Nikaragua posilňuje zákony chrániace tradičné manželstvo

1,078
Kultúra života

Dôkladne prepracované rodinné právo v Občianskom zákonníku Nikaraguy, ktorý sa v súčasnoti nazýva aj Rodinným zákonníkom, pripomína, že manželstvo je „nevyhnutným základom rodiny“, a že prirodzená rodina je základom a jadrom ďalšieho rozvoja tejto krajiny.

Rodinný zákonník schválilo Národné zhromaždenie Nikaraguy v júni 2014. Platnosť nadobudol 8. apríla tohto roku.

Zákonník stanovuje, že manželstvo je definované ako výlučné spojenie jedného muža a jednej ženy a uvádza, že deti si môžu adoptovať len manželské páry opačného pohlavia nikaragujskej alebo cudzej národnosti. Párom osôb rovnakého pohlavia zakazuje účasť na takých vyšetreniach plodnosti, ktorých cieľom by bolo dosiahnutie tehotenstva.

Nový Rodinný zákonník zjednocuje do jedného celku všetky rodinné zákony prostredníctvom svojich vlastných základných princípov. Ruší všetky zákony, ktoré sú v rozpore s jeho princípmi, pričom zachováva pozitívne opatrenia a pridáva k nim nové aspekty,“ povedal podpredseda Národného zhromaždenia, Carlos Emilio Lopez, v správe pre Nicaragua News Bulletin.

Tento Rodin kódex stanovuje zákonný vek dospelosti 18 rokov, pričom stanovuje neodcudziteľné práva a povinnosti mužov i žien, ruší niekdajšiu nerovnosť medzi mužmi a ženami, ustanovuje rodinné súdy urovnávajúce spory medzi rodičmi, deťmi a súrodencami a obhajuje práva žien, detí, seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

Predsedkyňa Nikaragujskej komisie pre záležitosti žien, detí, mládeže a rodiny (Nicaraguan Commission on Women's Affairs, Child, Youth and Family), Marta Marina Gonzalezová, povedala, že kľúčovou súčasťou tohto nového zákonníka je to, že sa zameriava na pomoc tehotným dospievajúcim – a to tak, že im ponúka pomoc a poradenstvo týkajúce sa starostlivosti o deti a umožňuje im dokončiť si vzdelanie.

Gonzalezová povedala, že nový Rodinný zákonník „zvyšuje mieru zmierenia, harmónie a rovnosti v rodine bez ohľadu na pohlavie, vek alebo schopnosti“.

Homosexuálni aktivisti sú týmto Rodinným zákonníkom rozrušení, pričom vodca Hnutia za sexuálnu rozmanitosť (Movement for Sexual Diversity), Marvin Mayorga, povedal: „Máme pocit, že sme boli týmito právnymi predpismi vylúčení.“

Avšak  Nový Rodinný zákonník je však príkladom toho, ako sa opakovane posilnila legislatíva prevažne katolíckej Nikaraguy, ktorá si tak uchováva silný pro-life a pro-rodinný ráz. 

V roku 2006 Kongres Nikaraguy schválil právne reformy zakazujúce všetky potraty, a to napriek intenzívnemu tlaku medzinárodných feministických skupín a skupín zameriavajúcich sa na kontrolu populácie.

Associated Press vtedy oznámilo, že prezident Enrique Bolanos dôrazne odporučil, aby si Nikaragua zachovala zákaz potratov.

Počas diskusie o právnych predpisoch v Národnom zhromaždení pozorovatelia oznámili, že istý poslanec použil silné slová na opis toho, akým zločinom je potrat. Povedal, že táto krajina „sa nesmie vrátiť do doby Herodesa“ a že Nikaragua je „slobodná a nezávislá“ krajina, ktorá nebude prijímať zahraničné intervencie, ktoré sú proti našim zásadám a kultúrnej identite“.

DISKUSIA k článku