Japonsko smeruje k populačnému kolapsu

3,444
Kultúra smrti

Podľa údajov o svetovom obyvateľstve, ktoré zverejnil Populačný referenčný úrad USA, zaznamenáva Japonsko najväčší pokles v počte obyvateľov spomedzi všetkých krajín sveta.

Aktuálne správa japonskej vlády o demografických trendoch ukazuje, že počet Japoncov naďalej klesá. Rok 2012 bol poznamenaný najväčším poklesom počtu obyvateľov od  začiatkov ich zaznamenávania v 50. rokoch 20. storočia.

K 1. októbru 2012 bol odhadovaný počet obyvateľov krajiny 127 515 000, čo bolo o 0,22 % menej než v predchádzajúcom roku, informovalo v správe zo 16. apríla Ministerstvo vnútra a komunikácie.

Pôrodnosť v Japonsku je výrazne pod úrovňou udržania populácie („replacement level“), teda pod úrovňou plodnosti, pri dosiahnutí ktorej je zabezpečená jednoduchá reprodukcia populácie. V kombinácii so stále sa zvyšujúcim počtom úmrtí to v roku 2012 viedlo k poklesu populácie o rekordných 284 000 ľudí.

Podľa informácií v správe sa počet narodení v roku 2012 znížil na rekordné minimum, čo je 1 033 000 detí, o 18 000 menej v porovnaní s rokom 2011.

Správa zdôraznila, že 40 zo 47 japonských prefektúr zaznamenalo významný pokles v počte obyvateľov. Najhoršie je na tom Fukushima, oblasť jadrovej katastrofy kvôli tsunami v roku 2011, s 1,41 % prepadom.

Podľa údajov v správe japonská spoločnosť naďalej starne. Odhaduje sa, že ľudí vo veku 65 a viac rokov je 30 793 000, o 1 041 000 viac ako v predchádzajúcom roku.

V súčasnosti tvoria rekordných 24% z celkového počtu obyvateľov.

V správe sa tiež uvádza, že starší občania po prvýkrát prevažujú nad deťmi vo veku 14 rokov a mladšími.

V roku 2025 by Japoncov malo byť 120 miliónov, v roku 2050 však len 95 miliónov.

Odhady japonskej vlády predpovedajú, že do roku 2060 bude mať Japonsko 87 miliónov obyvateľov, pričom počet ľudí vo veku 65 rokov a viac sa takmer zdvojnásobí na 40% obyvateľov.

Podľa Národného inštitútu pre výskum populácie a sociálne zabezpečenie v roku 1995 počet obyvateľstva v produktívnom veku v počte 87 miliónov dosiahol svoje maximum. V roku 2004 sa znížil na 85,08 miliónov a na konci roka 2010 to bolo 81,07 miliónov.  

Odhaduje sa, že do roku 2060 národná pracovná sila ľudí vo veku medzi 15. a 65. rokom sa zníži asi o polovicu celkového počtu populácie.

Samotné fakty sú dostatočne šokujúce,“ poznamenal Steven Mosher z Inštitútu pre výskum populácie.

Miera pôrodnosti v Japonsku, ktorá dosahuje 1,1 dieťaťa na ženu, nikdy nebola nižšia. Navyše, znižuje sa každým rokom,“ povedal. „Japonsko má už teraz najstaršie obyvateľstvo na svete a prakticky žiadnu imigráciu. Zdá sa, že neexistuje spôsob, ako sa vyhnúť hroziacej democíde. Starší ľudia zomrú a japonské ostrovy budú v budúcnosti mať čoraz menej ľudí a ešte menej pracovníkov.“

Riešenie je jasné, ale aby v Japonsku bolo viac detí, Japonci by najprv mali chcieť mať viac detí,“ dodal.

DISKUSIA k článku