Škótska cirkev hovorí vláde na homosexuálne manželstvo „nie“

6,427
Kultúra života

Škótsko, 6. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Škótska cirkev vo svojej oficiálnej odpovedi na dotazník škótskej vlády ohľadom manželskej legislatívy krajiny, povedala na homosexuálne manželstvo „nie”.

„(Je to naša) bona fide viera, že homosexuálne praktiky sú v protiklade s Božou vôľou,” vyhlásila Škótska cirkev vo svojej odpovedi na dotazník.

Škótska cirkev tiež povedala, že je „v protiklade s Božou vôľou, aby kresťania odmietali akýmkoľvek spôsobom osobu pre jej homosexuálnu orientáciu a správanie,” dodajúc, že „homofóbia je hriešna.”

Škótska cirkev založila svoju odpoveď na zmienkach v Písme o manželstve hovoriac, že Písmo sa riadi chápaním manželstva ako zväzkom medzi jedným mužom a jednou ženou.

Cirkev tiež vyhlásila, že opätovné definovanie manželstva tak, aby zahŕňalo homosexuálne páry, môže mať „významné a ešte nedostatočne uvážené následky” pre blaho rodín, komunít a jednotlivcov.

Odpoveď prišla krátko pred koncom 14 týždňovej verejnej konzultácie škótskej vlády či zaviesť homosexuálne „manželstvo” v zákonoch krajiny.

Cirkev tiež ujasnila, že „nemôže súhlasiť” s vládou navrhnutým zákonom, ktorý by umožnil občianske zväzky registrovať prostredníctvom náboženských ceremónií, cirkevnými celebrantmi alebo v priestoroch cirkvi.

Kým oficiálne členstvo v Škótskej cirkvi je okolo 464 000 veriacich, okolo 9% celkového počtu obyvateľov Škótska, sčítanie ľudu v roku 2001 zistilo, že 42% obyvateľstva sa hlási k nejakej forme lojality k presbyteriánskej cirkvi.

Kým Škótska cirkev dala na čas jasnú odpoveď ohľadom svojho oficiálneho postoja k manželstvu, ostáva otvorené, ako dlho si tento názor udrží. Škótska cirkev pripúšťa, že jej odpoveď „ponúka možnosť” zmeny, nazýva ju „freeze-frame image”  („zamrznutým obrazom“) svojej „vyvíjajúcej sa odpovede” na témy ohľadom homosexuality. Kým Škótska cirkev tvrdí, že jej odpoveď „sa neodchyľuje z tradičného postoja kresťana na vzťahy osôb toho istého pohlavia”, v rovnakom čase zároveň „signalizuje, že môže pripustiť „občianske partnerstvá”.

V deň, kedy Škótska cirkev predložila svoju odpoveď, začala národná kampaň na udržanie manželstva medzi mužom a ženou. Kampaň Škótsko pre manželstvo definuje manželstvo ako „zväzok jedného muža a jednej ženy, na celý život, s vylúčením všetkých ostatných” a podporujú ho náboženské aj nenáboženské skupiny.

DISKUSIA k článku