Zjavenia v Medžugorí stále nepotvrdené

3,350
Neutral

Arcibiskup Gerhard Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery, opätovne zdôraznil, že Vatikán ešte oficiálne nepotvrdil autenticitu mariánskych zjavení v Medžugorí.

Arcibiskup svoje znepokojenie vyjadril v liste, v ktorom usmerňuje amerických biskupov, aby vizionárovi Ivanovi Dragičećovi z Medžugoria nedovolili na konci októbra spraviť turné po Amerike, počas ktorého mal mať „zjavenia“.

Ivan Dragičeć následne zrušil svoje dohodnuté stretnutia, ktoré sa mali konať 26. októbra v massachusettskom meste Danvers a o deň neskôr v meste Greenville, Rhode Island.

Arcibiskup Müller sa so svojimi pochybnosťami zveril apoštolskému nunciovi pre Spojené štáty, arcibiskupovi Carlovi Maria Viganovi, ktorý ich 21. októbra tlmočil v liste Msgr. Ronnymu Jenkinsovi, generálnemu tajomníkovi Konferencie katolíckych biskupov USA.

„Arcibiskup Müller chce biskupov informovať o tom, že jeden z takzvaných vizionárov z Medžugoria, Ivan Dragičeć, má v istých farnostiach v krajine dohodnuté vystúpenia s prezentáciou o Medžugorí,“píše arcibiskup Vigano v liste. „Navyše, pán Dragičeć očakáva, že počas týchto stretnutí bude mať videnia.“

V liste sa ďalej uvádza: „Ako viete, Kongregácia pre náuku viery je v procese vyšetrovania určitých doktrinálnych a disciplinárnych aspektov týkajúcich sa javov v Medžugorí. Z tohto dôvodu Kongregácia oznámila, že vzhľadom k hodnovernosti zjavení, ktoré zatiaľ nie sú schválené, je vhodné, aby sa všetci riadili stanoviskom z 10. apríla 1991.“

Vyhlásenie biskupov bývalej Juhoslávie je také, že na základe výskumu „nebolo možné stanoviť, či zjavenia, alebo nadprirodzené úkazy, sa skutočne udiali.“

Arcibiskup Vigano dodal: „Z toho teda vyplýva, že duchovným a veriacim nie je povolené zúčastňovať sa na stretnutiach, konferenciách či verejných slávnostiach, počas ktorých by sa dôveryhodnosť takýchto zjavení brala ako samozrejmosť.“

„Teda, aby sa vyhlo škandálom a zmätku,“ uzatvára list, „arcibiskup Müller žiada, aby biskupi boli o tejto záležitosti informovaní, a to čo najskôr.“

Väčšina vizionárov z Medžugoria tvrdí, že zjavenia sa dejú každý deň už desiatky rokov. Komisia kardinálov, biskupov, teológov a odborníkov vo Vatikáne skúma pravosť zjavení pod vedením Kongregácie pre náuku viery od roku 2010.

Keď Vatikán preskúma zistenia komisie, postúpia ich pápežovi, ktorý bude mať konečné slovo.