Pravda o vplyve antikoncepcie na potraty

3,488
Kultúra života

Učenie katolíckej cirkvi zakazujúce antikoncepciu podkopáva jej protipotratové argumenty, tvrdí pro-life ateista z kanadskej oblasti Maritimes. Ak by si však preštudoval aktuálne výskumy týkajúce sa tejto problematiky a zistil, ako funguje najpoužívanejšia antikoncepcia, možno by dospel k odlišnému záveru.

Jackson Doughart, študent politickej teórie na Queen’s University, publikoval v novinách National Post článok, v ktorom tvrdí, že „zákaz antikoncepcie bezpochyby vedie k mnohým neželaným tehotenstvám, a zároveň teda aj k väčšiemu počtu kandidátok na potrat“.

Katolícka cirkev učí, že „každý manželský akt má zostať otvoreným odovzdaniu života, a preto vylučuje „každý akt ... znemožňujúci splodenie dieťaťa“. Cirkevné učenie taktiež páru umožňuje, aby sa prirodzene a morálne nerozhodol pre tehotenstvo tak, že v čase ženinho plodného obdobia nebude mať sex.

Doughartov článok The Vatican’s opposition to contraception undermines fight against abortion (Odmietavý postoj Vatikánu k antikoncepcii podkopáva boj proti potratom) bol reakciou na pisateľa, ktorý sa ho pokúsil presvedčiť o tom, že cirkevné učenie vylučujúce antikoncepciu „robí jej postoj úplne konzistentným“. Pisateľ, oceňujúc Doughartovu sekulárnu obranu práva na život nenarodených navrhol, že jeho obrana by bola ešte pevnejšia, „ak by ste našli cestu k dôvodu, prečo vôbec [nenarodení] musia tomu všetkému čeliť“.

V snahe objasniť postoj cirkvi nemenovaný pisateľ napísal Doughartovi: „Antikoncepcia uzatvára sexuálny akt pred darom života. Keď už raz muž a žena umožnili, aby do nich prenikla antikoncepčná mentalita, novosplodené dieťa hneď vidia prinajlepšom ako nepríjemnosť a v tom horšom prípade ako nepriateľského votrelca. Zbaviť sa dieťaťa pomocou potratu chápu ako svoje jediné riešenie. Ako vidíte, antikoncepcia vedie k potratu.

Doughart však tvrdenie, že „je viac pravdepodobné, že sexuálny akt A, pri ktorom je použitá antikoncepcia, povedie k potratu, než sexuálny akt B bez antikoncepcie“, označil za „absurdné“.

Doughart svoj článok uzavrel obľúbeným argumentom potratového giganta - Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (IFPP): „Nechápem ako niekto, kto má skutočný záujem na znížení počtu potratov, môže vyhlásiť reálny a filozoficky obhájiteľný argument proti antikoncepcii.

Zástancovia potratov spájajú antikoncepciu s potratmi

Zástancovia potratov nesúhlasia s Doughartovými závermi. Spojenie medzi antikoncepciou a dopytom po potratoch podľa ich vyjadrení existuje.

„Väčšinou sa ženy pre potrat rozhodujú v dôsledku zlyhania antikoncepcie, pripustila začiatkom tohto roku Joyce Arthurová, zakladateľka a riaditeľka kanadskej organizácie Abortion Rights Coalition.

Arthurovej vyhlásenie je podobné predpovedi Dr. Malcolma Pottsa z roku 1973, bývalého zdravotníckeho riaditeľa IFPP: „Ak sa ľudia spoľahnú na antikoncepciu, bude to znamenať nárast, nie pokles počtu potratov.

To, čo Arthurová a Potts zrejme nevedomky odhalili, je veľmi lukratívna schéma „rýchleho zbohatnutia“ v rámci multimiliardového potratového priemyslu: 1) podporovanie neobmedzenej sexuálnej aktivity medzi mladými ľuďmi, 2) propagácia idey o „bezpečnom sexe“ bez následkov, zvlášť pri použití antikoncepcie, 3) očakávanie nefunkčnosti antikoncepcie, nakoľko každá metóda, či už je to kondóm, tabletka, vnútromaternicové teliesko atď. má pri reálnom použití strach vzbudzujúcu mieru zlyhania a 4) umožnenie ženám rozhodnúť sa pre potrat ako riešenie ich „neočakávaného problému“.

Výskumníci ukázali, že tento vynaliezavý podnikateľský plán potratového priemyslu je jednoducho založený na peniazoch. Zistili, že antikoncepcia je kľúčovým mechanizmom k nárastu počtu potratov. A potraty sú tam, kde je aj zisk.

Tvrdia, že podnikateľský model Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo je zameraný na potraty a že podľa ich vlastných finančných správ vykazujúcich miliardu dolárov viac ako polovica príjmu pochádza z potratov.

Experti: antikoncepcia spôsobuje potraty

Najvyšší súd USA nemal žiadne ťažkosti vidieť príčinnú súvislosť medzi antikoncepciou a potratmi v závere z roku 1992, ktorým potvrdil rozhodnutie v prípade známom ako Roe v. Wade (1973). Tento precedens v Amerike zlegalizoval potraty.

V prípade Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva v. Casey Najvyšší súd tvrdil, že v niektorých rozhodujúcich detailoch má potrat rovnaký charakter ako rozhodnutie používať antikoncepciu: ... počas dvoch desaťročí hospodárskeho a sociálneho vývoja si [ľudia] organizovali intímne vzťahy a rozhodovali sa vo veciach týkajúcich sa ich osobností a miesta v spoločnosti v závislosti od prístupnosti k potratu v prípade zlyhania antikoncepcie.

Najvyšší súd zdôraznil, že v spoločnosti používajúcej antikoncepciu sa potrat nielenže stáva nutnosťou, ale tiež rozhodujúcou a proti zlyhaniu zabezpečenou metódou reguláciou pôrodnosti. Podľa názoru súdu antikoncepcia neznižuje potrebu potratov, ale ich naopak vyvoláva.

Jedna žena minulý rok vyjadrila na propotratovej internetovej stránke RHRealityCheck.com svoj údiv nad zlyhaním vnútromaternicového telieska. Potvrdzujúc slová Najvyššieho súdu opísala proces vedúci k „náprave“ tohto problému rozhodnutím pre interrupciu.

„Niečo sa pokazilo, ale teraz je čas urobiť kroky k náprave, napísala žena, ktorá sa podpísala ako NW. „Áno, som tehotná, ale je to dočasný stav. V kalendári vidím deň, kedy už tomu bude koniec.

„Rozhodla som sa pre organizáciu Plánovaného rodičovstva, píše NW. „Veľa z môjho času venujem ich obrane a mesačne im posielam peniaze. Zdá sa mi správne zachovať im vernosť, keď ich potrebujem.

Dr. Dianne Irvingová, bioetička na Georgetownskej univerzite a bývalá súdna biochemička Národného inštitútu zdravia USA, by nemala žiadny problém vysvetliť proces rozhodovania sa NW, ktorý viedol k úmrtiu jej rastúceho bábätka.

„Vzhľadom na to, že ... takmer všetky takzvané ,antikoncepcieʻ v štatisticky významnej miere bežne zlyhávajú a vedú k ,neplánovaným tehotenstvámʻ, čo je dlhodobo uznávaný a zdokumentovaný vedecký fakt, môžeme sa čudovať, že voliteľné potraty sú spoločensky žiadané v záujme vyriešiť takéto ,nehodyʻ?“ pýtala sa Dr. Irvingová.

„Tak sa potrat sám o sebe stal ,antikoncepciouʻ, uviedla.

Dr. Janet Smithová, profesorka, spisovateľka a národná rečníčka súhlasí s Dr. Irvingovou: „Antikoncepcia nás vedie k presvedčeniu, že sex môže byť momentálne stretnutie, nie celoživotný záväzok. Prináša pojem ,náhodné tehotenstvoʻ.

„Prepojenie medzi antikoncepciou a potratom je predovšetkým v tomto: antikoncepcia napomáha druhu vzťahov, a dokonca aj druhu postojov a morálnych znakov, ktoré môžu viesť k potratu,konštatuje.

Inak povedané, antikoncepcia radikálne mení zmysel a účel sexu. Kvôli antikoncepcii sa zo sexuálneho aktu muža a ženy, ktorý je biologicky určený na splodenie nového života, stáva paródia, v ktorej je novovzniknutý život zrazu nepozvaným a nevítaným hosťom. Potrat sa stáva jednoduchým riešením, ktorým rodič natrvalo a násilne vyhodí nevítaného hosťa.

Sarah Nelsonová je žena, ktorá vo svojom srdci objavila, že prijatie antikoncepcie do nej vnieslo „ducha potratu“. Samu seba vždy považovala za tzv. pro-life, ale nebola ani proti antikoncepcii. Vyrastala v protestantskej rodine otvorene podporujúcej novomanželov v používaní antikoncepcie.

„Zriedka sa o deťoch hovorilo v spojitosti s termínmi ako ,hojnosť a prekypovanie radosťouʻ, uviedla. Niektorí z jej učiteľov neoblomne tvrdili, že páry by veľkosť rodiny mali obmedzovať „pre dobro Boha“.

V jeden deň po modlitbe za skončenie potratov na výročie rozhodnutia prípadu Roe v. Wade si Sarah uvedomila, že spôsob jej myslenia je proti ochrane života (anti-life) a že tento prístup sa v nej zákerne a hlboko zakorenil. Všimla si, že táto mentalita v nej vyvoláva predsudky voči hodnote nového ľudského života a blokuje jej vlastnú túžbu mať raz svoje deti. Pochopila, že ide o dôsledok nekritického prijímania antikoncepcie. 

„Nebola som skutočne otvorená myšlienke mať deti, ani ma nikto z vedenia mojej cirkvi nepovzbudzoval, aby som k tomu takto pristupovala, rozhovorila sa. „Z toho vyplynul prirodzený záver, že antikoncepcia je v poriadku. A ak je antikoncepcia v poriadku, potom je logicky v poriadku aj povolený potrat (Bože odpusť), pretože je potrebné zbaviť sa ,nepríjemnostiʻ.

„Zhrozila som sa, keď som si náhle v tom okamihu uvedomila strašnú pravdu: uzavrieť sa životu prostredníctvom antikoncepcie vedie k realite a hrôze potratu, uviedla.

Výskumy: vysoká miera používania antikoncepcie zvyšuje mieru potratovosti

Výskumy potvrdzujú príčinnú súvislosť medzi antikoncepciou a potratmi.

Štúdia vykonaná v Španielsku v roku 2011 na vzorke viac ako 2000 žien (49,1 % - 79,9 %) zistila, že s nárastom používania antikoncepčných metód sa miera potratov v skupine v rovnakom období zdvojnásobila.

Výskumníci boli zmätení zisteniami ich desaťročnej štúdie a označili ich za „zaujímavé a paradoxné“. Prišli na to, že veľký nárast počtu dobrovoľných potratov bol spojený s výrazným zvýšením počtu žien, ktoré užívajú niektorú z metód antikoncepcie.  

Výskum pro-potratovo zameranej neziskovej organizácie Guttmacher Institute z roku 2011 ukázal, že v Amerike sa väčšina potratov uskutočňuje v dôsledku zlyhania antikoncepcie: „54 % žien, ktoré podstupuje potrat, používa antikoncepciu [obyčajne kondóm alebo tabletky] v tom mesiaci, v ktorom otehotnie.

Bývalý spolupracovník IFPP tiež zistil, že „vysoká miera nechcených tehotenstiev u chudobných žien vedie k vysokej a stále rastúcej miere tak potratov (52 na 1000) ako aj neplánovaných pôrodov (66 na 1000)“.

Ruská štúdia uskutočnená v roku 2012 ukázala, že Rusky, v porovnaní so ženami ostatných krajín, síce majú najvyššiu mieru užívania antikoncepcie, tiež však podstupujú aj najviac potratov.

Výskumníci boli zmätení zistením, že „čím majú ženy lepší prístup k modernej antikoncepcii, tým „vyšší počet potratov podstúpia“. Výsledky štúdie tak označili za „protichodné, neočakávané a paradoxné“.

Podobne ako ruskí výskumníci po vykonaní svojej štúdie aj švédske úrady boli začiatkom tohto roka bezradné kvôli štatistikám o náraste počtu potratov v krajine po zlegalizovaní abortívnej tabletky tzv. „pilulky po“. Napriek tomu, že jej predaj sa v rokoch 2001 až 2012 zdvojnásobil, miera potratovosti približne v rovnakom období vzrástla z 18,4 na 20,9 na 1000 žien.

„Dúfali sme, že tabletka zníži počet potratov, uviedla Catharina Zätterströmová, podpredsedníčka Švédskej asociácie pôrodných asistentiek.

Najčastejšie používaná antikoncepcia zabíja milióny

Doughartov základný argument, že antikoncepcia má zmysel pre „každého, kto skutočne chce znížiť počet potratov“, sa na prvý pohľad zdá logický. Tvrdenie však stráca zmysel, ak zdôrazníme fakt, že mainstreamové metódy antikoncepcie ako tabletky či vnútromaternicové telieska fungujú pre práve splodenú ľudskú bytosť ako spúšťač potratu. Inými slovami, antikoncepčné lieky zabíjajú práve zrodenú ľudskú bytosť v jej bunkovom štádiu.

Výrobcovia hormonálnej antikoncepcie v príbalových letákoch píšu, že ak ich výrobok nezabraňuje ovulácii a ak dostatočne nezhusťuje hlien krčka maternice, ktorý bráni spermiám, aby prenikli k vajíčku, mení stenu maternice u ženy tak, aby zabránil uloženiu práve počatého ľudského života.

Počet obetí v dôsledku homosexuálnej antikoncepcie experti označujú za „ohromujúci“.

Dr. Bogomir Kuhar, špecialista a klinický lekárnik, odhadol v roku 1996, že celkový počet zabitých počatých ľudských bytostí v USA používaním orálnej antikoncepcie (tabletky), antikoncepčných injekcií (Depo-Provera), podkožných implantátov (Norplant) a teliesok vložených do pohlavných orgánov (IUD) sa od roku 1973 pohybuje v rozmedzí miernych 6,5 miliónov do 11,6 miliónov ročne. Spriemerovaním tohto čísla a jeho vynásobením počtom rokov medzi rokom 1973 a súčasnosťou dostaneme strašných 363,6 miliónov splodených bábätiek, ktoré boli potratené použitím antikoncepčných liekov.

V porovnaní s odhadovanými 55 miliónmi potratov vykonaných legálne v USA v rovnakom období, antikoncepčné lieky zabili viac ako 6-násobok počtu ľudských bytostí.

Emeritný profesor na Právnickej fakulte Univerzity Notre Dame, Charles Rice, označil antikoncepciu za „definitívne zlo našej doby“. Ďalej dodal, že jej legitimizácia nevyhnutne viedla k potratom a mnohým ďalším zlám.

Stratégia na podporu väčšieho používania antikoncepcie v snahe znížiť počet potratov sa v konečnom dôsledku blíži k učebnicovej definícii bláznovstva: stále dookola robiť tú istú vec a očakávať rozdielne výsledky. Ako naznačuje výskum, zvýšenie užívania antikoncepcie, aby sa znížil počet potratov, je ako snažiť sa uhasiť požiar benzínom.  

Skutočným riešením je návrh Doughartovho pisateľa „prestaviť ľudské myslenie“. Mladí ľudia by sa mali vzdelávať v oblasti zodpovedného sexuálneho správania. Manželstvo by mali vidieť ako jediný vhodný kontext pre sexuálnu aktivitu a mali by si byť vedomí, že táto aktivita je určená pre spojenie manželov a pre plodenie detí.

Pojem „náhodné tehotenstvo“, ktoré bolo opakovane vtĺkané do myslí užívateľov antikoncepcie, je nutné nahradiť názorom, že ľudský život je dar a každý človek má v sebe niečo jedinečné a neopakovateľné, čo prináša tomuto svetu.

Jedine obrovský posun v prevažne promiskuitných a nemorálnych postojoch a spôsoboch správania sa, ktoré charakterizujú chápanie sexu v západnej spoločnosti, ukončí potratovú genocídu nevinných ľudských bytostí. Takýto posun sa však neuskutoční, kým antikoncepcia nebude vnímaná ako smrteľná rakovina v ľudských vzťahoch a označovaná za veľkého narušiteľa mieru. Každý, kto má, ako hovorí Doughart, „skutočný záujem na znížení počtu potratov, by sa nemal báť odhaliť problém od jeho základov a nájsť ako aj realizovať skutočné a dlhodobé riešenie.  

Redaktor LifeSiteNews Peter Baklinski má titul bakalár slobodných umení a magister teológie so špecializáciou na manželstvo a rodinu. Je ženatý, spolu s manželkou Erin majú päť detí.

DISKUSIA k článku