Detská eutanázia v Belgicku

2,601
Kultúra smrti

BRUSEL - Belgicko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá odsúhlasila eutanáziu detí akéhokoľvek veku po tom, ako poslanci krajiny 13. februára 2014 schválili kontroverzný zákon hlasovaním 86 hlasov za versus 44 proti. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

Alex Schadenberg, výkonný riaditeľ Koalície na prevenciu eutanázie, nazval tento krok „formou opustenia.“

„Belgicko opustilo svojich starých a hovorí, že opustí aj svoje deti,“ povedal pre LifeSiteNews.

Schadenberg vyhlásil, že nový zákon nie je o ukončení utrpenia detí s handicapmi, ale rozšírením „kategórií, ktoré sú otvorené pre smrť.“

Zákon bol prvýkrát navrhnutý v decembri roku 2012.

Zákon umožňuje tým, ktorí majú menej ako 18 rokov, požiadať o eutanáziu s rodičovským súhlasom. A týka sa aj mladších detí, ktoré žiadajú eutanáziu po tom, čo doktor dosvedčil, že dieťa plne rozumie dôsledky rozhodnutia.

„Toto je strašná logika eutanázie: Ak je zabitie akceptované ako odpoveď na ľudské ťažkosti a utrpenia, čistá logika diktuje, že neexistuje žiadne dno,“ napísal Wesley J. Smith o zákone.

Proti zákonu protestovalo mnoho skupín, ktoré tvrdia, že existujúca legislatíva o eutanázii z roku 2002 bola nehatenou katastrofou.

Schadenberg povedal, že nie je prekvapený, že zákon prešiel. Tvrdí, že celý projekt eutanázie v Belgicku je „slepo presadzovaný“ vládou, ktorá ignorovala všetky zneužitia, ktoré sa v súčasnosti pod zákonmi o eutanázii dejú.

„Eutanázia v Belgicku nie je pod kontrolou už dlhší čas. Zo štúdií vieme, že okolo 32% úmrtí eutanáziou je bez súhlasu. Viac ako polovica úmrtí eutanáziou nie je hlásená,“ povedal.

Schadenberg tvrdí, že nový zákon iba uľahčí doktorom bez vyberania a bez následkov ukončiť životy tých najzraniteľnejších, označených ako nevhodných pre život.