Denník SME včera zverejnil prieskum o účasti na referende. Závery, ktoré z neho vyvodil však nie sú úplne korektné

2,198
Kultúra smrti

Denník SME tvrdí, že referendum nebude úspešné, pričom sa opiera o prieskum, ktorý si dal urobiť u agentúry Focus. Záver, ktorý z výsledkov prieskumu denník SME vyvodil, však nie je úplne objektívne prezentovaný

Denník SME vo svojom článku informuje o výsledkoch prieskumu, ktorý si dal urobiť u agentúry Focus. Podľa tohoto prieskumu malo vysokú pravdepodobnosť účasti na referende vyjadriť 35 % opýtaných, 25 % malo vyjadriť strednú pravdepodobnosť účasti a  40 % respondentov nízku pravdepodobnosť, že sa referenda zúčastnia. Tu si môžete pozrieť článok v denníku SME, ktorý o tom informuje.

Problém nastáva v interpretácii nameraných hodnôt. SME na základe tohto prieskumu presviedča občanov, že referendum bude neúspešné. Pozrime sa preto na výsledky a spôsob ich získania bližšie.

Spoločnosť Focus podľa vyjadrenia pána Šlosiarika robila výskum osobným pohovorom. Respondenti odpovedali na koľko percent sa referenda zúčastnia. Zúčastním sa od 0 do 49 percent (nízka) odpovedalo 40 % ľudí. Zúčastním sa na 50 až 70 percent (stredná) odpovedalo 25 percent respondentov. Zúčastním sa na 71 a viac percent (vysoká pravdepodobnosť účasti) odpovedalo podľa denníka SME 35 % (v prieskume agentúry Focus sa uvádza 32 - 38 percent).

Keď sa teda na štatistiku pozrieme nezaujato, tak viac ako 50 percentnú účasť predpokladá 60 % opýtaných. To je samozrejme úplne iné číslo, ako iba samotných 35 percent rozhodnutých.

Denník SME pri svojich záveroch vychádza z prieskumov a následných výsledkov predchádzajúcich referend, kde sa skutočná účasť nakoniec pohybovala niekde na úrovní skupiny, ktorá v prieskume vyjadrila vysokú pravdepodobnosť účasti (v tomto prípade teda 35 %), ale toto pravidlo sa nedá považovať za stopercentné a urobiť na jeho základe jednoznačný záver, že referendum bude neúspešné, sa nezdá úplne korektné.

Podľa predstaviteľa agentúry Focus Martina Šlosiarika sa do referenda už ďalší prieskum metódou osobných pohovorov, ktorá je v tomto prípade najpresnejšia, nepodarí urobiť. Preto skutočná účasť bude pre nás všetkých veľkým prekvapením.

 

 

DISKUSIA k článku