angels.jpg

Pozor na anjelov, ktorých katolíci NEMAJÚ uctievať

1,210
Zuzana Smatanová
AltKAT

29. septembra slávime Sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; v tento deň si majú katolíci mimoriadnym spôsobom pripomenúť a uctiť tieto zvláštne stvorenia, ktoré Boh poveruje v dejinách spásy špecifickým poslaním.

Katolíci, dávajte si však pozor! Sú iba traja archanjeli, ktorých máme uctievať podľa mena. Akékoľvek iné mená anjelov, ktoré počujete – ako napríklad Uriel, Chamuel, Zadkiel a ďalšie – sa nemajú používať, ani uctievať. 

 

Prečo?

V prvom rade si všimnime, že oficiálny názov sviatku svätých archanjelov je „Sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov“; že sa spomínajú iba tieto tri mená. Pochopiteľne že okrem týchto troch existuje ešte množstvo iných anjelov, avšak títo traja sú jediní, ktorí sa spomínajú v Písme svätom. Archanjel Michal sa spomína v Knihe proroka Daniela, v Júdovom liste a v Zjavení sv. apoštola Jána ako veliteľ Pánových anjelských légií. Archanjel Gabriel sa spomína v Knihe proroka Daniela a v Lukášovom evanjeliu; je archanjelom, ktorý oznámil Márii, že počne Ježiša z Ducha Svätého. Archanjel Rafael sa spomína v Knihe Tobiáš. Mená ostatných anjelov, o ktorých počúvate, pochádzajú z nekánonických kníh alebo z legiend, a nemajú sa používať.

Tento problém bol už pred mnohými storočiami predmetom jednania na miestnom koncile v Ríme, roku Pána 745, ktorý viedol pápež sv. Zachariáš. Koncil tak reagoval na činnosť istého nemeckého kňaza, ktorý šíril modlitbu k ôsmim anjelom, z ktorých sedem sa vôbec nespomína v Písme svätom. Koncil odsúdil túto modlitbu ako svätokrádežnú s tým, že sedem nebiblických mien sú mená zlých duchov a vyhlásil, že jediné mená anjelov, ktoré môžu kresťania vzývať, sú mená troch archanjelov, spomenutých v Biblii. Okrem ďalšieho miestneho koncilu, ktorý sa konal o 40 rokov neskôr a v podstate potvrdil náuku o anjeloch zo spomínaného koncilu v Ríme, sa Cirkev k tejto téme vyjadrovala len veľmi málo – až donedávna.

New Age a iné okultné hnutia nanešťastie oživili používanie mien ostatných anjelov. Preto v roku 2002 vydala Kongregácia pre Boží kult nové Direktórium o ľudovej zbožnosti, v ktorom sa „zakazuje prax prisudzovania špecifických mien anjelom, s výnimkou troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela“.

Uctievanie si anjelov ako dobrých pomocníkov Boha je správna a zbožná katolícka prax – ostaňme však pri svätých Michalovi, Gabrielovi a Rafaelovi.

Svätí archanjeli, veďte nás prosím bližšie k Ježišovi! 
 

DISKUSIA k článku