Brazília zlegalizovala potraty detí s mozgovou poruchou

1,455
Kultúra života

18. apríl 2012 (HLIWorldWatch.org) - V hlasovaní z 12. apríla (v pomere 8 hlasov za a len 2 proti) zlegalizoval brazílsky Najvyšší súd potraty nenarodených detí, ktorým počas tehotenstva diagnostikovali anencefáliu. To si vyslúžilo výraznú kritiku zo strany brazílskych katolíckych biskupov a zástancov pro-life.

„Toto rozhodnutie predstavuje úkon, ktorý nespadá pod kompetenciu súdu, pretože o tomto návrhu by mali hlasovať poslanci v národnom Kongrese. Tí zastupujú ľudí na rozdiel od sudcov, ktorí nie sú volení, nikoho nezastupujú a boli nominovaní pro-potratovou vládou,“ povedal Raymond de Souza, regionálny koordinátor pre portugalsky hovoriace národy v organizácii Human Life International (HLI).

Anencefália je ochorením, ktoré vedie k malformácii mozgu (malformácia = vrodená vývojová úchylka tvaru, znetvorený vzrast presahujúci hranice variability organizmu, pozn. editor) alebo k tomu, že sa veľké časti z neho ani nevyvinú.

Brazília je najľudnatejšou rímskokatolíckou krajinou sveta. Náboženské a pro-life skupiny organizovali nočné hliadky a protesty pred budovou Najvyššieho súdu ako aj v iných mestách krajiny, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s rozsudkom.

Hovoriac za prevažnú väčšinu hlasujúcich, sudca Marco Aurelio Mello povedal, že bábätká s anencefáliou „by sa nikdy nestali osobou...Nie je to o možnosti života, ale o istej smrti.“

Predseda Najvyššieho súdu Cesar Peluzo, jeden z dvoch sudcov, ktorí so zákonom nesúhlasili, dal svojou voľbou jasne najavo, že brazílska ústava chráni právo na život u detí s anencefáliou. „Plod s anencefáliou žije, i keď len krátky čas a tento život je chránený ústavou.“ Osobne dodal, že „práva tohto plodu sú chránené, čo zahŕňa ochranu jeho života.“

Pred spomínaným nariadením Najvyššieho súdu boli v Brazílii potraty zakázané, a to okrem prípadov znásilnenia alebo ohrozenia života matky. Týmto nariadením skončil osemročný konflikt ohľadom potratov v prípade anencefálie. Zástancovia potratov počas tohto obdobia nemohli v legislatíve nájsť oporné body na podporu svojho stanoviska.  

„Terajšia vládnuca strana sa dlho snažila schváliť potraty a nemohla to dosiahnuť cez Kongres, takže pochopiteľným spôsobom sa obrátila na Najvyšší súd. Taká je tendencia v mnohých krajinách Latinskej Ameriky,“ povedal Mario Rojas, regionálny koordinátor HLI pre Latinskú Ameriku.

Konferencia katolíckych biskupov Brazílie zverejnila vyjadrenie proti tomuto rozhodnutiu Najvyššieho súdu. Tvrdia, že tento rozsudok oberá ľudské bytosti o ich základné práva.

„Princípy „nedotknuteľného práva na život,“ „ľudskej dôstojnosti“ a hájenie blaha každého bez akejkoľvek diskriminácie (zakotvené vo federálnej ústave) sa vzťahuje na ženy ako aj na plody s anencefáliou. Keď sa nectí život, všetky ostatné práva ostávajú nepovšimnuté,“ povedali biskupi.

„Nemôžeme sa zbavovať anencefalických plodov, rovnako ako všetkých nevinných a zraniteľných ľudských bytostí. Nemôžeme ich ani obrať o ich základné práva,“ zdôraznili biskupi. „Štát a spoločnosť musia nenarodené deti brániť a chrániť.“

DISKUSIA k článku