg využil Twitter pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, aby vyvrátil niektoré bežné mýty o svätcovi, citujúc významnú knihu František z Assisi: nová biografia z roku 2012. Túto knihu napísal Augstine Thompson, profesor histórie na Dominikánskej škole filozofie a teológie, v meste Berkley v Kalifornii.

Nižšie je uvedených 7 Greggových poznámok o skutočnom sv. Františkovi, ktoré sú v rozpore s bežnými predstavami:

1) “Modlitba o pokoj od sv. Františka sa nedá nájsť skôr, než vo francúzskom magazíne z roku 1912"

  • Tzv. "Modlitba sv. Františka" (" urob ma nástrojom svojho pokoja... ") je skvelou modlitbou, no nie je od sv. Františka!

2) “Veril, že jeho nasledovníci by sa mali zapojiť do manuálnej práce k zabezpečeniu potrieb. Žobranie je vždy druhou alternatívou"

  • Nejde celkom o spôsob, akým si my pripomíname sv. Františka.

3) “Neformuloval žiadny právny program či program sociálnych reforiem"

  • Nie je to tak, že by tieto programy neboli užitočné či dôležité; my si musíme len uvedomiť, že sv. František za nimi nestál.

4) "Veril, že najpriamejší kontakt s Bohom je skrz omšu, nie v slúžení chudobným či v prírode"

  • Ako bolo povedané na Druhom vatikánskom koncile, Eucharistia je "zdrojom a vrcholom" kresťanského života!

5) "Veril, že omša si vyžaduje starostlivú prípravu, používanie najlepších sakrálnych nádob a správnych rúch"

  • Odkedy je omša "zdrojom a vrcholom" kresťanského života, mali by sme ju vykonávať správne.

6) "Veľmi ortodoxný vo viere a morálke: mnísi vinní zo zneužitia liturgie alebo kacírstva by mali byť odovzdaní vyšším cirkevným autoritám"

  • Sv. František nebol anti-autoritársky "hipisák". Súčasťou jeho radikalizmu bol radikálny záväzok Cirkvi.

7) “Riekol sultánovi al-Kamilovi, že tu je kvôli vysvetleniu pravdy o kresťanskej viere a pre záchranu sultánovej duše. Nie pre medzináboženský dialóg"

  • Niežeby nemohol byť medzináboženský dialóg užitočný, no sv. František vykonal priamu evanjelizáciu, ktorá je taktiež nevyhnutná.

Sv. František z Assisi, prosím, modli sa za nás!

DISKUSIA k článku