Pro-life skupina zachránila peruánske dieťa

1,025
Kultúra života

Vďaka Božej milosti sa Inštitútu populačného výskumu (Population Research Institute) podarilo zachrániť život nenarodeného dieťaťa v Peru, ktorého potrat sa mal vykonať z tzv. „terapeutických“ dôvodov.

Lekári v peruánskej nemocnici sa rozhodli vykonať žene s rakovinou prsníka potrat s tvrdením, že je nevyhnutý na to, aby zachránili jej život. V skutočnosti sa v prvom rade obávali toho, že nimi naplánovaná chemoterapia by spôsobila, že dieťa sa narodí s vrodenými vadami. Namiesto toho, aby lekári podnikli alternatívnu liečbu, rozhodli sa, že jednoducho odstránia dieťa.

Problém vyriešený, však? Omyl. Peruánsky protokol terapeutického potratu nebol nikdy určený na to, aby sa používal na ospravedlnenie potratu v prípade, že život matky nie je v bezprostrednom ohrození.

Keď Population Research Institute počul o smrtonosných plánoch lekárov, rýchlo zasiahol.

Carlos Polo, prezident Population Research Institute v Latinskej Amerike, najskôr zavolal vedúcemu onkologického oddelenia, ktorý chcel vykonať potrat, a povedal mu, že takéto konanie by bolo porušením zákona. Keď lekár váhal, zvýšil nasadenie. Pomocou  konexií v peruánskom právnom systéme a vo vláde advokátov a zákonodarcov presvedčil, aby sa porozprávali s lekármi. Týmto sa onkológa a jeho kolegov podarilo presvedčiť, aby odvolali potrat s tým, že im hrozí trestné stíhanie.

Potrat, o ktorí sa lekári pôvodne usilovali, nebol z lekárskeho hľadiska nikdy nevyhnutný. Matka v súčasnej dobe využíva alternatívnu liečbu rakoviny vo forme chemoterapie, ktorá nepoškodí jej nenarodené dieťa. Matka i dieťa sú v poriadku.

Máme tu dokonalý príklad toho, ako pro-potratové hnutie využíva protokol terapeutických potratov, aby presadilo čoraz viac umelých ukončení tehotenstva. V tomto prípade ho použili ako zámienku na to, aby rodičov pritlačili k tomu, aby súhlasili s potratom, ktorý nie je ani z lekárskeho hľadiska nevyhnutný a ani právne prípustný. Po celom svete je „zdravie matky“ výnimkou z mnohých pro-life právnych predpisov a je jedným z hlavných ospravedlnení zabíjania nenarodených detí. V skutočnosti sa z [tejto výnimky] stáva povolenie na vraždu.

Až donedávna by sa peruánski lekári nikdy neodvážili navrhnúť vykonanie potratu za týchto alebo iných okolností. Právo na život od počatia bolo chránené peruánskou ústavou.

No len čo bol vlani v júni v Peru prijatý „protokol terapeutického potratu“, veci sa zahmlili. Lekári teraz môžu vykonávať potraty vtedy, keď „ je to jediný spôsob na záchranu života matky alebo na to, aby sa zabránilo vážnemu a trvalému poškodeniu zdravia matky“.

Niektorí lekári berú túto výnimku ako nové pravidlo a takzvané „zdravotné dôvody“ aplikujú na čoraz širšiu a širšiu škálu okolností. Ak sa tento trend nezastaví, dobrovoľný potrat je hneď za rohom.

Jedným z najšpinavších trikov pro-potratového arzenálu je ich záľuba vo využívaní naliehavej potreby chrániť životy a zdravie matiek – pričom túto potrebu používajú na ospravedlnenie potratov nenarodených detí. Najprv na to, aby ustanovili predpisy a zákony, ktoré povoľujú potrat zo zdravotných dôvodov. Potom na to, aby sa výnimky umožňujúce potraty (ktoré majú zaistiť „zdravie matky“) v praxi rozšírili, až kým sa nestanú normou a kým nebude dobrovoľný potrat na dennom poriadku.

Niektorí to nazývajú zdravotnou starostlivosťou. My to nazývame vraždou. A máme v úmysle zastaviť to - kedykoľvek a kdekoľvek budeme môcť.

DISKUSIA k článku