Sexuálna výchova v nemeckých školách: Deti musia napodobňovať orgazmus, učiť sa zaobchádzať s vibrátorom a spochybňovať tradičnú rodinu

1,580
Kultúra smrti

Deti v Nemecku sú stále častejšie konfrontované so znepokojivou sexuálnou výchovou. Čoraz viac spolkových krajín v Nemecku zavádza do škôl tzv. “Sexuálnu výchovu rozmanitosti”. Pod neškodne znejúcim názvom sa skrýva koncept, kedy sa dokonca aj malé deti podrobne zoznamujú s najrôznejšími sexuálnymi praktikami. Dokonca musia verejne pred celou triedou napodobňovať orgazmus, učiť sa zaobchádzať s vibrátorom, či spochybňovať tradičnú rodinu.

V Nemecku nastal zaujímavý paradox. Na jednej strane je to pretváranie krajiny na islamský spôsob, keď deti v niektorých školách musia recitovať verše z Koránu (informovali sme o tom TU), na druhej strane je to s islamom vzájomne sa vylučujúci prehnaný liberalizmus, ktorý Nemci pretavili do totálnych absurdností. Dôkazom toho je tzv. “Sexuálna výchova rozmanitostí”, ktorú si privlastňuje čoraz viac spolkových krajín v Nemecku.

Súčasťou tejto sexuálnej výchovy sú aj hry na rôzne roly, workshopy a lekcie,ktoré majú deťom priniesť celkom nový pohľad na sexualitu. Nedávno bola vypracovaná záväzná koncepcia vzdelanie. Kto sa prehryzie vedeckým materiálom, ktorý má takmer 400 strán, narazí na veľmi znepokojujúce pasáže. Píše sa v ňom napr. O vzdelávacom opatrení pre malé deti, kedy sa majú “zmyselne dotýkať sami seba”. Inde tomu proste hovoria zneužívanie. Informoval o tom časopis Šifra.

Angažovaní rodičia odmietajú predčasnú sexualizáciu svojich detí a obsah vyučovania považujú za “nehanebný a zraňujúci osobnosť”. Žiadajú, aby sa zastavila “aktívna indoktrinácia, napríklad spochybňovaním prirodzeného obrazu pohlavia a rodiny”.

Súčasťou “sexuálnej výchovy rozmanitosti” je dokonca vyložená nenávisť voči klasickej rodine, ktorú podporuje rodová mainstreamová ideológia. Zdá sa, že prvoradou povinnosťou učiteľov je svojich zverencov odradiť od typickej konštelácie matka-otec-dieťa. Deti by sa tak od prvej obrázkovej knihy až do maturity mali v škole úplne “denormalizovat”.

Podľa rodovej ideológie sa spochybňuje prirodzené pohlavie človeka. To, čo sa zdá zdravému rozumu absurdné, je v myšlienkovom svete genderistov nepodstatné. Sú presvedčení, že muži a ženy sú len spoločenským konštruktom. Okrem toho podľa nich existuje nespočetné množstvo ďalších pohlaví, ako napríklad transsexuál, transmaskulin, transfeminin ,alebo cross-gender.

Kontroverzná sexuálna výchova má v Nemecku aj veľa odporcov . Okrem rozhorčených rodičov , tento koncept kritizuje aj Uwe Sielert, profesor sexuálnej výchovy na univerzite v meste Kiel. Podľa neho mladí ľudia by mali byť vpustení do dospelosti s plným sebavedomím, lenže táto sexuálna výchova môže mať za následok zmätok a pochybnosti o svojej sexuálnej orientácii.

Následky takéhoto vzdelávacieho klamu sú oficiálne neznáme. Trebárs profesor Jakob Pastötter hovorí o experimente s otvoreným koncom. Tento prezident prestížnej Nemeckej spoločnosti pre sociálnovedecký sexuálny výskum (DGfS) poukazuje na to, že neexistuje jediná štúdia o tom, čím si deti musia prejsť a ako ich to ovplyvňuje, a preto je to riziko. No zdravý úsudok a svedomie už ľuďom napovie, že to s dieťaťom a jeho zdravým psychosociálnym vývojom neskončí veľmi dobre…

 

DISKUSIA k článku