EU má strategii pro ženy. A v pozadí se skrývá nepřítel – dítě!

3,743
Kultúra smrti

Publicista a nakladatel Alexandr Tomský na svém blogu uveřejnil text, kterým reaguje na čerstvě publikované plány Evropské unie. Strategie EU je symbolicky navržena na pětiletku, tj. období 2010-2015, a veřejnosti ji v úterý 21.9. představila komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding. Hlavní cíl EU pro nadcházející období definovala takto: "Lépe využít potenciálu žen a přispět tak k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů EU".

Strategie k "lepšímu využití ženského potenciálu" v Evropě je ale předmětem kritiky, mj. proto, že za účelem zvýšení ekonomické produktivity se ženám vnucuje role pracujících na úkor vlastní volby o tom, zda se budou věnovat raději rodině. Opravdovou cenu ženské úlohy ve světě ještě nepoznaly dámy, jejichž největší obavou (podle mediálních vystoupení v tomto týdnu) je, aby výše zmíněný cíl byl skutečně naplněn - jde o generální tajemnici European Women´s Lobby Myriu Vassiliadouvou, Antonyiu Parvanovou, europoslankyni z Aliance liberálů a demokratů a německou europoslankyni Franzisku Brantnerovou z frakce Zelení/Evropská svobodná aliance.

Alexandr Tomský zformuloval stanoviska kritiků a předložil tak obhajobu ženské svobody. Zkritizoval zejména obrovské úsilí EU o odtržení ženy od dětí a rodiny. Uvedl, že řešení, jak docenit ženu, nemá spočívat v nabídce kariéry mimo domov, ale posílit její úlohu v rodině a třeba i odměnit tak, že bude uznána jako plnoprávná profese.

Tomský dále uvádí: "V pozadí textu se ale skrývá ještě jeden nepřítel – dítě. A proto je zapotřebí, aby do konce pětiletky "minimálně 90 % dětí od tří let chodilo na plný úvazek do školky a 33 % do jeslí." Nostalgicky se ohlížím za dobou, kdy byly v Anglii jesle považovány za komunistický zločin a v Československu koloval vtip: "Co je domov důchodců? Trest rodičů za jesle!" Marně všichni pediatři poukazují na skutečnost, že dítě do tří let potřebuje ke svému zdravému psychickému vývoji především matku.

Unijní aktivisté mají jiný cíl: kariérní rovnost. A proto matky do zaměstnání, děti do jeslí!" ... "V unijním dokumentu se mluví o fundamentálním poslání prosazovat rovnou všeobecnou zaměstnanost žen i mužů, stejnou kariéru i stejné hierarchické zastoupení. Hrozí se tu totalitními kvótami a sankcemi i soukromému sektoru."

DISKUSIA k článku