V Nemecku zatkli rodiča, ktorý nepustil dieťa na sexuálnu výchovu

2,582
Kultúra smrti

Nemecko 13. novembra - V malom nemeckom mestečku v Severnom Porýní-Vestfálsku bol zatknutý jeden rodič, pretože odmietol poslať svoju dcéru na hodinu sexuálnej výchovy v základnej škole. Absurdný príbeh sa stal na základe zákona, ktorý prešiel pred niekoľkými rokmi. Ako hovorí Andrea Rebeggiani, ktorý pôsobil 27 rokov ako učiteľ literatúry v nemeckom meste Chemnitz, prípad nie je novým, ani jediným. Na základe vlastnej skúsenosti dodáva: „Jeden manželský pár z našej komunity v Mníchove mal dieťa v materskej škôlke a dievčatko sa vracalo domov veľmi rozrušené. Na základe informovania rodičia zistili, že tieto deti boli sexuálne vzdelávané cez vzájomné dotyky, aby sa navzájom poznali.“ Ako ďalej uviedol, „v niektorých škôlkach je zriadený kútik, kde sa deti môžu utiahnuť, aby sa navzájom dotýkali, hladkali, poznávali“.

Na otázku, ako je vo všeobecnosti možné niečo také, učiteľ odpovedá: „Pretože teória ‚gender‘ vstúpila všade a je nekriticky prijímaná ako pravda a ako dobrý základ pre uvoľnenie osobnosti detí, pre ich lepší, slobodnejší a autonómny rast.“ Na margo protestov rodičov a reakcie Cirkvi Andrea Rebeggiani poznamenáva, že „Cirkev zaujala oficiálny postoj voči tomuto a neraz sú čítané vyhlásenia biskupov. Existuje aj združenie rodičov, ktoré vzniklo spontánne v Stuttgarte, a ktoré vydáva bulletin, prostredníctvom ktorého informuje o všetkom, čo súvisí s touto problematikou.“ Ako dodáva, všeobecne, na politickej úrovni nebadať nijakú reakciu: „Všeobecný trend, vrátane vlády, je prijať teóriu ‚gender‘, aby bola zavedená ako povinná na všetkých úrovniach školy.“ -jk-

DISKUSIA k článku