30835.jpg

Müller k reforme kúrie: Iba staveniská, nijaký plán

28.07.2017VAT
223 0 1
Kultúra života

Kardinál Gerhard L. Müller sa pre nemecký katolícky denník „Tagespost“ cez víkend vyjadril skepticky o reforme Rímskej kúrie: „Vidím v každom prípade nejaké staveniská, ale aký plán za tým stojí, sa mi doteraz nepodarilo zistiť,“ povedal kardinál Müller a zdôraznil:

 

„Rímska kúria je cirkevná realita. Nie je to jednoducho správny aparát nejakej svetskej inštitúcie. Reforma môže byť na jednej strane štrukturálne alebo organizačné prispôsobenie sa modernej komunikácii. Ale z cirkevného hľadiska chápeme pod reformou vnútornú duševnú a duchovnú obnovu v Kristovi s vôľou verne slúžiť Cirkvi.“

K otázke napätia s pápežom Františkom povedal, že kardináli slúžia všeobecnej Cirkvi spolu s pápežom, pod jeho vedením: „Cirkev sa nemá porovnávať so svetskými organizáciami, so sociálnym  koncernom alebo nadáciou. Ona je znamením a nástrojom, sviatosťou spásy sveta v Kristovi. Cirkev slúži pravde a nepodlieha zákonu politických a ideologických bojov.“

Dojem, že nepredĺženie jeho úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery bolo podnietené zvonka, aby sa proti pápežovi vyvolali nepriaznivé nálady, cítime z rôznych strán, ako pripustil. „No je tu aj jasanie z istej časti médií, za ktorými stoja určité ideologické skupiny.“ Avšak tie hodnotia „úlohu prefekta úplne nesprávne“. Prefekt má slúžiť pápežovi a jeho  poslaniu jednoty Cirkvi v pravde Evanjelia, „preto je nesprávne deliť Cirkev na dve ideologické krídla a investovať vlastnú energiu, aby jedno prekonalo to druhé“.

Kardinál Müller sa vyslovil pochvalne o svojom nástupcovi, ktorým je arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer: „Konali sme svoju prácu v oddelení viery a disciplíny v dokonalej harmónii. On je poznačený zásadným teologickým chápaním Druhého vatikánskeho koncilu, cirkevných otcov ako aj veľkých teológov stredoveku a novoveku. Spoločne sme komentovali aj návrhy k Amoris laetitia. V jej výklade sme nemali nijaké nezhody.“ Kardinál tiež kritizoval hlasy, ktoré v tom chceli vidieť zmeny náuky Cirkvi:

„Je vlastne sotva pochopiteľné, že niekto môže mať pochybnosti v tom, že výpovede pápeža sa musia vždy čítať v súlade so Svätým písmom, s apoštolskou Tradíciou a doterajšími náukami pápežov a koncilov. Inak už nestojí na pôde katolíckej viery. Prečítajme si k tomu dogmatickú konštitúciu o Božom zjavení Druhého vatikánskeho koncilu ´Dei verbum´ – 10. kapitola.“

Ku svojej budúcnosti v Ríme Müller povedal, že je biskup, to znamená „služobník Slova“ pri hlásaní Evanjelia a ako kardinál má „mimoriadnu zodpovednosť aj za všeobecnú Cirkev v senáte pápeža“.

„Avšak pokoj nie je prvou občianskou povinnosťou a biskup, ktorý sa stará iba o to, aby si neprivodil nevôľu a podľa možnosti zatušoval všetky konflikty, je pre mňa odstrašujúcou víziou,“ citoval kardinál z knihy interview Benedikta XVI.

DISKUSIA k článku