Britský sudca bije na poplach

1,653
Kultúra života

LONDÝN, 17. Máj, 2011 (LifeSiteNews.com) - “Hrozivo vysoký výskyt rozpadu rodiny” vo Veľkej Británii si žiada rozsiahle reformy. Vyjadril sa tak minulý týždeň Sir Paul Coleridge, sudca v rodinnej divízii Najvyššieho súdu v príhovore Kresťanskej charite CARE v Londýne. 

Coleridge vyzval vládu Davida Camerona k reforme manželskej a rozvodovej legislatívy, aby došlo k adresovaniu problému. 

Sudca konzistentne obhajoval stabilné manželstvo ako kľúč k stabilnej spoločnosti a protijed ku “sociálnej anarchii” rodinného rozpadu a jej ničivých dôsledkov na deti.

V roku 2009, sudca Coleridge predniesol reč v parlamente, v ktorej sa vyjadril, že páry, ktoré sa zapájajú do bez-zväzkových hier typu “vymeň si partnera,” zanechali milióny detí “zjazvené na celý život.”

Deti sú uväznené v konflikte nevyriešeného vzťahu rodičov a to v nich môže zanechať zranenia, niekedy dokonca veľmi vážne a celoživotné.”

“Znovupotvrdenie manželstva ako zlatého štandardu by bol dobrý začiatok,” povedal. “Preukázalo sa totiž ako najtrvácnejšie a deťom z takýchto zväzkov sa najlepšie darí. Toto je jednoduchý a dokázateľný fakt, akokoľvek neznesiteľný pre jeho odporcov.”

“Podpora manželstva je v súlade so zdravým rozumom, pretože je preukázateľne v záujme verejnosti a v konečnom dôsledku šetrí peniaze,” tvrdí sudca Coleridge.

Sudca povedal poslucháčom na podujatí organizácie CARE, že rodinné práva sú desaťročia zastarané kvôli “pasivite lenivých politikov,” prihliadajúc na fakt, že súčasné zákony si nevedia rady s klesajúcim počtom manželstiev, zvýšením počtu iba partnerských zväzkov a rozšírením rozvodov. 

“Skutočnosť, že rodinné zákony nepodstúpili inšpekciu na vyššej úrovni od čias Kráľovskej komisie v roku 1950 a následnej legislatíve v roku 1971, je neuveriteľná a znepokojujúca. Svet, ktorý teraz obývame nie je tým istým svetom, ktorý sme obývali v roku 1950,” vyjadril sa Sir Paul.

“Sociálne sa spoločnosť neuveriteľne zmenila. Normy správania, stigmy a tabu sa všetky zmenili alebo zmizli. V čase poslednej veľkej reformy nejestvovalo partnerské spolužitie mimo manželstva.”

“Súčasný zákon už neslúži svojmu účelu,” dodal.

Hodnotiac efekt rozpadu rodiny a rozvodov na deti, Sir Paul odhaduje, že až 320,000 detí vstupuje ročne do právneho systému pri rozvode rodičov. Z toho vyplýva, že viac ako 3 milióny detí sa v súčasnosti ocitajú uväznené v rozvodovom súdnom konaní ich rodičov.

“Rozsah tohto problému je skutočne znepokojujúci,” povedal. “Výskyt rozpadu rodiny je teraz tak ozrutne vysoký, že spolu so stavom rodinných práv a zákonov má podľa mňa priamy a závažný negatívny vplyv na súkromné životy obrovského počtu obyvateľov.”

“Následky rodinného rozpadu majú ďalekosiahly a veľmi hlboký dosah na budúci emocionálny ale aj materiálny vývoj detí.”

Sudca Coleridge vyzýva k “novému náhľadu nezávislej komisie, ktorá musí byť úplne nepolitická, nezávislá a spoľahlivá,” a zdôrazňuje svoju výzvu, že “rodinné právo formuje spoločnosť, ale potrebuje komplexné a kompletné prepracovanie.”

Generálna riaditeľka CARE, Nola Leach, podporuje túto výzvu na novú komisiu pre rodinné právo.

“Výzva pre nezávislú komisiu, ktorá je slobodná od straníckych politík je plne podporovaná CARE. Rodinné právo a jeho zákony ovplyvňujú životy značného počtu obyvateľov Británie a súčasne je to oblasť, ktorá si zaslúži vážne zamyslenie a konanie zo strany vlády,” vyjadrila sa.

DISKUSIA k článku