AKTUALIZOVANÉ: Zamestnanec SAV OSOČUJE vedeckú obec, lebo odmieta Rodovú ideológiu?!

3,998
Kultúra smrti

Napíšte Bianchimu, čo si myslíte o rodovej ideológii.

Pán Bianchi sa osobne navážal do popredných odborníkov verejnej výzvy www.rodovescitlivovanie.sk, ktorá sa bezprostredne týka tretej referendovej otázky.

Svojim vyhlásením pán Bianchi spochybnil odbornosť cez 300 profesorov, lekárov, docentov, špecialistov a garantov v rôznych vedných odboroch na univerzitách a vedeckých pracovníkov. Pán Bianchi tak konal z pozície odborníka na sociálnu komunikácia SAV.

V tlačovej správe zverejnenej 29.1.2015 sa píše (pozri dole), že výzvu odborníkov podpísalo 132 vedcov. Na verejne dostupnej stránke odbornej výzvy www.rodovescitlivovanie.sk je ale zoznam cez 300 odborníkov! Prečo sa v článku klame? Výzvu pána Bianchiho zverejnená na stránke SAV podpísalo len 5 ľudí (pozri tu), v článku sa o tom ale mlčí. (Okrem Bianchiho proti výzve odborníkov sa vyjadrili Ivan Lukšík, Jana Plichtová, Branislav Pupala a Oľga Zápotočná).

Pána Bianchiho sa treba spýtať ako je možné, že štátny zamestnanec sa otvorene hlási k politickej ideológii. Vo svojom prehlásení ju obhajuje a propaguje slovami "Paradoxne, cesta k rodovej rovnosti síce (aj) ideológiou je, ale vychádza z paradigmy ludských práv a tá sa globálne vyvíja už desaťročia"(Pozri  tu).

Reakcia pána Bianchiho prichádza v čase referenda. Stanovisko odbornej obce odmietajúcej zavádzanie rodovej ideológie do škol, úzko súvisí s treťou otázkou referenda. Snaha o spochybňovanie tohto vyjadrenia sa dá chápať len ako politická a mediálna agitácia zameraná na odradenie občanov od účasti na referende.

Pán Bianchi je špecialista na sociálnu komunikáciu, tak mu teda napíšte svoje postrehy k rodovej ideológii, nech má príležitesť využiť svoju odbornosť.

Do kópie emailu pre pána Bianchiho dajte aj jeho šéfa. Nového predsedu SAV, profesora Šajgalíka, aby bol tiež v obraze, ako jeho zamestnanec úspešne uráža cez 300 slovenských popredných vedcov.

Napíšte email na adresy:

Gabriel Bianchi
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
bianchi@savba.sk

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Predseda SAV
sajgalik@up.upsav.sk

 

S pozdravom,

Ing. Tomáš Kolek

---------------------------
Oficialná správa z teraz.sk je tu:

Podľa nich sa v tomto smere o vedu opiera istá skupina ľudí, ktorá sleduje len svoje záujmy. "Voči zneužívaniu vedeckých faktov sa musíme ohradiť." povedal Gabriel Bianchi z Ústavu SAV.

Bratislava 29. januára (TASR) – Vedci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV) odmietajú manipulácie s verejnou mienkou v oblasti rodovej rovnosti. Pridávajú sa k nim aj zástupcovia Centra rodových štúdií (CRŠ) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave tak spoločne reagovali na dokument Vyjadrenie a výzva skupiny lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

Tento dokument, ktorý mala zverejniť skupina pod vedením psychiatra a bývalého ministra zdravotníctva Alojza Rakúsa minulý rok k Medzinárodnému dňu detí, považujú za exemplárny príklad manipulácie. Podľa nich sa v tomto smere o vedu opiera istá skupina ľudí, ktorá sleduje len svoje záujmy. "Voči zneužívaniu vedeckých faktov sa musíme ohradiť. Keď niekto začne zavádzať vymyslené účelové pojmy, tak sa dajú na nich stavať ďalšie politické argumentácie," povedal Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.
 

Dokument však vyvolal u vedeckých pracovníkov odmietavé stanovisko

Riaditeľka CRŠ Zuzana Kiczková vníma dokument ako spôsob ohrozenia, ktorý tu číha na každom druhom riadku. Odborná koordinátorka CRŠ Mariana Szapuová si zas myslí, že dôležitým predpokladom akejkoľvek serióznej argumentácie je požiadavka korektnej práce so zdrojmi. "Signatári tejto výzvy túto požiadavku ignorovali," uviedla. V tomto prípade podľa Szapuovej ide o vytvorenie istého nepriateľa, ktorému sú do úst vložené slová, ktoré nikdy nepovedal.

Dokument však vyvolal u vedeckých pracovníkov odmietavé stanovisko už hneď po jeho zverejnení v roku 2014. Otvorený list, v ktorom upozorňujú, že materiál dehonestuje všeobecné uznávané hodnoty rodovej rovnosti akceptované EÚ, adresovali ministrom školstva, zdravotníctva, práce sociálnych vecí a rodiny i zahraničia. Podľa vedcov výzva spochybňuje aj oficiálne politiky únie i SR nazývajúc rodové scitlivovanie rodovou ideológiou. "Vedecké poznanie akumulované v ostatnom štvrťstoročí jasne ukazuje, že otázka rodovosti vo výchove a školskom vzdelávaní má plné opodstatnenie," skonštatoval Bianchi. Vedci vyzvali signatárov sporného dokumentu, ktorých je približne 132, aby zvážili svoje podpisy a pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, tak aj svoju morálnu integritu.

Neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa

V priebehu minulého roka vedeckým pracovníkom SAV odpovedali zo všetkých ministerstiev. Podľa Bianchiho sa ani jeden z oslovených rezortov s týmto materiálom nestotožnil. "Najzásadnejšie odmietnutie sme zaznamenali od ministra práce sociálnych veci a rodiny. Podľa neho táto iniciatíva niektorých lekárov, psychológov a iných odborníkov ukazuje, že už aj medzi odbornou verejnosťou sa šíria nesprávne informácie," povedal Bianchi.

V materiáli, ktorý hodnotí vplyv rodovej ideológie na duševné zdravie detí, sa píše o vnášaní rodovej ideológie do škôl a podpísaní signatári žiadajú vládu SR, aby tomu zabránila. Neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa podľa želania ideológie má podľa nich predstavovať vážnu formu duševného formu násilia a porušenie medzinárodných konvencii práv dieťaťa.

 

DISKUSIA k článku