indoctrination

Satanistická cirkev otvára svoje ´kluby´ v základných školách

156
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Satanistická cirkev (Satanic Temple), radikálna náboženská skupina, ktorá zabíjanie nenarodených bábätiek pri potratoch nazýva duchovným "rituálom/obradom", sa snaží teraz svoju ideológiu vštepovať malým deťom.

The Belleville News-Democrat informuje, že rodičia detí školského dištriktu v štáte Illinois hneď ako sa dozvedeli, že na Základnej škole Jane Addamsovej v Moline začína pre žiakov pôsobiť Klub satanistickej cirkvi, vyjadrili krajné znechutenie a odpor. Online leták pozýva deti od prvej do piatej triedy po vyučovaní do "satanistického klubu" na rôzne zábavné hry, umelecké krúžky a aktivity v prírode. Satanistická cirkev o svojom klube hovorí, že chce deti naučiť "kritickému mysleniu, dobročinnosti, empatii, riešiť problémy, kreatívne sa prezentovať a zachovať si osobnú nezávislosť". Podľa vyjadrenia jej členov sa ich klub nebude snažiť ´obrátiť deti´; ich cieľom údajne je povzbudiť deti k zamýšľaniu sa nad sebou. Spoluzakladateľ satanistickej cirkvi Lucien Greaves pre WQAD uviedol: "Tento klub nie je v skutočnosti zameraný na získavanie stúpencov satanizmu, ani na zapojenie do diskusie o náboženských otázkach. Jedná sa o výchovno-vzdelávací program pre deti, zameraný na kritické myslenie a základné vzdelávacie zručnosti."

Vedenie školy sa aj napriek sťažnostiam a znechuteniu rodičov vyjadrilo, že nemôžu klub zakázať práve pre rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o náboženskej slobode vo verejných školách: "Ilegálne odmietnuť ich platbu za prenájom priestorov v našej inštitúcii, financovanej z verejných financií, by znamenalo hrozbu diskriminačného súdneho procesu, ktorý by sme aj tak nevyhrali a ktorý by zhltol tisícky dolárov z daní našich učiteľov a personálu", uviedla Dr. Rachel Savageová, manažérka Moline-Coal Valley Schools. Dodala, že škola sama o sebe, ani učitelia, nemajú s klubom nič spoločné. Rodičia musia dať podľa letáku deťom súhlas k navštevovaniu spomínaného klubu.

Satanistická cirkev je úzko spätá s presadzovaním potratov a propotratárske skupiny, napr. Planned Parenthood už celé roky chodia do škôl, aby vštepovali deťom svoju propotratársku agendu. Bývalí potratári dôrazne varujú, že potratársky priemysel používa vzdelávacie programy o sexe na nabádanie detí k rizikovému sexuálnemu správaniu a na predaj potratovBreitbart raz prirovnal pôsobenie satanistickej cirkvi k “propotratárskej krížovej výprave, ktorá prichádza na pomoc najväčšiemu americkému poskytovateľovi potratov, ktorým je Planned Parenthood". Táto ´náboženská skupina´ už v mnohých štátoch podala návrh na súdne konanie vo veci zrušenia pro-life zákonov, hoci všetky ich pokusy doteraz zlyhali. Nedávno sa usilovali v štáte Texas o zrušenie vyžiadania informovaného súhlasu o uvedomení si rizík potratu a iných alternatív k potratu, o ktorých musia byť informované matky ešte pred potratom a o ktorých ich musia potratárske zariadenia vopred informovať. 

Satanic Temple tvrdí, že potrat je v skutočnosti "náboženským právom" ako aj "rituálom/obradom", podobným sv. prijímaniu, či krstu u kresťanov. V roku 2020 dokonca formou tomboly, v ktorej sa dal vyhrať potrat, zbierali peniaze na svoje súdne procesy. Niektorí z jej členov sa snažili zastrašovať pokojných pro-life poradcov, ktorí sa počas protestov snažia radiť ľuďom. V roku 2016 sa zástancovia pro-life v Detroite, Michigan, stali svedkami odpornej scény, keď príslušníci Satanic Temple dorazili na protest v maskách bábätiek a s bičmi v rukách. Podobný protest usporiadali aj na Veľký Piatok v roku 2017.

 

 

DISKUSIA k článku