Biskup Schneider o spolužití partnerov, zmene pohlaví a ekumenizme

1,182
Kultúra života

Pápež František sa v poslednej dobe stáva terčom kritiky nielen zo strany veriacich, ale aj jeho spolupracovníkov, kvôli jeho liberálnym vyjadreniam ohľadom manželstva, o prijatí transsexuála a slávení protestantskej reformácie vo Švédsku. K týmto kontroverzným krokom sa vyjadril Athanasius Schneider, pomocný biskup astanskej arcidiecézy v Kazachstane, ktorý poskytol rozhovor pre LifeSiteNews.

„Spolužitie partnerov nemôže nikdy nadobudnúť požehnanie, aké má manželstvo a Cirkev musí potvrdzovať biologické pohlavie, než súhlasiť s „druhom schizofrénie“, ktorá hovorí, že pohlavie môže byť zmenené,“ vyjadril sa biskup Athanasius.

„Postoj Cirkvi k spolužitiu partnerov sa „nemôže zmeniť“, pretože zjavená Božia pravda odcudzuje sexuálne styky mimo právoplatného manželstva a považuje ich za smrteľné hriechy ako smilstvo a cudzoložstvo.“

„Cirkev toto vždy učila vo všetkých historických obdobiach a bez prerušenia, ten istý postoj, s tým istým významom. A preto tento postoj aj takýto navždy ostane. Nemôže byť zmenený.“

Schneiderove slová objasňujú vyjadrenia Pápeža Františka, ktorý vyhlásil, že niektoré spolužitia partnerov sa dajú považovať za „skutočné manželstvá“:

„Videl som mnoho vernosti v týchto spolužitiach partnerov a som presvedčený, že tieto sa dajú pokladať za skutočné manželstvá. Majú požehnanie skutočného manželstva vďaka ich vernosti,“ povedal pápež František.

Biskup Schneider však poukazuje na učenie Cirkvi, prečo spolužitie nemôže byť prijaté za manželstvo:

„Spolužitia nikdy nemôžu mať pravé požehnanie, ktoré má manželstvo, pretože sa to protirečí Božej vôli. A keď niečo je očividne a zreteľne voči Božej vôli, voči zjavenej pravde, nikdy to nemôže byť požehnaním. Požehnanie je láskavosťou Boha, požehnanie znamená, keď žijem v zmluve s Božou vôľou. Spolužitie partnerov je proti šiestemu Božiemu prikázaniu, v ktorom je to jasne napísané.“

Biskup taktiež povedal, že Cirkev musí ukázať viacej milosti a súcitu s tými, ktorí sú si neistí o ich vlastnom rode – ale to neznamená, že ten ich zmätok má Cirkev akceptovať.

„Jednoznačne sú títo ľudia chorí. Je to vážna psychóza alebo neuróza. Sú naozaj chorí a trpia psychickým druhom schizofrénie. My im musíme preukázať viacej milosti a súcitu a musíme im pomôcť túto chorobu prekonať a nie povzbudzovať ich v tom, aby si zmenili pohlavie. Musíme ich brať tak, akí sa narodili. Toto je pravda. Nemôžme spolupracovať na týchto schizofrenických hrách.“

Biskup sa k tejto téme vyjadril práve preto, lebo pápež František pred mesiacom prijal do Vatikánu ženu, ktorá podstúpila chirurgickú zmenu pohlavia na muža a spolu s jej partnerkou ich prijal ako „manželov“. Pápež dokonca pri rozhovore s „ňou“ nepoužíval oslovenia prináležiace jej biologickému pohlaviu.

„Si narodený ako muž alebo žena. Toto je vedecký a biologický fakt. V lone svojej matky si od prvého momentu splodenia už geneticky naprogramovaný ako muž alebo žena,“ povedal Schneider. „Je to objektívny fakt, že medzi mužom a ženou sú biologické a psychologické rozdiely.“

„Boh vytvorí dušu hneď v prvom momente počatia. Vtedy je duša spojená s telom, ktoré jej je pri počatí daná. Toto spojenie tela a duše má vplyv na myseľ a psychiku. Toto je vedecky dokázané. Mám na mysli skutočnú vedu, nie teoretickú.“

Schneider sa nakoniec vyjadril aj o pápežovom slávení protestantskej  reformácie, ktorá vyvolala veľký zmätok v kruhu veriacich.

„Ekumenizmus znamená túžbu, že sa všetci staneme tými, ktorí sú pokrstení v mene Ježiša Krista. Kresťania, ktorí sú oddelení od Cirkvi, nenapĺňajú Božiu vôľu, vôľu Krista. Musíme im ukázať krásu plnosti katolíckej viery, ale zároveň musíme rešpektovať slobodu každého jedinca.“

„Konvertovanie ku katolicizmu je napokon práca Ducha Svätého, ale aj my sa musíme do tohto nejako zapojiť, napríklad skrz modlitby alebo vo forme rozhovorov.“

 

DISKUSIA k článku