Poľskí biskup varujú: Hlasovanie za umelé oplodnenie, ohrozí vaše spojenie s cirkvou

2,280
Kultúra života

Na konci marca vydala poľská biskupská konferencia dôrazné vyhlásenie o morálnom nebezpečenstve techník umelého oplodnenia – medzi ktoré patrí oplodnenie in vitro, a tzv. „náhradné materstvo“. Tieto praktiky nazvali „zlými a nedôstojnými“ metódami počatia.

Po minulotýždňovej parlamentnej diskusii o tomto návrhu zákona arcibiskup Stanislaw Gądecki varoval, že poslanci, ktorí podporujú tento zákon, riskujú, že si budú musieť vybrať medzi ním a prijímaním Eucharistie v Katolíckej cirkvi.

Je našou povinnosťou prijať zákony, ktoré zlepšia súčasnú situáciu a nie legalizovať [všetko] bez výhrad,“ povedal predseda Konferecie biskupov.

Poľská tlač odhaduje, že podpora návrhu zákona je v parlamente asi na úrovni 70%. Gądecki napísal: „Návrh zákona o liečbe neplodnosti zahŕňa riešenia, ktorá bránia tomu, aby sa katolíci podielali na jeho prijatí.“

Vyhlásenie, ktoré začína zásadou, že „dobro nemožno nikdy dosiahnuť zlými spôsobmi“, prichádza v reakcii na návrh vládnucej strany Občianska platforma, umožniť zosobášeným a slobodným párom žijúcim v spoločných domácnostiach prístup k IVF a ďalším technikám umelého oplodnenia. Návrh zákona povoľuje, aby sa technológie použili po tom, čo sa osoby pokúšali otehotnieť aspoň 12 mesiacov.

Biskupi povedali, že návrhu zákona sa nepodarilo podniknúť kroky na správne liečenie skutočného dôvodu neplodnosti“. „Neberie sa do úvahy blaho dieťaťa s ohľadom na istotu, že sa narodí do stabilnej a úplnej rodiny, čo sa berie do úvahy pri adopčných postupoch.“

Vo vyhlásení sa uvádza, že katolík je povinný formovať svoje svedomie v súlade s učením Cirkvi“, a že Cirkev zakazuje prax umelého oplodnenia ako rozšírenie „antikoncepčnej mentality, ktorá vedie k potratu“.

Vyhlásenie konferencie vyjadruje nesúhlas s antikoncepčnou mentalitou prekrúcajúcou pravdu o ľudskej sexualite a zároveň vyžaduje predovšetkým osobné, hlboké obrátenie“.

Cirkev je na strane človeka a nikoho neodsudzuje, nemôže však prestať hlásať pravdu o dôstojnosti ľudského života, ktorý je darom od Boha“.

Aj keď potratová a antikoncepčná mentalita vyzýva ľudí k tomu, aby odmietali deti, Tentoraz tu máme tvrdenie: „Chcem mať dieťa“ - a to aj za cenu toho, že by ho k životu povolali cudzí ľudia v laboratóriu a zabili alebo zmrazili by pritom v najrannejšej fáze existencie jeho súrodencov.“

Priame vyhlásenie, ktoré poľská tlač citovala len stroho a selektívne, tiež konštatuje, že prostriedky na získanie genetického materiálu pre IVF útočia na „jednotu manželstva“ a dodáva, že „spermie sa získavajú od otca prostredníctvom aktu masturbácie“, o ktorej Cirkev učí, že je smrteľným hriechom.

Postupy „opakovanej manipulácie“ s telom matky a s dieťaťom prostredníctvom „škodlivej“ umelej hormonálnej stimulácie vedú k tomu, že sa na oboch začína pozerať ako na „produkt“. Varujú tiež pred genetickými problémami, ktoré sa bežne a preukázateľne spájajú s umelými prostriedkami oplodnenia. Medzi riešenia, ktoré IVF ponúka na tieto problémy, je „predimplantačná diagnostika... a selektívne potraty“ nechcených embryí.

Povedali, že túžba po IVF vzišla z „rozšírenej antikoncepčnej mentality“, ktorá uvádza do pokušenia mať len jedno dieťa aj katolíkov a „uzaviera pred životom prostredníctvom nemorálnych prostriedkov“ - vrátane potratov. [Embryá], ktoré nie sú vybrané na implantáciu, sú zmrazené, čo je prax, pri ktorej „sú pošliapané zakladné práva a dôstojnosť osoby“.

Z Božejle je život počatý v posvätnej sviatosti manželstva,“ povedali biskupi. „Nech sa manželia neboja splodiť nový život. Nech sa prenos života riadi rozumom osvieteným vierou. Nech sú v povolaní k rodičovstvu veľkorysí.“

Aj keď majú poľskí biskupi povesť, že sú dôrazne proti zavedeniu tohto zákona, ich postoje boli v niektorých prípadoch dvojznačné. V roku 2010 nazvala konferencia biskupov praktiky ako IVF „mladšou sestrou eugeniky“, pri ktorej je v mnohých krajinách rutinou jednoducho sa zbaviť nepotrebných embryí ľudskej bytosti alebo ich použiť na experimenty.

Neskôr však v roku 2013 zaváhali a zopakovali zmierlivejší postoj kanadských biskupov. „V súčasnej dobe máme najhoršiu právnu situáciu, pretože neexistuje žiadny zákon. Všetko je dovolené. Máme právnu čiernu dieru a myslíme si, že musíme urobiť všetko preto, aby zákon vytvoril taký rámec, ktorý by určité pokusy obmedzil,“ povedal arcibiskup Jozef Michalik, vtedajšia hlava poľskej biskupskej konferencie.

Poľská premiérka Ewa Kopacz povedala: „To, že v súčasnosti neexistuje právny rámec pre IVF, je morálne nejednoznačné a - z lekárskeho hľadiska - potenciálne nebezpečné. Premiérkin komentár prichádza v reakcii na škandál, v ktorom poľská matka podstúpila liečbu IVF, avšak kvôli laboratórnej zámene jej bolo implantované embryo, ktoré nebolo jej.

Postoj „niečo je lepšie ako nič“ bol najčastejšie opakovaným zdôvodnením podobného zákona, ktorý bol v roku 2002 navrhnutý v kanadskom parlamente. Pro-life zástancov varovali, že návrh zákona je veľmi zavádzajúci a pod inými menami povoľuje klonovanie, o ktorom tvrdí, že jeho vykonávanie zakazuje.

Poľsko je jednou z posledných krajín v západnom svete, ktorá ešte stále nemá žiadny zákon o technikách umelého oplodnenia. Biskupi povedali, že návrh zákona obsahuje mnoho prvkov, ktoré zákony iných krajín morálne nepovoľujú. Povedali, že medzi ne patrí „eugenic výber embryí“ a zmrazenie a skladovanie ľudských embryí.

Biskupi vyzvali politikov k „vernosti Kristovi a učeniu Katolíckej cirkvi“ a dodali, že „vo veciach viery a mravov niet miesta pre žiadny kompromis“.