Pápež americkým biskupom: "Nastal čas otvorene brániť morálne pravdy"

8,131
Kultúra života

NEW YORK, 25 november 2011 (LifeSiteNews.com) – V novembrovom príhovore americkým biskupom pápež Benedikt XVI. reagoval na znepokojenie v otázkach "dôležitých výziev", ktoré prichádzajú zo strany svetskej spoločnosti a stavajú nás proti praktizovaniu viery. Pápež poukázal, že veľká časť spoločnosti začína v súčasnosti chápať ničenie a rozpad  morálnych základov a nalieha na biskupov, aby sa postavili na obranu kresťanskej morálky. 

"Prítomnosť môžeme vnímať, v pozitívnom zmysle slova, ako výzvu k výkonu prorockého rozmeru vašej biskupskej služby. Hovorte pokorne a naliehavo na obranu morálnych právd, ponúknite slová nádeje, ktoré otvoria srdcia a mysle pravde, ktorá nás oslobodí."

Pápežov zmysel pre naliehavosť je akoby ozvenou jeho minuloročného septembrového príhovoru v Anglicku, kde vyzýval veriacich, aby pracovali na budovaní kultúry života.

"Nikto, kto sa realistický pozerá na náš dnešný svet, si nemôže myslieť, že kresťania môžu aj naďalej konať ako doteraz a ignorovať pritom hlbokú krízu viery, ktorá postihla našu spoločnosť, alebo jednoducho dúfať, že poklad hodnôt odovzdávaný v priebehu kresťanských storočí môže ďalej sám inšpirovať a utvárať budúcnosť našej spoločnosti," vyhlásil pápež 18. septembra v Hyde Parku. "Každý z nás má poslanie, výzvou každého z nás je zmeniť svet, pracovať na kultúre života, kultúre vytvorenej láskou a rešpektom voči dôstojnosti každej ľudskej bytosti."

V novembrovom príhovore americkým biskupom pápež priznal existenciu duchovnej krízy, ktorej čelí Amerika.

"Vážnosť výziev, ktorým musí cirkev v Amerike čeliť pod vaším vedením v blízkej budúcnosti nemôže byť braná ľahkovážne. Prekážky voči katolíckej viere a jej praktizovaniu, ktoré zo svetskej kultúry neustále narastajú, ovplyvňujú životy veriacich. Pohrúžení v tejto kultúre sú veriaci denne sužovaní námietkami, nevhodnými otázkami, cynizmom spoločnosti, ktorá sa zdá, akoby stratila korene. Svetom, kde láska k Bohu v mnohých srdciach vychladla."

Pápežove postrehy podčiarkli aj nedávne vyhlásenia vatikánskeho kardinála Raymonda Burkeho, pôvodom Američana, ktorý povedal, že si vie predstaviť aktívne prenasledovania kresťanov v Spojených štátoch.

Počas svojho prejavu pápež poznamenal, že v roku 2012 plánuje vydať pre biskupov dokument reflexií, ktoré im majú napomôcť pri vedení americkej cirkvi v nadchádzajúcich rokoch.

DISKUSIA k článku