Obmedzenie potratov v Rusku

4,605
Kultúra života

 

21. Október 2011 (LifeSiteNews.com) – Ruský národný parlament, federálne zhromaždenie, tvárou v tvár demografickému poklesu, ktorý od roku 1992 zredukoval populáciu o 2,9%, po prvý krát za niekoľko desaťročí volilo za obmedzenie potratov.   

Nový zákon, ktorý by mal ruský prezident Dmitrij Medvedev podpísať, zakazuje potraty po 12. týždni tehotenstva a ukladá povinnú čakaciu lehotu – dva až sedem dní. Výnimky sú povolené v prípade ekonomických problémov, kedy môže byť potrat vykonaný až do 22. týždňa tehotenstva.

Zákonodarcovia odmietli návrhy pravoslávnej cirkvi, ktorá sa dožadovala zakotvenia súhlasu manžela alebo rodičov v prípade maloletého dieťaťa. Tiež odmietli ustanoviť výhradu vo svedomí pre lekárov, ktorí nechcú vykonávať smrtiacu procedúru.

Obmedzenia predstavujú prvý pokus o zastavenie demografického poklesu Ruska, ktorý trvá od doby liberalizácie potratových zákonov v polovici 60-tých rokov. 

Pokles počtu obyvateľov krajiny spôsobuje množstvo faktorov. Od komunistickej éry bol potrat v krajine s populáciou iba 143 milióna ľudí hlavným spôsobom, ako zabrániť pôrodom. Každoročne bolo vykonaných 6 miliónov potratov.

Oproti roku 1950, kedy bol index pôrodnosti 26,9, je aktuálny index pôrodnosti približne 12,5 na 1000 obyvateľov. Priemerný počet detí na jednu rodinu je 1,4, čo je pod úrovňou náhrady, a miera úmrtnosti sa od roku 1960 takmer zdvojnásobila, na 14,2 na 1000.

Krajina bola taktiež decimovaná smrtiacim návalom alkoholizmu a nezdravým životným štýlom mužov, čo v roku 1999 znížilo priemernú dĺžku života u mužov na 58. Hoci sa priemerná dĺžka života vyšplhala na 62, je v porovnaní s Európskymi priemermi stále nízka a približne o 8 rokov nižšia ako u žien. Úmrtnosť pre mužov od 22 do 45 rokov je päťnásobne vyššia oproti priemeru v západnej Európe.

Okrem obmedzenia potratov vytvorilo Rusko taktiež politiku „materského kapitálu,“ ktorá matkám platí približne 10000 dolárov, ak má viac detí. Napriek zavedeniu tejto politiky, populácia stále klesá.

DISKUSIA k článku