Agentúra pre ženy pri OSN sa dostala do ťažkostí kvôli nedostatku financií

4,696
Neutral

NEW YORK, 30.decembra 2011 (C-FAM) - OSN Ženy (UN Women), agentúra na vysokej úrovni, ktorá začala fungovať pred rokom, by mala pre nedostatok finančnej podpory z členských štátov a súperenie s inými agentúrami pri Organizácii spojených národoch prehodnotiť svoje ciele a úlohy.

Keď Valné zhromaždenie OSN v roku 2010 vytvorilo OSN Ženy, zlúčilo štyri programy OSN venované problémom žien. Cieľom fúzie bolo zvýšiť iniciatívy pre rodovú rovnosť v OSN a v členských štátoch. Mali byť vytvorené detašované pracoviská po svete, aby aktivizovali občiansku spoločnosť a ovplyvnili národné legislatívy, čo je návrh, ktorý by bol výrazne nákladný.

V roku 2010 OSN Ženy optimisticky odhadli svoj ročný rozpočet na rozšírenie agentúry na 500 miliónov dolárov v podobe dobrovoľných príspevkov od členských štátov OSN. Tieto projekty prehodnotili vo svetle momentálnej podpory.

Výkonná rada OSN Ženy sa stretla na začiatku decembra a prepracovala rozpočet. Zmeny vysvetlila ako „založené na konzervatívnejších predpokladoch”, ktoré pripisuje „globálnym ekonomickým podmienkam.” Predstavenstvo odhaduje 230 miliónov dolárov v príspevkoch za rok 2011, 300 miliónov za rok 2010 a 400 miliónov za rok 2013.

Niektorí pozorovatelia sa nazdávajú, že OSN Ženy sú stále trošku optimistické.

Barbara Crossette vo svojom príspevku pre The Nation vykreslila pochmúrnejší obraz ako prezradilo predstavenstvo. Crossette píše, že v skutočnosti z členských krajín OSN dostali iba 52 miliónov dolárov a USA prispeli iba sumou 6 miliónov dolárov. Pamätajte, že agentúra začala počas všeobecnej  recesie, kedy boli „darcovské krajiny” bez peňazí.

Podľa Crossette agentúru trápia taktiež „nejaké drobné hry vnútri systému OSN.” Cituje Paulu Donovan, spoluriaditeľku pre Svet bez AIDS, ktorá kritizuje iné agentúry OSN, pretože nepomáhajú agentúre OSN Ženy získavať finančné prostriedky.

Crossette sa sťažuje, že „zoznam darcov hovorí veľa o tom, koľko a ako málo národy sveta chcú, aby silné ženské agentúry uspeli.”

Tento nedostatok podpory môže byť spôsobený väčším záujmom agentúry OSN Ženy o rodovú rovnosť ako o iné témy. V tejto súvislosti agentúra duplikuje prácu iných subjektov OSN bez toho, aby ponúkala niečo nové. Lakshimi Puri, zástupca výkonného riaditeľa OSN Ženy opísal túto organizáciu tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN ako „realizačný nástroj Dohovoru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie voči ženám.” Avšak výbor Dohovoru, ktorý monitoruje realizáciu tejto dohody, už pracuje s krajinami na témach rodovej (genderovej) rovnosti.

Ba čo viac, verzia rodovej rovnosti OSN Ženy je akosi zúžená. Prvá správa agentúry s názvom „Prístup k spravodlivosti” je tak ideologicky poznamenaná, že sa zdá, akoby ju napísala advokátska spoločnosť žien z periférie. Krajiny podporujúce podobné projekty pravdepodobne pokladajú agentúru OSN obhajujúcu rovnosť žien za duplicitnú a nie nevyhnutnú.

Iné agentúry ako UNICEF a Rozvojový program OSN úspešne získavajú finančné zdroje, pretože sú vnímané ako tie, ktoré sa venujú fundamentálnym témam ako voda, jedlo, zdravotná starostlivosť a vzdelanie. 

DISKUSIA k článku