Vigano-810x500.jpg

BREAKING: Vatikán vyhlásil arcibiskupa Vigana za vinného zo schizmy a exkomunikoval ho

56
Kultúra smrti
  • Vatikán exkomunikoval arcibiskupa Vigana za schizmu.
  • Vigano odmieta autoritu pápeža Františka a Druhého vatikánskeho koncilu.
  • Viganò tvrdí, že je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou a jej tradíciou.
  • Vigano obviňuje pápeža Františka zo schizmy a herézy a žiada jeho odstránenie.

Vatikánske Dikastérium pre náuku viery (DDF) 5. júla oznámilo, že vyhlásilo bývalého amerického nuncia arcibiskupa Carla Mariu Vigana” za vinného zo schizmy” a automaticky ho exkomunikovalo.

V prehlásení, ktoré bez varovania poskytlo tlačovému zboru Svätej stolice, DDF uviedlo, že jeho kongres sa stretol 4. júla, aby rozhodol proti Viganovi”. Vo vyhlásení sa uvádza:

Dňa 4. júla 2024 sa konal kongres Dikastéria pre náuku viery, aby ukončil mimosúdny trestný proces, o ktorom sa hovorí v kánone 1720 CIC, proti Najdôstojnejšiemu Carlovi Mariovi Viganoviò, titulárnemu arcibiskupovi Ulpiany, obvinenému z vyhradeného deliktu schizmy (kánony 751 a 1364 CIC; čl. 2 SST). Jeho verejné vyhlásenia, ktorými prejavil odmietnutie uznať a podriadiť sa najvyššiemu pápežovi, odmietnutie spoločenstva s členmi jemu podriadenej Cirkvi, ako aj legitimity a magisteriálnej autority Druhého vatikánskeho koncilu, sú dobre známe.  Na záver trestného procesu bol Najdôstojnejší pán Carlo Maria Vigan&nbspzistený vinným z vyhradeného deliktu schizmy.  Dikastérium vyhlásilo exkomunikáciu latae sententiae v súlade s kánonom 1364 § 1 CIC. Zrušenie cenzúry v týchto prípadoch je vyhradené Apoštolskej stolici. Toto rozhodnutie bolo Najdôstojnejšiemu arcibiskupovi Viganovi’ oznámené 5. júla 2024.

ČÍTAŤ: Vatikán obviňuje arcibiskupa Vigana’ zo schizmy za ‘popieranie legitimity pápeža Františka’

Podľa termíny najnovšieho vydania kánonického práva, ten, kto je exkomunikovaný, nesmie vysluhovať sviatosti. 

Dňa 20. júna Viganò odhalil, že DDF listom z 11. júna začala proti nemu “mimosúdny trestný proces”, v ktorom obvinila preláta zo “zločinu schizmy.”

V liste, ktorý vydal Mons. John Kennedy, ktorý vedie disciplinárnu sekciu DDF’s, ho Vatikán’upozornil na “zločin schizmy, z ktorého bol obvinený (verejné vyhlásenia, ktorých výsledkom je popieranie prvkov potrebných na udržanie spoločenstva s Katolíckou cirkvou; popieranie legitimity pápeža Františka; prerušenie spoločenstva s ním; a odmietanie Druhého vatikánskeho koncilu).

Vyvracajúc obvinenie, Viganò vtedy uviedol, že “Ako nástupca apoštolov tvrdím, že som v plnom spoločenstve s Rímskokatolíckou apoštolskou cirkvou, s Magistériom rímskych pápežov a s neprerušenou doktrinálnou, morálnou a liturgickou Tradíciou, ktorú verne zachovali.”

Dalej dodal, že “odmietam, zavrhujem a odsudzujem škandály, omyly a herézy Jorgeho Maria Bergoglia, ktorý prejavuje absolútne tyranské riadenie moci, vykonávané proti účelu, ktorý legitimizuje autoritu v Cirkvi: autoritu, ktorá je vlastná  tej Kristovej a ako taká sa musí podriaďovať iba jemu.”

V rozsiahlom vyhlásení vydanom 28. júna bývalý U.S. nuncius vydal zdrvujúcu odpoveď na obvinenie DDF’zo schizmy, v ktorej dosvedčil, že “[schizmatická] sekta ma obviňuje zo schizmy: to by malo stačiť na preukázanie rozvratu, ku ktorému dochádza.”

Pokračujúc arcibiskup uviedol: 

… aby som sa mohol odlúčiť od cirkevného spoločenstva s Jorgem Mariom Bergogliom, musel by som byť najprv v spoločenstve s ním, čo nie je možné, keďže samotného Bergoglia nemožno považovať za člena Cirkvi pre jeho viacnásobnú herézu a zjavnú cudzosť a nezlučiteľnosť s funkciou, ktorú neplatne a nezákonne zastáva.

Vigán’obvinenia Vatikánu následne obvinil pápeža Františka zo schizmy a napísal:

Obviňujem Jorgeho Maria Bergoglia z herézy a schizmy a žiadam, aby bol odsúdený ako heretik a schizmatik a odstránený z trónu, ktorý nehodne zastáva už viac ako 11 rokov. To v žiadnom prípade nie je v rozpore s príslovím Prima Sedes a nemine judicatur, pretože je zrejmé, že keďže heretik nemôže prevziať pápežský stolec, nie je nad prelátov, ktorí ho súdia.

Čítajte: Arcibiskup Viganò: Obviňujem Bergoglia z herézy a schizmy

Arcibiskup Viganò bol v reakcii na rozhodnutie Vatikánu kontaktovaný’a táto správa bude podľa toho aktualizovaná.

Táto správa sa vyvíja…