Incest legálny? Európsky súd našťastie odpovedá NIE

3,435
Kultúra života


18. apríla 2012 (LifeSiteNews.com) – Európsky súd pre ľudské práva podporil nemecký zákon proti incestu a potvrdil rozsudok nad mužom poslaným do väzenia za splodenie detí so svojou sestrou.

Súd vyvodil úsudok, že ľudské práva Patricka Stuebing neboli narušené, keď bol v roku 2005 poslaný na tri roky do väzenia za sexuálnu aféru so svojou údajne psychicky narušenou sestrou Susan Karolewski, ktorú stretol ako dospelú, pretože ju v ranom detstve adoptovali.

Súd citoval niekoľko opodstatnení pre existenciu zákona, vrátane „ochrany rodiny” a „sebaurčenia a verejného zdravia”, ktoré „stavajú na bežnom presvedčení, že incest by mal byť predmetom trestnej zodpovednosti.”

Ako odpoveď na tvrdenie Patricka Stuebinga, že nemecký zákonník porušil jeho „právo” na sexuálne sebaurčenie, Európsky súd prehlásil, že Nemecko má riadne dôvody pre takéto obmedzenia. Tiež odmietol jeho argument, že zákony proti incestu sú pre ich údajne eugenický základ podobné nacizmu a poznamenal, že takéto zákony existujú na ochranu integrity rodiny.

„Federálny ústavný súd sa domnieva, že sexuálne vzťahy medzi súrodencami môžu vážne poškodiť rodinné väzby a ako dôsledok spoločnosť ako celok,” tvrdí Európsky súd vo svojom nariadení. „Podľa súdu trestná zodpovednosť bola ďalej odôvodnená odkazom na ochranu sexuálneho sebaurčenia. Pri riešení konkrétnej situácie vyplývajúcej z previazanosti a blízkosti rodinných vzťahov, paragraf 173 Trestného zákonníka môže zabrániť zabrániť priestupkom sexuálneho sebaurčenia v tomto kontexte.

Súd dodal, že „sa domnieva, že vyššie spomínané ciele…sa nezdajú neprimerané” a že „za týchto okolností súd pripúšťa, že trestný čin žiadateľa zodpovedal naliehavej spoločenskej potrebe.”

Steubing a Karolewski mali spolu štyri deti, dve z nich postihnuté. Iba jedno dieťa, dcéra, ostala v opatrovníctve Karolewski. Pár začal svoj vzťah, keď mala Karolweski iba 16 a Steubing 23 rokov. Karolweski nebola stíhaná, pretože nemecké úrady rozhodli, že mala nižšiu zodpovednosť kvôli svojmu psychickému stavu, ktorý údajne vytvoril silnú emocionálnu závislosť na  Steubingovi.

Rozsudok v tomto prípade vyniesla porota siedmich sudcov reprezentujúcich Českú republiku, Slovinsko, Lichtenštajnsko, Írsko, Ukrajinu, Nemecko a Francúzsko. Žalobca má tri mesiace na odvolanie sa proti rozsudku toho istého súdu, predtým ako nadobudne platnosť.

Rozhodnutie nadväzuje na zmiešanú rozhodovaciu prax Súdu o sociálnych otázkach. Predtým nariadil, že potrat, homosexuálne „manželstvo” a adopcia nie sú ľudské práva a prijal taliansku prax krížov vo verejných budovách. Avšak tiež nariadil, že samovražda je „ľudské právo” a pokúšal sa nanútiť právo homosexuálov dediť v Poľsku a homosexuálne pochody v Moskve. Tiež rozhodol, aby írska ústava povolila potrat, čo je myšlienka, ktorú írsky parlament odmietol.