Obamovo zdravotnícke zariadenie zakázalo želanie „veselé Vianoce“

1,791
Kultúra smrti

Ministerstvo pre záležitosti veteránov Obamovej vlády zamestnancom zdravotníckeho zariadenia v Saleme, v štáte Virgínia, zakázalo používať želanie „veselé Vianoce“.

Spočiatku išlo ešte o širší zákaz. Tento sa vzťahoval aj na vianočné stromčeky. Federálny zákon uznáva Vianoce ako oficiálny federálny sviatok (5. Americký zákonník – „U.S. Code“ § 6103) a dáva na tento deň federálnym zamestnancom platené voľno, aby oslávili kresťanský článok viery, ktorého predmetom je panenské narodenie Ježiša Krista.

Vianočné stromčeky ozdobujú každoročne dve významné budovy vo Washingtone D.C.: Biely dom a Kapitol. Oficiálne sa tiež pre verejnosť rozsvecuje vianočný stromček, aby sa ľudia počas tohto obdobia roka potešili.

Napriek tomu „výkonný výbor“ v salemskom Lekárskom zariadení pre veteránov zakázal vianočné stromčeky, ako aj iné kresťanské príhovory či oslavy. Ako uvádzajú miestne médiá, jedna časť e-mailu, ktorý vedúci pracovníci poslali zamestnancom centra znela takto:

„...Verejné priestory môžu byť ozdobené iba spôsobom, ktorý je vlastný oslave zimného obdobia. Zobrazenia nesmú podporovať žiadne náboženstvo. Upozorňujeme, že stromčeky (bez ohľadu na typy používaných ozdôb) sa považujú za podporu kresťanského náboženstva, a preto tento rok nebudú povolené v žiadnych verejných priestoroch.“

Len pred pár dňami si zamestnanci centra od vedúceho tímu vydobyli zrušenie zákazu vzťahujúceho sa na vianočný stromček. Vianočné stromčeky sa do tohto zariadenia teda vrátia.

Avšak e-mail ďalej hovorí, že súkromné ​​náboženské výrazy sa môžu vyslovovať iba v „osobnej oblasti“. To znamená, že ich zamestnanci môžu slobodne vysloviť len na miestach, kde verejnosť zvyčajne nemôže vstúpiť, a to dokonca ani v tom prípade, že by príjemcovi bolo úplne jasné, že ten, ktorý to hovorí, hovorí to sám za seba.

Inými slovami, zamestnanec by mohol byť potrestaný za to, že veteránovi zaželá veselé Vianoce v hale alebo v akomkoľvek inom verejnom priestore.

No aj keď tieto rigorózne nariadenia zamestnanec poslúchne, e-mailová smernica dodáva, že súkromný náboženský prejav môže byť navyše zakázaný aj vtedy, pokiaľ sa manažéri rozhodnú, že takéto vyjadrenia „sú v rozpore s vykonávaním pracovných povinností a pracovnej zodpovednosti“. Hrozia teda sankciami aj ľuďom, ktorí vyslovia náboženský pozdrav či prianie za zavretými dverami.

E-mail tiež hovorí o vianočnej hudbe. Hovorí, že v prípade, že vedúci zamestnancom dovolí mať hudbu na ich pracovisku, tak to musí byť hudba, ktorá je „svetská (nenáboženská)“.

Táto smernica pre zdravotnícke zariadenie veteránov vychádzajúca z Obamovej administratívy je v rozpore s rozhodujúcim precedensom Najvyššieho súdu USA. V roku 1989 v prípade Allegheny súd tesne (5:4)  na základe „testu schvaľovania“ [takýchto symbolov] usúdil, že vláda svojim konaním porušuje Zriaďovaciu klauzulu [americkej ústavy] vtedy, keď rozumný pozorovateľ usúdi, že vláda podporuje nejaké náboženstvo.

No napriek tomu, v prípade vianočných stromčekov, súd hlasovaním v pomere 6:3 rozhodol, že vystavovanie vianočných stromčekov nie je schvaľovaním určitého náboženstva. A to aj napriek tomu, že mnohí právni odborníci sa voči viere stavajú nepriateľsky.

 „Vianočný stromček, na rozdiel od židovského svietnika (menory), sám osebe nie je náboženským symbolom. Hoci vianočné stromčeky kedysi vzbudzovali náboženské asociácie, dnes sú symbolom svetskej oslavy Vianoc,“ napísal sudca Harry Blackmun. Týmto rozhodnutím podporil konanie vlády, ktorá povolila postaviť priamo pred súdnou budovou 13 metrový „stromček“.

„Mnohí Američania si vo svojich domoch stavajú vianočné stromčeky bez toho, aby sa hlásili ku kresťanskej viere. Keď teda mestský stromček stojí pred budovou okresného súdu, to sa nepovažuje za podporovanie kresťanskej viery,“ dodal.

Správa najvyšších vodcov centra hovorí, že zamestnanci zariadenia pre veteránov, ktorí by potrebovali ďalšie usmernenia ohľadom odstránenia náboženských symbolov, majú „kontaktovať vojenského duchovného na klapke 2165“.

„Práve v čase, kedy by naše ministerstvo pre záležitosti veteránov malo robiť všetko, čo je v jeho silách, aby si svojich veteránov uctilo, namiesto toho ich očierňuje, a tiež aj služby pre nich určené,“ povedal Michael Berry, hlavný poradca Liberty Institute, najväčšej právnickej firmy v Spojených štátoch, ktorá sa zaoberá výlučne prípadmi týkajúcimi sa náboženskej slobody.

„Každý zamestnanec ministerstva pre záležitosti veteránov, či už pracuje v salemskom centre, ktoré podlieha ministerstvu pre záležitosti veteránov alebo v nejakom inom zariadení, a ktorý cíti, že sa porušuje jeho sloboda prejavu či náboženská sloboda, mal by nás okamžite kontaktovať,“ povedal pre Breitbart News. Internetová stránka firmy je www.libertyinstitute.org.

DISKUSIA k článku