Odpadlíci sveta spojte sa! Alebo o čom konšpirovali lavicoví "Bezákovci" vo Viedni...

7,046
Kultúra smrti

Na úvod,

rakúski progresívni aktivisti za modernu v Cirkvi spustili v septembri 2013 medzinárodnú petíciu na rehabilitáciu Mons. Bezáka. Väčšina pritom Bezáka nepozná a kauzu poznajú len z počutia. Ich napojenie na slovenskú Cirkev je cez kontroverzný a medzi časom zakázaný klub Teofórum. Členovia tohto klubu sú zväčša lavicoví aktivisti, ex-kňazi s pochybnou reputáciou. Teoforum je napojené na liberálne progresívne skupiny v nemecky hovoriacom svete. Snaží sa o reformáciu ich slovami "zaostalej Slovenskej Cirkvi". Ich činnosť obsiahla od propagácie náboženského marxizmu až po publikovanie básni "svätá 'stolica'". Podľa naších dobre informovaných zdrojov boli Mons. Bezák ako aj František Mikloško členmi tejto skupiny.

Kto hovoril na akcii 9.1.2014 vo Viedni?

SK, CZ - Teofórum

  • Miroslav Kocúr, slovenský suspendovaný kňaz, ľavicový intelektuál, mediálny bloger vystupujúci proti biskupom. 
  • Peter Žaloudek, český suspendovaný kňaz, presadzovateľ Historicko-kritickej teológie. Spisovateľ, bloger a slovenská spojka pre liberálne spolky v Čechách a Rakúsku.

AT - Wir sind die Kirche, Piesterinitiative, Laieninitiative, Pfarrerinitiative

  • Erhard Busek, rakúsky ex-politik a zakladateľ Laickej iniciatívy (Laieninitiative) vyzývajúcej k neposlušnosti voči Cirkvi
  • Hans Peter Hurka, predseda rakúskeho progresívneho hnutia "My sme cirkev!" (Wir sind die Kirche). Hnutia za výzvou rakúskych kňazov k neposlušnosti.
  • Paul Zulehner, rakúsky liberálno-progresívny teológ, Známy poplašnými správami ako "Konzervatívci plánujú zavraždiť pápeža Františka!"
  • Rudolf Mayerhofer, člen pfarrerinitiative, ktorá si nárokuje povolenie rozvodov, spojenie eucharistie s protestanskou večerou Pána, zavedenie verejnej spovede, atď...
  • Helmut Reimitz,kňaz, redemptorista, ??nová osoba v klube...

 

Text pochádza z blogu Petra Žaloudka

Za přítomnosti necelé čtyřicítky redaktorů různych novin a jiných zainteresovaných hostů se uskutečnila ve čtvrtek, 9. ledna tisková konference na podporu rehabilitace bezdůvodně sesazeného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.

Konferenci zorganizovali iniciátoři mezinárodní podpisové iniciativy na podporu Bezáka zastřešené rakouskou iniciativou "Wir sind Kirche". Akce proběhla ve známém PRESSECLUBU CONCORDIA v prvním vídeňském okresu. Na pódiu zasedli Dr. Erhard Busek, někdejší rakouský vicekancléř a nynější předseda Institutu pro Dunajský prostor a Střední Evropu, Ing. Hans Peter Hurka, představený hnutí "Wir sind Kirche", Dr. teológie a Dr. filozofie Miroslav Kocúr z Bratislavy, Helmut Reimitz, spoluorganizátor setkání a člen redemptoristické farní rady ze 17-tého okresu ve Vídni, a také DDr. Paul Zulehner, bývalý děkan vídeňské teologické fakulty, sociolog a pastorální teolog. Moderaci diskuze vedl Rudolf Mayerhofer, člen farní rady ze St. Veit an der Triesting, spoluorganizátor rakouské podpisové akce na podporu Bezáka.

Diskuse se vedla v přátelské atmosféře, přestože občas bylo slyšet velmi tvrdá slova kritiky na styl vedení hierarchů katolické církve. Z nejdůležitějších výroků diskutujících vybírám tyto pasáže:

"Ten, kdo si myslí, že způsob vedení církve se změní, je na omylu: církev je absolutistický systém… Česká a slovenská církev se pořád ještě nachází ve fázi vypořádavání se s komunistickou minulostí, kdy se stala prostřednictvím mnoha kněží a biskupů kolaborantkou komunistického režimu. Nepřekvapuje proto, že i nynější vedení církve na Slovensku se stále ještě vrací k praktikám někdejšího diktátorského režimu." (Dr. Erhard Busek)

Prof. Zulehner jeho výpověď částečně relativizoval, když řekl, že i rakouská společnost a církev potřebovala celá desetiletí k tomu, aby se vyrovnala s někdejší podporou nacistického režimu.

Hans Peter Hurka pak jasnými slovy pojmenoval celou kauzu Bezáka: "To, co hierarchie provedla vůči Bezákovi byl přestupek proti respektování lidské důstojnosti a tím i proti lidským právům všeobecně. Takto se nezachází ve slušné a demokratické společnosti ani jen s obyčejným vrátným."

Miroslav Kocúr informoval o 10.000 prodaných výtiscích Bezákovy knihy "Vyznanie" - "Bekenntnis", jako i zpupnosti Slovenské biskupské konference, která dělá vše možné proto, aby měla mocensky celou kauzu pod kontrolou. K nynější situaci na Slovensku řekl, že jak v civilní společnosti, tak i v církvi je zcela evidentní trend návratu do minulé doby: "Do vlády se dostali bývalí komunisté a v církvi vládnou ti, kterým jde o moc a konzervativismus bez dialogu." Připomněl, že si velice váží a je vděčný za mezinárodní, v Rakousku iniciovanou podpisovou akci na podporu rehabilitace Bezáka.

Relativně krátce mluvil pan Helmut Reimitz. To, co však řekl, mělo váhu zlata. Nejdříve vysvětllil, jak vlastně došlo k tomu, že se i on začal zasazovat za Bezáka: "Naši farnost ve Vídni spravují kněží z Řádu redemptoristů. Od nich a zvláště díky informacím rakouského provinciála P. Lorenze Voitha jsme se dověděli o sesazení Bezáka. Nejdříve jsme si mysleli, že když papež sesadil biskupa, tak asi něco provedl. Naši otcové nás však ujistili v tom, že neprovedl nic, právě naopak, že to byl velice sympatický a oblíbený biskup. Když jsme se o tom dozvěděli, tak jsme si řekli, že i my se musíme nějak přičinit o to, aby byl rehabilitován, přesto že jsme ho osobně neznali. Jsme přesvědčeni, že svět dnes velice potřebuje církev. Církev však musí získat zpátky svou věrohodnost, kterou v posledních letech ztratila. Mezi příkazem lásky Ježíšova Evangelia a respektovaním lidských prav nesmí být žádný rozdíl."

Prof. Zulehner citoval krátkou korespondenci s kardinálem Schönbornem, který, když se o odvolání Bezáka dozvěděl, mu napsal: "Tento způsob odvolání přijímám s velkou rezervovaností…" Pak interpretoval Zulehner kardinalův výrok těmito slovy: "Není přece možné, aby sesazení biskupa bylo jednodušší, než je sesazení faráře." Na adresu bývalého papeže Benedikta XVI. řekl: "Ratzinger je vynikající vědec, ale neumí vládnout, bylo správné, že se svého úřadu vzdal:" Zulehner dále, jako renomovaný univerzitní pedagog zvyklý na rešerši, řekl, že se na tuto tiskovou konferenci důkladně připravoval a navštívil za tím účelem na Slovensku své známé, aby se co nejvíce o kauze Bezák dověděl. Za nejdůlezitejší "zdroj" označil Františka Mikloška, někdejšího předsedu slovenského parlamentu a znalce slovenské církevní politiky. Citujíc Mikloška pak řekl: "To, co teď dělá papež František, to dělal jako biskup lidských srdcí na Slovensku Bezák."

Všichni diskutující (rakúsky pozn. redakcie) se shodli v tom, že v kauze Bezák sehrály důležitou roli peníze, podivná konta. Zulehner ale, citujíc znovu svůj "zdroj" - Mikloška - řekl: "Ich warne sie - ich warne auch Hurka - varuji vás, varuji také Hurku používat argument peněz a neověřených finančních převodů či kont na obhajobu Bezáka, resp. jako útok na Sokola, jeho předchůdce a jeho spolupracovníky, protože to není možné ani dokázat ani vyvrátit." Erhard Busek, jako jediný, si dovolil pak tuto hlasitou poznámku: "I když není možné dokázat existenci finančích skandálů, na které Bezák poukazoval, je přesto zřejmé, že šlapal na paty celé řadě osob a proto musel být odstraněný."

Všichni diskutující se jednoznačně shodli na tom, že vedení církve musí konat transparentně nejenom v otázce peněz, ale i jmenování či odvolávání biskupů a že již není akceptovatelné podobnou kauzu "Bezák" kdekoliv na světě opakovat. Všichni diskutující se také shodli, že Bezák musí být rehabilitovaný. Zulehner pak dokonce citoval brazilského sekretáře Ilsona de Jesus Montanari z Kongregace pro biskupy, kterou vede neslavně známý kanadský kardinál Marc Ouellet (neslavně známý za ponižující otázky, které Bezákovi interne pisemně položil): "Auch der Vatikan macht Fehler" - "I Vatikán dělá chyby". Na dotaz z publika, jak si Zulehner tato slova vysvětluje, odpověděl, že není sice možné doufat v to, že se Bezák v důsledku rehabilitace znovu vrátí do Trnavy, protože na biskupský stolec již byl jmenovaný Orosch - a ten by musel být znovu odvolaný - že si ale dovede představit, že rehabilitace se uskuteční tím, že Bezákovi bude nabídnuta patřičně odpovědná role. (Blíže ji nespecifikoval)

Jednou ze skvrn této konference - viděno mýma očima - byla Zulehnerem vyřčené slova, která mu prý sdělil někdo z okruhu blízkých známých Bezáka na Slovensku: Bezák prý vítá a těší se z mezinárodní iniciativy na podporu jeho rehabilitace, ale důrazně odmítá jakoukoli instrumentalizaci jeho kauzy a dávání ho do souvislosti s respektováním lidských prav.

Sám Zulehner nakonec ale přiznal, že katolická církev stále pokulhává ve své věrohodnosti právě proto, že doposud nepodepsala mezinárodní konvenci o respektování lidských práv.

DISKUSIA k článku