LGBT argumenty boli v základoch otrasené vedcami. Americká homoloby v panickom protiútoku

2,311
Milko Kostovič
Kultúra života

Tí, ktorí určujú naše tzv. "hodnoty", ako napr. malé, no silné skupiny akademikov, mainstreamové média a homosexuálni aktivisti, sa to snažia urobiť predpísaním zvláštnych mýtov a myšlienok, ktoré nemajú vedecký základ. 

Medzi ne patrí mýtus, že homosexuáli sa "takí narodili", nevedia sa zmeniť a musia byť akceptovaní "takí akí sú". Taktiež musí byť akceptované tvrdenie tých, ktorí hovoria, že sú iného rodu akým sa narodili, t.j. transsexuáli.

Skupiny predpokladajú, že verejnosť sa zriekne svojej inteligencie a zdravého rozumu a kolektívne sa pokloní týmto "expertom". Tieto názory sú však len čistým nezmyslom.  

Inštinktívne vieme, že nie sú autentické, či hodné našej viery. Tvorcovia mýtov sa nám však pokúšajú vsugerovať ich nezmysly prostredníctvom tvrdej ruky zákona, tvrdiac, že je to "diskriminácia" odmietať tieto mýty ako pravdu. Súdna moc, ktorá nerešpektuje ich nariadenia je ekonomicky trestaná, rodičom je zakázané chrániť svoje deti pred obludným "toaletným" zákonom, ktorý povoľuje mužom používať dievčenské sprchy, skrinky a šatne (horúca téma v USA- pozn. editora). Je to všetko podvod, založený na propagande bez vedeckej legitimity.         

Zbombardované mýty

Každopádne dve bomby explodovali a rozbili tieto mýty a tvorcovia verejnej mienky zatiaľ nedokázali reagovať na sprievodné javy. 

Prvou bombou bola významná štúdia, publikovaná v The Journal – The New Atlantis, (23. august, 2016). The Journal je známy časopis o vede, technike a etike, ktorý sídli vo Washingtone D.C. Tento článok analyzoval vedecké dôkazy o problematike LGBT, dovtedy publikované vo vedeckých časopisoch.  

Autormi správy boli dvaja vynikajúci vedci, Dr. Lawrence Mayer, profesor psychiatrie, štatistiky a bioštatistiky na Arizonskej štátnej univerzite, ktorý v predslove uviedol, že svedčil v desiatkach federálnych a štátnych súdnych konaniach v prospech rovnosti a proti diskriminácii komunity LGBT. Napriek tomu, Dr. Mayer uviedol, že stojí bezvýhradne za každou vetou v tejto správe, pretože ide o vedu a medicínu. Taktiež zmienil, že bol zdesený, keď sa dozvedel pri preskúmaní viac než 500 vedeckých článkoch o tom, že LGBT komunita trpí v neprimeranom rozsahu psychickými problémami v porovnaní s celkovou populáciou.  

Druhým autorom je Dr. Paul McHugh, jeden z popredných psychiatrov na svete. McHugh bol vrchným psychiatrom v nemocnici Johna Hopkinska v Baltimore v rokoch 1975 až 2001. Títo dvaja vedci posudzovali stovky preskúmaných štúdií o sexuálnej orientácii a rodovej identite z biologických, psychologických a sociálnych vied. Ich závery boli nasledovné: 

  • Domnienka, že sexuálna orientácia je vrodená, biologicky pevná ľudská vlastnosť - že ľudia sa "takí narodili" - nie je podporená vedeckými dôkazmi.
  • Domnienka, že rodová identita je vrodená, pevná ľudská vlastnosť nezávislá od pohlavia - že osoba môže byť "mužom uväzneným v ženskom tele" či "ženou uväznenou v mužskom tele" - nie je podporená vedeckými dôkazmi.
  • Iba menšina detí, ktoré vyjadrujú rodovo netypické myšlienky či sa inak správajú, budú v tomto zmysle pokračovať aj v puberte či v dospelosti. Nie sú tu žiadne dôkazy, že by mali byť takéto deti podporované na ceste transsexuality, vystavované hormonálnej liečbe či operáciám. 
  • Ne-heterosexuálni a transsexuálni ľudia trpia vo vyššej miere psychickými problémami (úzkosť, depresia, samovražda), poruchami správania a sociálnymi problémami (návykové látky, partnerské násilie), než celková populácia. Diskriminácia sama o sebe nevysvetľuje celkový nepomer.

Druhá bomba bola odpálená významnou výskumníčkou Americkej psychologickej asociácie (APA), lesbickou aktivistkou, Dr. Lisou Diamond, spoluautorkou  "APA príručky" o sexualite a psychológii  a jednou z najrešpektovanejších členov APA. Lisa Diamond pripustila, že sexuálna orientácia je premenlivá a nie nemenná. Tým potvrdila, že mýtus o tom ako sa "homosexuáli nemôžu zmeniť" je nateraz teóriou slepej uličky. Diamond sumarizovala relevantné zistenia v prednáške na univerzite v Cornell, uviedla, že množstvo výskumov zistilo o sexuálnej orientácii - vrátane príťažlivosti, správania a sebaidentity - že je premenlivá v prípade adolescentov a dospelých u oboch pohlaví. 

Jej vyhlásenia vleteli priamo do tváre zákonov z niekoľkých amerických štátov a Ontária v Kanade, ktoré zakazujú "opravnú terapiu", pomáhajúcu pacientom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie.   

Tiež to zničilo argument homosexuálnych aktivistov, že sexuálna orientácia je "trendom občianskych práv dnešnej doby". Je to nezmysel. Sexuálna túžba je založená na niečo inom ako genetike, primárne na ľudských vzťahoch, kultúrnych a iných skúsenostiach, nie na genetike či prednatálnych hormónoch.

Jediné, čo nám veda v skutočnosti hovorí je, že sa rodíme buď ako muž alebo žena. 

Bludné, škodlivé ideológie a klamstvá, najmä tie, ktoré ohrozujú a znižujú význam života detí, by mali byť okamžite odsúdené. 

Je zrejmé, že zákony o sexuálnej orientácií a transrodové ustanovenia by mali byť prehodnotené vo svetle súčasnej pravdy. Nemôžeme viac mrhať čas takýmito nezmyslami.

Reakcia homosexuálnych aktivistov a médií

Mainstreamové média tieto výbuchy ignorovali. Kampaň za ľudské práva homosexuálov (HRC) to však neovplyvnilo, naopak ďalej pokračuje so svojimi $49 miliónovými ročnými príspevkami, pomocou ktorých udržuje svoje luxusné sídlo vo Washingtone D.C. Čo je ale dôležitejšie, nevzdali sa svojej silnej moci a vplyvu nad spoločnosťou - najmä nad zákonodarcami a médiami. 

HRC reagovala tak, ako zvyčajne robí, keď je ohrozené jej mocenské centrum. A to útočiť, útočiť a útočiť.  V tomto prípade zaútočila na Journal New Atlantis, ktorý sa jej vzoprel tým, že zverejnil skutočné fakty o homosexualite. HRC zverejnila kritiku výskumu časopisu, zhodnotila doktorov Mayera a McHugha ako “Anti-Trans All-Stars” a “anti-LGBTI” propagátorov, usilujúcich sa o "marginalizovanie" a zosmiešnenie ľudí. Autorov obvinila z úmyselných "zavádzajúcich vyhlásení" a "neobjektívnych interpretácií."

Editori časopisu New Atlantis sa však nezmierili s nezmyslami HRC, ktoré boli iba lžami. V špeciálnej publikácií “Klamstvá a zastrašovanie zo strany Kampane za ľudské práva" opísali ako HRC prekrútila nedávnu štúdiu časopisu o homosexualite, v úvode tvrdia: "Väčšina z dokumentu HRC je cvičenie v skresľovaní". V publikácií sa ďalej detailne rozoberajú tieto skresľovania. 

Tiež si môžeme byť istí, že HRC sa snaží v zákulisí nájsť vhodných a ideologicky korektných výskumníkov, ktorí by vypracovali štúdiu, financovanú buď priamo HRC, alebo pravdepodobnejšie cez niektorého rozzúreného korporátneho psa (myslené ako novinára z mainstreamového média - pozn. editora), ktorá by spochybnila štúdiu v časopise New Atlantis a APA. Keď táto štúdia uzrie svetlo sveta, pravdepodobne do roka, budú ju sprevádzať ohromné fanfáry a rozšírené spravodajstvo médií. Bude prezentovaná ako "pravda". V skutočnosti však pôjde o podvod a klam, založený na chybnej metodológii. Ako by to mohlo byť aj inak, keď jej závery sú vopred určené? Účelom tejto štúdie bude propaganda, ktorá bude stáť len na slabých základoch. Mala by byť ignorovaná inteligentnými ľuďmi so zdravým rozumom a s vedomím, že je to iba pokus finančne zabezpečených homosexuálnych aktivistov o pokračovanie kontroly nad spoločnosťou.    

DISKUSIA k článku