RTVS a Markíza odmietli zverejniť spot Aliancie za rodinu k referendu

3,177
Kultúra smrti

Dve televízne stanice odmietli odvysielať reklamu k pripravovanému referendu

Verejnoprávna televízia RTVS a najsledovanejšia súkromná televízia na Slovensku, televízia Markíza, odmietli odvysielať reklamu Aliancie za rodinu.

RTVS neplánuje zaradiť do vysielania reklamu pred referendom. „RTVS vo svojom vysielaní vyčlení priestor na podrobné informovanie, ako aj diskusie o otázkach, ktorú sú predmetom referenda," povedala pre Omédiách.com PR manažérka RTVS Dominika Šulková.

Odvysielať kampaň Aliancie za rodinu pred referendom o ochrane rodiny odmietol aj generálny riaditeľ Markízy Matthias Zetelle. Rozhodnutie uskutočnil bez toho, aby videl story board televíznej reklamy.

„Aliancia za rodinu je pobúrená rozhodnutím generálneho riaditeľa, ktorý odmietnutie zdôvodnil tým, že „druhá strana nemá prostriedky na kampaň". Týmto absurdným rozhodnutím deklaroval tri veci - po prvé, že Markíza obmedzuje právo na slobodu prejavu, po druhé, že zaujala jasné stanovisko v prospech LGBT komunity a po tretie, že nie je ani komerčnou televíziou, pretože Aliancia za rodinu chcela za odvysielanie spotov zaplatiť cenníkovú cenu,“ zverejnil hovorca Anton Chromík.

Riaditeľ Markízy stanovisko zdôvodnil v internom dokumente, ktorého obsah zverejnil portál mediálne.Trend.sk. „Nebudeme používať reklamný priestor našich staníc na to, aby sme vysielali priame alebo nepriame stanoviská za alebo proti referendu, alebo aby sme sa pozicionovali ako prívrženci alebo odporcovia politického alebo občianskeho hnutia. Tento postoj bol odsúhlasený aj vedením CME,“ píše sa v dokumente.

„Prípadné vysielanie spotov len jednej zo strán by mohlo byť považované za stanovisko za alebo proti referendu a v niektorých prípadoch by mohlo zakladať nerovnocenné zaobchádzanie, ktorému sa chceme vyhnúť – bez ohľadu na tému konkrétnej iniciatívy," upresňuje sa v stanovisku televízie Markíza.

 

Markíza a alternatívne postoje

Podľa Antona Chromíka televízia Markíza svojim rozhodnutím deklaruje, že nie je rodinnou televíziou a že bez jasných pravidiel podporuje názory, ktoré sa jej hodia a odmieta tie, ktoré sa jej nehodia.

„Napísali sme preto list vlastníkovi televízie Markíza a požiadame o vysvetlenie, ako môže prísť k takému rozhodnutiu, a či bude takto televízia Markíza postupovať aj v prípade iných občianskych združení, ktoré budú chcieť v televízii vysielať akúkoľvek reklamu," dodal Chromík.

„Zatiaľ čo organizátori referenda sú pripravení tému komunikovať, ľudia s iným názorom zvyčajne nie sú organizovaní tak, aby dokázali zaplatiť reklamné spoty prezentujúce alternatívne postoje," vysvetľuje televízia Markíza v stanovisku pre portál Omédiách.sk.

"Radi by sme vedeli, či a ako bude televízia Markíza overovať, či majú milovníci mäsa peniaze na to, aby pripravili svoju vlastnú kampaň v prípade, že sa vegetariáni rozhodnú zaplatiť si spoty na podporu svojej vegetariánskej záľuby, tvrdení či argumentov. Alebo ich odmietne s tým, že musia počkať, kým sa nejaká mimovládna organizácia zaoberajúca sa záľubou v mäse vôbec vytvorí a zozbiera peniaze na svoju kampaň," reagoval Chromík na stanovisko súkromnej televízie.

 

Bežná reklama za bežných podmienok

Aliancia za rodinu nežiadala, aby Markíza vysielala spoty bezplatne alebo s výraznou zľavou.

"Žiadali sme o bežnú reklamu za bežných podmienok, preto nás prekvapilo, že Markíza bez toho, aby videla dejovú líniu alebo story boardy spotov urobila toto rozhodnutie. Myslíme si preto, že bolo motivované snahou postaviť sa proti referendu a proti 400 000 ľuďom, ktorí podpísali petíciu. Očakávame, že aspoň reportáže budú vyvážené. Mrzí nás to, ale od dnešného dňa nemôžeme Markízu považovať za rodinnú televíziu," uzavrel Chromík.

 

Referendum

Pripravovaná vládna Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v chce LGBTI skupinám priznať nadštandardné práva. Aj preto sa organizácia Aliancia za rodinu – iniciátor referenda - snaží, aby bol v spoločnosti do budúcna zachovaný súčasný stav, keďže trendy prebiehajúce v západných krajinách preukazujú stupňujúce sa požiadavky LGBTI skupín – od registrovaných partnerstiev, k manželstvu až po adopciu detí.

Samotné referendum sa uskutoční 7. februára. Vyhlásil ho prezident Andrej Kiska. Podnet pre vypísanie referenda podala Aliancia za rodinu, po tom, čo sa za jeho uskutočnenie vyslovilo viac ako 400 000 ľudí.

Z pôvodných štyroch otázok sa budú občania Slovenskej republiky po rozhodnutí Ústavného súdu SR vyjadrovať k trom otázkam. Prvou otázkou referenda je, či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy. Ďalšou je či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí. Záverečná otázka sa týka najme problematiky sexualizácie deti v školách, kedy by rodičia mali právo rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako sú sexuálne správanie alebo eutanázia - "súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?"

DISKUSIA k článku