Načúva Facebook vašej spovedi?

1,431
Matej Trančo
Neutral

V dobe mobilných mikrofónov a aplikácií, ktoré načúvajú, by mali byť kňaz aj kajúcnik ostražití v tom, čo si prinášajú do spovednice.

Tak ako sa naše smartfóny stávajú inteligentnejšími a sociálne médiá expandujú, rastie aj riziko narušenia nášho súkromia.

Akým veľkým rizikom je v tomto zmysle prinesenie si smartfónu do spovednice? A aké opatrenia by kňaz a kajúcnik mali podstúpiť?

“Všetky telefóny majú mikrofón a Facebook a množstvo iných aplikácií požadujú prístup k mikrofónu či kamere," povedal otec George Hajj, farský kňaz kostola St. Anthony of Padua Maronite v Spojených štátoch. "A teda nevieme aká technológia a v koho záujme je špehovanie a počúvanie toho, čo je povedané v spovednici."

Podľa otca Andrewa Pinsenta, výskumného riaditeľa Centra pre Vedu a Náboženstvo Iana Ramseyho, je sledovanie cez modernú technológiu stalo tak obsiahlym, že robí obavi Orwellovho Veľkého Brata takmer čudáckymi, akoby "niečo z doby dinosaurov." Toto teda vyžaduje "dodatočnú ostražitosť" pre zaistenie "správneho súkromia s ohľadom na sviatosti, keď sú veci ako Vykúpenie v ohrození."

Otec Pinsent zakrýva kamery "ktoré môžu byť elektronicky zapnuté" na prevenciu pred sliedičmi (nedávno riaditeľ FBI James Comey ľuďom poradil to isté). Je taktiež znepokojený aj ohľadom iných vecí ako vstavané mikrofóny ako počítačov tak aj mobilných zariadení (rovnako ako Mark Zuckerberg), a všeobecné profilovanie, ktoré prichádza so surfovaním na internete. Nazýva elektronických asistentov ako Siri či Echo od Amazonu "úplne šialenými z pohľadu súkromia."

Problém je o to viac prepiaty, dodáva, odkedy existuje na trhu "obrovské množstvo lacného spyware", ktoré umožní hocikomu, či už vláde alebo jedincovi, "zhromaždiť informácie" ak tak chcú vykonať.

Napriek tomu stále viac a viac kňazov si nosí svoje smartfóny do spovednice pretože považujú prenosnosť a jednoduchosť smartfónov oveľa jednoduchšou ako nosenie si knihy. Podobne tak aj kajúcnici občas preferujú použitie mobilnej aplikácie pre vyznanie svedomia pred spoveďou a túto aplikáciu si často berú aj do spovednice na jednoduché priznanie hriechov.

Otec Pinsent a ostatní sú teda radi, že sa Cirkev pozerá na tieto problémy podrobnejšie a že budú biskupi oboznámení profesionálnymi radami založenými na technickej expertíze.

"Počúva Facebook"?

Facebookovská "načúvacia" technológia používa rovnakú algoritmickú technológiu aká umožňuje vášmu smartfónu identifikovať pesničku hrajúcu v reštaurácii. Telefón zaznamená "zvukové vlny" okolitého zvuku, ktoré sa nahrajú cez mikrofón a potom porovná tieto zvukové vlny s obrovskou databázou takmer všetkej nahratej hudby. Keď nájde zhodu, oznámi vám ju. Toto je dosiahnuté takmer okamžite. Tieto rovnaké "načúvacie" algoritmy teraz sledujú určité slová či frázy po tom, čo sú zaznamenané mikrofónom telefónu. Takže ak sa rozprávate s priateľom o podstúpení výletu na Nový Zéland, algoritmus započuje a identifikuje slová "Nový Zéland" a potom prispôsobí vaše reklamy na Facebooku či Google obsahu spojenému s turizmom na Novom Zélande. Tieto algoritmy môžu byť taktiež jednoducho naprogramované na nahrávanie dát po zachytení zvukových vĺn slov "Odpusť mi Otče, lebo som zhrešil..."

Facebook priznáva, že aplikácia je schopná počúvať to, čo sa deje v okolí. Ale po sérii sťažností 2. júna 2016 vydal vyhlásenie hovoriace o tom, že nepoužíva mikrofón telefónu pre "informáciu reklám" či "zmenu" informácií na vašej "news feed" a že "nie je pravdou" že aplikácia "načúva komunikácii ľudí za účelom zobrazovania relevantných reklám." Skôr aplikácia ukazuje reklamy "založené na záujme ľudí a iných profilových informáciách-nie na tom, o čom sa nahlas rozprávate."

Ale ak aj Facebook "nenačúva" konverzáciám to neznamená, že iní nemôžu alebo tak aj nerobia. Zariadenia ako Echo od Amazonu načúvajú celý čas, ak nie sú stíšené. Jednoduchým spôsobom ako zamedziť takému "odposluchu", predovšetkým v spovedniciach, je zamedzenie prístupu k mikrofónu. Alebo proste nechajte svoj smartfón doma, v aute alebo kamarátovi či rodinnému príslušníkovi na túto danú chvíľku.

Pre zistenie, kto potenciálne "počúva" na iPhone, choďte do Nastavenia>>Súkromie>>Mikrofón kde uvidíte aplikácie, ktoré požiadali o prístup k mikrofónu vášho zariadenia. Ak sa Vám nepáči myšlienka aplikácií majúcich prístup k vášmu mikrofónu, môžete ich v prípade potreby vypnúť.

Aby ste sa naučili ako vypnúť vašu Facebook aplikáciu na iPhone či Androide kliknite sem. (pokračovanie pod obrázkom)

Postoj Vatikánu

Problematika sledovania a nahrávania spovedí pre Vatikán nie je ničím novým.

V roku 1988 Kongregácia pre náuku viery riešila všeobecný problém nahrávania svätej spovede v dokumente zvanom “decretum de sacramenti paenitentiae dignitate tuendam” (Dekrét vyhlasujúci exkomunikáciu tým, ktorí prezrádzajú spovedné tajomstvo) [AAS 80 (1988) 1367]. Tento krátky dokument stanovuje základné princípy, že nahrávanie svätej spovede "rôznym technickým spôsobom" je "závažným" hriechom (v zmysle že nie je nič horšie - ťažký hriech) a hriechom takým, ktorý sa priamo dotýka dôstojnosti posvätnosti a ktorý je v určitom zmysle považovaný za hriech proti viere a je teda vyhradený pre Kongregáciu pre náuku viery. Inými slovami, ak je niekto obvinený z tohto hriechu, len Kongregácia môže tento problém riešiť. Je zaradený do rovnakej kategórie ako sexuálne zneužitie maloletých, kacírstvo či odpadlíctvo. 

Tento hriech taktiež zahŕňa "poškodzujúce šírenie" toho, čo je povedané pri svätej spovedi či už kňazom alebo kajúcnikom nezáležiac na tom, či je to pravda alebo nie.

Tieto normy boli zriadené dlho pred príchodom smartfónov a celkovo predtým, než nejaká technológia mohla diaľkovo - a bez vedomia majiteľa - aktivovať mikrofón alebo nahrávacie zariadenie. Tieto normy sú však dostatočne všeobecné na to, aby pokryli súčasnú situáciu. Načúvanie nie je síce to isté ako nahrávanie no fungujú na podobnom princípe. Ak niekto načúva a neskôr zdieľa takéto informácie tak sa to považuje za ťažký hriech.

Vatikánsky úradník, ktorý sa špecializuje na takéto prípady povedal pre Aleteia, že iba kňaz je viazaný spovedným tajomstvom. Každý ďalší, kto započul informácie priznané pri spovedi je tak taktiež viazaný "tajomstvom" a akékoľvek porušenie tohto tajomstva bude považované za nemorálne a vážne.

Ak by biskup chcel či už kajúcnikom alebo spovedníkom zakázať nosenie smartfónov do spovedníc môže tak urobiť, vysvetľuje Vatikánsky úradník, ale Cirkev by nemala nastoliť zákaz pokým sa nenaskytne modelový prípad, hovorí, a bolo by lepšie ak by sa takýto prípad ani nikdy nevyskytol.

Takže majú byť kňazi obozretní ohľadom nosenia si smartfónov do spovedníc? "Nie," povedal. "Obozretnosť by nemala vychádzať z hypotézy."

Posvätné tajomstvo spovede

Čo robí tento problém takým citlivým je, že počas sviatosti spovede je osoba "najzraniteľnejšia voči inej osobe a v konečnom dôsledku voči Kristovi," úradník povedal. "Je to moment našej najväčšej zraniteľnosti. Je to len z dôvodu tajomstva prečo sú ľudia ochotní ísť na spoveď; v žiadnom prípade by ľudia takéto veci nechceli zdieľať."

Poznamenal, že dnešná "doba selfie oslavuje slabosť," so zdieľaním ich na sociálnych sieťach za účelom získania slávy, ale Spoveď "taká ani zďaleka nie je." Povedal, že človek nejde na Spoveď za účelom získania slávy ale za účelom vyznania svojej slabosti a hriechu ako takých a pretože sa ich chce zbaviť. 

"Jediná vec, ktorú človek získa priznaním slabosti pri Spovedi je spása," vysvetľuje. "Spovedné tajomstvo ochraňuje intimitu v tejto chvíli úplného sebavyznania. Je to ochrana Ježišovho daru Petrovi - zaviazania sa a odpustenia."

Opatrenia pre kňazov a kajúcnikov

S ohľadom na citlivosť a potrebu ochrany svätosti Spovede Dominikánsky kňaz Ezra Sullivan, profesor morálnej teológie na univerzite Pontifical University of St. Thomas Aquinas v Ríme, povedal, že kajúcnik má "povinnosť vypnúť si mikrofón" za účelom zaistenia toho, že "jeho alebo jej súkromie a súkromie kňaza sú zachované a že žiadny vývojár aplikácií nemôže načúvať v tejto posvätnej chvíli."

Taktiež hlbšie podotkol, že počas počas čakania na kajúcnika, ktorý chce prísť do spovednice, má kňaz "jedinečnú príležitosť modliť sa za budúcich kajúcnikov a pripraviť sa na prijímanie osvietenia ako radiť kajúcnikom, a prosiť Boha o to, aby priviedol viac kajúcnikov k posvätnej sviatosti zmierenia. Ak kňaz používa svoj smartfón na skontrolovanie Facebooku či e-mailov alebo na iné rozptýlenia sám naďalej nie je hoden prijatia milosti."

Rovnako ako pre kajúcnika tak aj pre kňaza je lepšie nebrať si so sebou telefón. "Miesto telefónu," hovorí otec Hajj, "je počas úradu v šuplíku v sakristii a v tichom režime."

 

DISKUSIA k článku