Pro-Life Pro-Family zvrat počas zasadnutia OSN o úlohe žien

669
Matej Trančo
Kultúra života

Svet sa stal svedkom návratu USA k pro-life myšlienke po rokoch obhajovania potratov Obamovou administratívou a to včera počas zasadnutia OSN ohľadom postavenia žien.

Potom, čo odklepnutie kladivkom naznačilo prijatie ročnej dohody komisiou, známej ako Odsúhlasené závery, delegácia USA poskytla pútavé pro-life vyhlásenie.

Medzinárodná zhoda ohľadom politiky OSN v oblasti "sexuálneho a reprodukčného zdravia" je takou, "ktorá nevytvára nové medzinárodné práva a to vrátane práva na potrat," zaznelo vo vyhlásení delegácie USA.

Tento zvrat priniesol studenú sprchu pre podporovateľov potratu. Zmena spočíva vo výslovných zmienkach o potrate ako takom, bez celého spektra námietok z predošlých dohôd OSN, ktoré dovtedy mali tendenciu vykresľovať potrat v nie zlom svetle.

Tento rok dohoda nielenže vynechala potrat (ako právo. editor), ale kvalifikovala všetky vyhlásenia typu "sexuálne a reprodukčné zdravie", "služby sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti" a "reprodukčné práva" s odvolaním sa na predchádzajúce dohody OSN. Tie pôvodne tvrdili, že potrat nie je ľudským právom, aby národy pomáhali ženám vyhýbať sa potratom a zabránili (niektorým národom. editor) aby ich propagovali ako metódu rodinného plánovania.

Spojené štáty sa vyjadrili, že "nepodporujú potrat v rámci pomoci pri reprodukčnom zdraví" a zdôraznili, že "USA je najväčším bilaterálnym poskytovateľom materskej, novorodeneckej detskej zdravotnej pomoci a rodinného plánovania." Toto bola odpoveď na kritiku nedávno obnovenej politiky Mexico City rušiacej financovanie tých skupín, ktoré propagujú alebo vykonávajú potraty.

Táto dohoda uštedrila silný úder Európskym a severským krajinám, ktoré propagujú "komplexné sexuálne vzdelávanie", ktoré učí deti mladšie ako 4 roky o "ranej detskej masturbácii," LGBT právach a legálnej prostitúcii.

Posledný pokus EÚ o odstránenie námietok voči pojmu "sexuálne a reprodukčné zdravie" zlyhal.

Španielsko, ktoré hovorilo v mene celej EÚ, vyjadrilo sklamanie a frustráciu z niektorých ľudí z radov EÚ.

Zatiaľ čo väčšina všetkých delegátov v miestnosri, vrátane liberálnej brazílskej  - ktorá predsedala tejto schôdzi - a hlavy organizácie Ženy OSN, pochvaľovali egyptskú facilitátorku sporných a vyčerpávajúcich rokovaní za jej zvládanie celého tohto procesu, EÚ skritizovalo dohodu hovoriac, že poskytovala len "vzorky" konštruktívneho zapojenia sa a že bola "interpretáciou, ktorá bola veľmi vzdialená" od rokovaní, ktoré prebiehali celé týždne.

"Je nám ľúto, že spojenie medzi posilňovaním ekonomiky a sexuálnymi a reprodukčnými právami a zdravím nemôže byť posilnené aj zlepšením ľudských práv," povedal španielsky delegát.

Európska delegácia sa tiež sťažovala ohľadom toho, že dohoda spomína prednosť "národného politického priestoru" hovoriac, že to "obmedzuje ambíciu komisie," hoci sa jedná o štandardný jazyk dohôd OSN.

Taktiež povedali, že "sú znepokojení jazykom, ktorý posilňuje stereotypné postavenie žien a dievčat," keď sa vyjadrovali o výzve na uznanie úloh matiek v domácnosti (ktoré sú dnes najviac diskriminovanou skupinou žien. Editor).

Kanada, Nový Zéland a niekoľko krajín Latinskej Ameriky boli sklamané, no jedine Francúzsko odzrkadľovalo frustráciu španielskeho delegáta, keď sa niekoľkokrát označilo "sexuálne a reprodukčné práva ako podmienku posilňovania ekonomiky."

Delegát Svätej stolice priamo odporoval tomuto vyhláseniu v obvyklých výhradách Svätej stolice hovoriac, že "reprodukčné práva nie sú podmienkou posilňovania a vývoja ekonomiky."

Poľsko taktiež naznačilo, že je ochotné prevziať vedúcu úlohu v rámci EÚ proti postupným sociálnym programom a vyhlásilo, že fráza "sexuálne a reprodukčné zdravie a práva nemá medzinárodne uznanú definíciu."

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku