Benedikt XVI: AIDS je predovšetkým etický problém

7,660
Kultúra života

COTONOU, Benin, 21. november 2011 (LifeSiteNews.com) – Počas záverečnej svätej omše pri príležitosti ostatnej pápežskej návštevy v Afrike, Benedikt XVI. predstavil dokument s názvom Africae Munus, s cieľom zmapovať evanjelizáciu v krajine počas nasledujúcich rokov. 55-stranový dokument obsahuje dôrazné napomenutia týkajúce sa ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a posvätnosti rodiny.

Na adresu vírusu HIV/AIDS, ktorý do Afriky priniesol mnoho utrpenia a úmrtí, Svätý otec povedal, že cirkev podporuje a povbudzuje k lekárskej a farmaceutickej reakcii, avšak korene samotného problému siahajú hlbšie. "Je to predovšetkým etický problém, ktorý si vyžaduje zmenu správania - napríklad sexuálnu abstinenciu, odmietanie promiskuity, manželskú vernosť a zahŕňa napokon aj otázku integrálneho rozvoja, ktorý vyžaduje komplexný globálny prístup a globálnu reakciu zo strany Cirkvi."

Pápež dodal: "Aby takýto prístup nadobudol účinnosť, prevencia proti AIDS musí byť založená na sexuálnej výchove, ktorá sama vychádza z antropológie zakotvenej v prirodzenom práve a ktorá je osvietená Božím slovom a učením Cirkvi."

Pápežský dokument, postsynodálna apoštolská exhortácia, je reakciou na synodu afrických biskupov z októbra 2009. Výzvu podpísali a prezentovali po slávení záverečnej svätej omše apoštolskej návštevy pápeža Benedikta XVI. v Benine, ktorú spolucelebrovalo 200 biskupov z celej Afriky. Štadión, na ktorom sa konala bohoslužba poňal 30 000 veriacich, ďalších 80 000 stálo vonku za bránami.

V dokumente pápež ocenil afrických biskupov za prejavené obavy nad mätúcim a dvozmyselným jazykom v medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa ženského reprodukčného zdravia, ktoré by mohli podnietiť podporu potratov.

"Postoj cirkvi v záležitosti potratu je jednoznačný. Každé počaté dieťa v lone matky je ľudský život, ktorý musí byť chránený. Potrat je zabitím nevinného nenarodeného dieťaťa, prieči sa Božej vôli a na základe hodnoty a dôstojnosti ľudského života musí byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť."

Pápež tiež poznamenal, že katolícka cirkev "oceňuje odvahu vlád, ktoré vydávajú zákony proti kultúre smrti - dramatickým vyjadrením ktorej je potrat - v prospech kultúry smrti."

Okrem toho zdôraznil: "Cirkev v Afrike a susedných ostrovoch musí byť oddaná poskytovaniu pomoci a podpory ženám a párom, ktorých zvádza pokušenie potratu a zároveň musí stáť pri tých, ktorí takúto skúsenosť už zažili a pomôcť im vybudovať novú úctu k životu."

V samostatných častiach dokumentu pápež apeluje jednotlivo na mužov a ženy, aby obraňovali a podporovali život.

"V spojení so Synodou otcov, povzbudzujem katolíckych mužov, aby do svojich rodín vniesli skutočný prínos v podobe ľudskej a kresťanskej výchovy svojich detí a aby privítali ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Vaše svedectvo o nedotknuteľnej dôstojnosti každej ľudskej bytosti poslúži ako účinný prostriedok tradičným postupom, ktoré sú v rozpore s evanjeliom a tyranské  najmä voči ženám."

Na ženy sa pápež obrátil s prosbou. "Neprestávajte brániť život, pretože ste jeho Božími nositeľkami. Cirkev bude vždy na vašej strane."

DISKUSIA k článku