Čo spôsobovalo Ježišovi najväčšiu bolesť? Ježiš odhalil toto tajomstvo jednému svätému v 12. storočí

7,071
Kultúra života

Umučenie a smrť Ježiša Krista sú absolútne kľúčové v kresťanskej viere, pretože sú prostriedkom na dosiahnutie našej spásy a zároveň nás povolávajú, aby sme v tom Ježiša napodobňovali.

Z tohto dôvodu si kresťania vytvorili (alebo mysticky prijali) množstvo spôsobov, ktorými si tieto pozoruhodné udalosti pripomínajú. Majú krížovú cestu, ruženec a samozrejme kríže, ktoré všade vešajú.

Jedna veľmi zaujímavá no málo známa modlitba je Modlitba ku plecovej rane Ježiša.

Hovorí sa, že v 12. storočí sa sv. Bernard z Clairvaux počas modlitby spýtal Ježiša, akú najväčšiu bolesť pocítil počas umučenia, o ktorej ľudia nevedia.

A Ježiš mu odpovedal! Sv. Bernardovi povedal nasledovné slová:

Pri nesení kríža sa mi na ramene urobila rana, ktorá bola bolestivejšia ako všetky ostatné, ale ľudia o nej nevedia.

Na základe toho sv. Bernard pravdepodobne vytvoril túto modlitbu:

Ó, najlákavejší Ježišu, tichý Baránok Boží, ja biedny a hriešny človek pozdravujem a úctivo bozkávam Tvoju najsvätejšiu ranu, ktorú si mal na svojom pleci, keď si niesol ťažký kríž. Táto plecová rana zapríčinila Ti najväčšie bolesti a muky na celom Tvojom presvätom tele.

Klaniam sa Ti, trpiaci Spasiteľu, chválim, zvelebujem Ťa a z celého srdca Ti ďakujem za túto presvätú a bolestnú plecovú ranu. Prosím Ťa ponížene pre muky tejto plecovej rany a pre tvoj ťažký kríž, ktorý si niesol na tejto svätej rane, aby si sa nado mnou, hriešnym človekom zmiloval, moje hriechy odpustil a sprevádzal ma po tvojej krížovej ceste do večnej blaženosti.

Amen.

Povedal som, že sv. Bernard „pravdepodobne“ vytvoril túto modlitbu, pretože sa pripisuje aj niektorým ďalším svätým. V každom prípade to je skvelá modlitba, ktorú Cirkev úplne schválila!