Pápežov vyslanec kritizuje úsilie OSN regulovať populáciu

621
Milko Kostovič
Kultúra života

Zástupca pápeža Františka pri OSN odsúdil reguláciu populácie pred zhromaždením OSN, ktoré sa konalo tento týždeň. 

"Po celé desaťročia, reči o hroziacej populačnej explózii viedli niektoré vlády k tomu, aby prijali politiky, ktoré podporujú opatrenia na reguláciu populácie," povedal arcibiskup Bernardito Auza, "niektoré z nich sú drakonické, pretože sú najjednoduchšou odpoveďou na strach z nedostatku zdrojov a zaostalosti."   

Arcibiskupov komentár prichádza iba mesiac po tom, čo jeden z popredných svetových zástancov regulácie populácie, Dr. Paul Ehrlich, dostal priestor rečniť na vatikánskej konferencii "Biologické vyhynutie". Ehrlich je autorom kontroverznej knihy z roku 1968 Populačná bomba, v ktorej obhajoval povinné zákony populačnej kontroly, vrátane povinných potratov.

******

[Editor FLASHBACK: Planéta nie je preľudnená! ; Mýtus preľudnenia vyvrátený - sleduj "tagy" pod našimi článkami, napr. "populačná kontrola"]

******

Ehrlichove vystúpenie vo Vatikáne, spolu s radom ďalších radikálnych podporovateľov regulácie populácie a potratov, zalarmovalo pro-life a rodinné skupiny. 

Vyhlásenia niektorých najbližších Františkových spolupracovníkov a jeho vlastná evidentná podpora pozvaných rečníkov vytvorila zmätok a zdesenie medzi veriacimi, rovnako ako jeho podpora kontroverzných Udržateľných rozvojových cieľov (SDG) OSN, ktoré sú údajne v rozpore s oficiálnym postojom Svätej stolice na tému SDG.    

Na tohtotýždňovom 50. zasadnutí Komisie OSN pre populáciu a rozvoj, arcibiskup Auza oslovil Komisiu s témou meniacej sa vekovej štruktúry populácie a udržateľného rozvoja. 

Arcibiskup, stály pozorovateľ OSN za Svätú stolicu, kritizoval prosperujúce národy, ktoré zadržiavajú autentickú pomoc rozvojovým krajinám, a snažia sa tak o formu nútenej kontroly populácie. 

"Úcta k životu od počatia do prirodzenej smrti, a to aj tvárou v tvár veľkej výzve narodenia, musí vždy udávať smer politiky," povedal, "a to najmä ak ide o medzinárodnú pomoc, ktorá by mala byť k dispozícií v závislosti od skutočných priorít prijímajúceho národa, a nie prostredníctvom nanútenej vôle darcu." 

Táto úcta k životu musí tiež viesť vlády k prijatiu politík, povedal arcibiskup. Investícia pomoci rozvojovým krajinám nesmie byť vynaložená iba na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť, ale tiež na adekvátne bývanie, hygienické zariadenia a prístup k čistej vode, povedal. 

Arcibiskup Auza oznámil Komisii OSN, že hoci celková svetová populácia starne a nerozmnožuje sa na hranici generačnej obnovy (aký to opak apokalyptických správ o preľudnení planéty! Editor), jednotlivec musí byť vždy hlavný bodom záujmu.  

"Hoci tieto demografické zmeny predstavujú nové výzvy a možnosti," vyhlásil, "udržateľný rozvoj, odstránenie chudoby a obrana dôstojnosti človeka musia zostať ústrednými bodmi našej kolektívnej odpovede."

Arcibiskup Auza poukázal na to, že tento demografický prechod sa udial vo vyspelom svete predtým, ako existoval prístup k moderným metódam antikoncepcie, udial sa prostredníctvom iných foriem pokroku. 

Taktiež odsúdil nanútené regulácie plodnosti, pretože podkopávajú slobodu a zodpovednosť. 

"Hoci sú zodpovedné rodičovstvo a sexuálne správanie vždy morálnymi imperatívmi," uviedol arcibiskup Auza, "nútená regulácia plodnosti, a to najmä pod zámienkou posilnenia postavenia a práv, ohrozuje individuálnu slobodu a zodpovednosť."

Pápežov vyslanec pri OSN uzavrel svoj príhovor výrokom, že tí najzraniteľnejší musia zostať na čele priorít OSN a jej populačných a rozvojových iniciatív. 

"Toto právo na život nás musí tiež viesť k udržaniu seniorov, invalidov a najzraniteľnejších, na čele priorít našich rozvojových politík," uviedol arcibiskup Auza. "Nielenže im musí byť umožnené spoločnosťou dosiahnuť úplné začlenenie a účasť vo všetkých oblastiach života, ale ich vnútorná hodnota nesmie byť znížená len na otázku, čo môžu vyrobiť alebo ako veľmi sú fyzicky zdatní." 

Zdôraznil, že hodnota človeka je väčšia než jeho či jej finančná hodnota, a že k rozvoju je potrebné pristupovať z ľudskejšieho hľadiska. 

"Nikoho nezabudnúť taktiež znamená uznanie, že hodnota každého človeka je väčšia ako jeho/jej ekonomický prínos a že naše bremená sa majú zdieľať," povedal arcibiskup Auza. "Musíme začať od udržateľnejšieho, ľudskejšieho prístupu k rozvoju, zakoreneného v solidarite a skutočnej zodpovednosti pre potreby všetkých, najmä tých najzraniteľnejších."

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku