Navrhovaná politika dvoch detí v Indii je útokom na slobodu a súkromie spálne

5,888
Kultúra smrti

30 novembra 2011 (Pop.org) – Južný indický štát Kerala bude možno ďalší v dlhom rade vlád, ktoré sa snažia zničiť svoje najväčšie bohatstvo - svojich ľudí.

Podľa dôveryhodných správ získaných Inštitútom pre výskum populácie sa určité skupiny v Keralskom parlamente snažia, aby prešiel zákon, ktorý neškodne nazývajú „Ženským zákonníkom”. Ak bude tento zákon prijatý, vytvorí v štáte Kerala politiku dvoch detí v snahe obmedziť indický problém s „preľudnením.”

Podobne ako iné reštriktívne politiky pôrodnosti na celom svete, aj keralská politika nesie so sebou trestné sankcie. Napríklad, ak pár prekročí stanovenú hranicu pôrodnosti, otec môže ísť na tri mesiace do väzenia alebo zaplatiť pokutu 10 000 rupií (okolo 200 dolárov, čo je astronomická suma pre nižšiu triedu indickej spoločnosti). Ľudia alebo organizácie, ktoré by sa ozvali proti programu, budú umlčané vysokými pokutami alebo väzením.

Podobne ako v prípade čínskej politiky jedného dieťaťa, vláda odmietne uznať existenciu detí nad stanovenou hranicou odmietnutím ich základných práv a štátnych príspevkov.

Zákon tiež podnieti potraty ako riešenie, ktorým možno dodržať stanovenú hranicou. V štátnych nemocniciach budú k dispozícii bezplatné interrupcie. Okrem toho bude pre manželské páry dostupná bezplatná antikoncepcia. Návrhovaný zákon ide ešte ďalej tým, že dovoľuje rozvod bez súdu: v podstate vytvorí inštitúciu „manželského úradníka”, ktorý bude mať právomoc rozpustiť manželstvo mimo keralského zákonodarstva.... pokiaľ si to budú želať obe strany. A dôvod pre takýto zákon? Otvorená túžba „zefektívniť” rozvodový proces a odstrániť nevybavené procesy na keralských rozvodových súdoch.

Zdá sa, že lavínový efekt tohto všetkého bude zámerný systematický útok na tradičné indické rodinné štruktúry a hodnoty. Všetko s cieľom zničiť to, čo bolo v Kerale po celé storočia bežné - veľké rodiny.  

Okrem tohto bola politika dvoch detí navrhnutá tvárou v tvár zlým demografickým dátam, ktoré jasne ukazujú, že Kerala zažíva rovnaký pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva, aký sa týka zvyšku sveta. Inými slovami, ak by preľudnenie bolo problémom, „problém” by sa rýchlo vyriešil sám, bez potreby násilného zásahu.

Ale čo skutočne desí obhajcov kontroly obyvateľstva po celom svete je, že katolícka cirkev v Kerale si pripravila svoj vlastný sociálny program. Tieto zámery cirkvi sa zameriavajú na rozšírenie pomoci ako je vzdelanie, zdravotná starostlivosť a iné, veľkým rodinám.

Väčšina katolíkov vníma túto snahu len ako rozšírenie existujúcej filozofie cirkvi na primát rodiny a hodnotu detí. Ale mnoho radikálnych skupín kontroly populácie sa snažilo keralskú katolícku hierarchiu obviniť z „vojny o populáciu”, kde by hrala rolu nezodpovedného darebáka. Podľa nedávneho článku v Population Matters „si cirkev v Kerale robí starosti pre klesajúci počet svojich členov,” a preto „povzbudzuje svoje ovečky, aby mali viac detí.”

„V južnom štáte Kerala,” pokračuje článok, „kde katolíci už dlho tvoria dôležitú menšinu, predstavitelia cirkvi veria, že celková kresťanská populácia štátu by mohla tento rok padnúť z 19,5% v roku 1991 na 17%. Kým nemajú presné čísla pre katolícku populáciu, veria, že prudko klesne.”

Nevadí, že katolícka cirkev je prvotná svetová charitatívna inštitúcia, ktorá vždy aktívne poskytovala bezplatnú zdravotnú starostlivosť, jedlo, prístrešie a vzdelanie. Poskytovanie takejto pomoci väčším rodinám nie je ničím novým. Population Matters taktiež príliš zdôrazňuje fakt, že niektoré z týchto charít dali finančné príspevky väčším rodinám, no a čo? Väčšie rodiny majú viac úst, ktoré treba nakŕmiť.... peniaze nie sú sociálnym inžinierstvom. Len táto pomoc má zmysel.

A navyše, aj tento článok je nútený pripustiť, že tento prístup neplatí v celej krajine. Niektoré indické katolícke inštitúcie založili svoju charitatívnu výpomoc na počte detí. Niektoré nie. Záleží od prípadu.

Pointa je, že ak nás Inštitút pre výskum populácie niečo naučil, tak toto: ľudia, ktorí dehumanizujú iných, majú tendenciu sa domnievať, že všetci myslia rovnako. Inými slovami: pre mnohých ľudská populácia nie je nič lepšie ako, v najhoršom prípade, pohroma planéty a v tom najlepšom nástroj, ktorým sa dá manipulovať. Prirodzene si myslia, že každá iná sociálna inštitúcia myslí týmto spôsobom.

Ale to, na čom záleží, je, že katolícka cirkev vníma každého človeka ako jedinečnú bytosť. Vníma každého človeka ako hodnotného pre neho samého a každé rozhodnutie o ľudskej plodnosti ako veľmi osobné a individuálne. A ako taká, katolícka cirkev sa vždy aktívne angažovala v oblasti pomoci ľuďom žiť lepšie. Niekedy pomoc ľuďom žiť lepšie znamená poskytnúť im bezplatnú zdravotnú starostlivosť alebo vzdelanie. Inokedy to znamená dať im finančnú výpomoc, aby nakŕmili svoje rodiny.

A niekedy to znamená nechať ľudí, aby sami rozhodli o svojej plodnosti v súkromí svojej spálne. Keralský parlament by sa mohol niečo od katolíckej cirkvi naučiť.

DISKUSIA k článku