Najpopulárnejšia antikoncepcia v južnej a východnej Afrike môže zdvojnásobiť riziko infekcie HIV

5,253
Kultúra smrti

LONDÝN, 6. októbra 2011 (LifeSiteNews.com) – Podľa alarmujúcej novej štúdie najpopulárnejšia antikoncepcia pre ženy v južnej a východnej Afrike môže zdvojnásobiť riziko, že žena, ktorá ju používa, sa nakazí vírusom HIV.

Výskumníci z univerzity vo Washingtone svoje zistenia o antikoncepčnej homornonálnej injekcii, ktorá sa podáva každý tretí mesiac, zverejnili 4. októbra v odbornom časopise Lancet Infectious Diseases .

Výskumníci tiež zistili, že ak ju používajú HIV pozitívne ženy, antikoncepcia môže zdvojnásobiť pravdepodobnosť nákazy u mužov, ktorí mali so ženami pohlavný styk, než by tomu bolo v prípade, ak by nepoužili žiadnu antikoncepciu.

„Toto je dobrá štúdia a myslím, že poskytuje niekoľko dôležitých dôkazov,“ povedal podľa New York Times Dr. Morrison, hlavný riaditeľ klinických vied Medzinárodnej organizácie pre ľudské zdravie FHI 360, ktorý napísal komentár sprevádzajúci článok publikovaný v Lancete. Povedal, že hoci nový výskum má isté obmedzenia, vrátane použitia dát, ktoré pôvodne nemali zámer poukázať na prepojenie medzi použitím antikoncepcie a HIV, má svoju váhu voči predošlým prácam, pretože výskumníci sledovali prenos HIV na ženy aj mužov nasledujúcimi pármi.

Štúdia, ktorá zahŕňala 3 800 párov v Botswane, Rwande, Južnej Afrike, Tanzánii, Ugande a Zambii sledovala väčšinu párov dva roky a podrobne uvádza ich antikoncepčnú metódu. V každom páre, či už  to bol muž alebo žena, bol už niekto nakazený vírusom HIV a štúdia uvádza, či nenakazený partner získal HIV vírus od infikovaného partnera.

Výskum, ktorý bol v lete prezentovaný na medzinárodnej konferencii o AIDS, zistil, že ženy používajúce hormonálnu injekciu, pravedpodobne generickú verziu, sa nakazili v pomere 6,61/100 osôb v porovnaní s 3,78 tých, ktorí túto metódu nepoužívali.  Keď ju použili HIV pozitívne ženy, prenos HIV na mužov sa vyskytol v pomere 2,61/100 ľudí v porovnaní s 1,51, keď ženy nepoužili žiadnu antikoncepciu.

Podľa New York Times okolo 12 miliónov žien vo veku 15 - 49 rokov v subsaharskej Afrike, čo je približne 6 percent všetkých žien tejto vekovej skupiny, používa hormonálne injekcie.

Štúdia zistila, že k nárastu infekcie nedošlo, pretože páry používajúce hormonálnu injekciu používajú menej často kondómy.

Pfizer, výrobca značky hormonálnej injekcie Depo-Provera, odmietol štúdiu pre New York Times komentovať.

V dôsledku prezentovanej štúdie sa v januári stretne Svetová zudravotnícka organizácia, aby rozhodla o tom, či poradí ženám, že hormonálna injekcia môže zvýšiť ich riziko získania alebo prenosu HIV.

„Chceme ubezpečiť, že varujeme, keď je naozaj potrebné varovať, ale v rovnakom čase nechceme prichádzať s unáhlenými rozhodnutiami, ktoré by mali vážne ďalekosiahle následky na sexuálne a reprodukčné zdravie žien,” povedala pre New York Times Mary Lyn Gaffield, epidemologička v úrade reprodukčného zdravia a výskumu Svetovej zdravotníckej organizácii. „Toto je veľmi ťažká dilema.”

Názor, že antikoncepcia môže značne zvýšiť stupeň infekcie HIV, nie je nový. Výkonná riaditeľka Culture of Life Foundation (Nadácie Kultúra života) Jennifer Kimball a Steven Mosher, prezident Population Research Institute (Inštitútu pre výskum populácie) v auguste varovali, že zatiaľ čo programy na kontrolu populácie podporovali antikoncepciu založenú na steroidoch pre desiatky miliónov žien tretieho sveta, ženy ktoré brali hormonálnu antikoncepciu a antikoncepciu založenú na steroidoch boli vystavené zvýšenému riziku sexuálne prenosných chorôb.

Dr. Edward C. Green, prezident New Paradigm Fund, bývalý riaditeľ AIDS Prevention Research Project (Výskumného projektu na prevenciu AIDS) na Harvard School of Health a hlavný kritik prevencie AIDS založenej na propagácii kondómov v minulosti pre LifeSiteNews povedal, že „vernosť (niekedy nazvaná zníženie počtu partnerov) a v menšej miere abstinencia (alebo neskorší začiatok sexuálneho života) je to, čo najlepšie funguje v prevencii AIDS, predovšetkým v Afrike.”

O Greenovi vyšli v novinách veľké titulky v roku 2009, keď podporil argument pápeža Benedikta XVI., že kondómy skutočne zvyšujú problém HIV a AIDS.

DISKUSIA k článku