Untitled-3-810x500.png

Súvislosť medzi pornografiou a prostitúciou je príliš jasná na to, aby sme ju ignorovali

17
Kultúra života
  • Prostitúcia dehumanizuje ženy a dievčatá, bráni im dosiahnuť skutočnú rovnosť.
  • Pornografia a prostitúcia sú odvetviami sexuálneho vykorisťovania, podnecujú sexuálne násilie.
  • Alsalem odmieta termín "sexuálne pracovníčky", obhajuje zrušenie pornografie a podporuje politiky proti nej.
  • Zákaz pornografie v Nepále ukazuje, že pornografia je faktorom problému znásilnení v krajine.

Je zriedkavé, aby niekto spojený s Organizáciou Spojených národov zaujal postoj proti akémukoľvek aspektu sexuálnej revolúcie, a preto je nedávna správa Reema Alsalema, osobitného spravodajcu OSN pre príčiny a dôsledky násilia páchaného na dievčatách, v ktorej sa uvádza, že prostitúcia “redukuje ženy a dievčatá na obyčajný tovar” a “bráni ich schopnosti dosiahnuť skutočnú rovnosť”, veľmi povzbudivá. Ako 27. júna informoval portál C-Fam, Alsalem skutočne vyzval aj na to, aby “krajiny zrušili pornografiu a kriminalizovali jej držbu a výrobu.”  

Alsalem správne poukazuje na súvislosť medzi pornografiou a prostitúciou, pričom obe tieto odvetvia sú odvetviami sexuálneho vykorisťovania. Vo svojej knihe Kultúrna vojna z roku 2016 som uviedol, že zatiaľ čo pornografia dehumanizuje ženy pre masové publikum a podnecuje rastúcu závislosť od sexuálneho násilia, obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia umožňujú mužom rozohrať svoje škaredé fantázie v reálnom živote. Keď som na túto tému robil rozhovor s aktivistkou proti obchodovaniu so sexom a vtedajšou poslankyňou Joy Smithovou, povedala mi, že pasáci využívajú mainstreamové porno na to, aby svoje obete naviedli na to, aby súhlasili so sexuálnym násilím. 

Smithová navyše poznamenala, že v štúdiách obrovské množstvo z nich uvádza, že prostitúciu využívajú preto, aby mohli robiť veci, ktoré by nikdy neskúsili na “skutočných ženách.” Výsledné tehotenstvá, samozrejme, môžu riešiť potratári, pretože nenarodené deti nie sú v očiach našej kultúry “skutočné deti.” 

Toto všetko sú len rôzne aspekty komoditnej kultúry – a preto organizácie podporujúce potraty, ako napríklad ’Women Deliver; OSN a Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva, ostro kritizovali Alsalemovu’správu, pričom IPPF uviedla: “Odsudzujeme čo najdôraznejšie obsah tejto správy a ideologicky motivovaný proces, ktorý k nej viedol. Bez sexuálnych pracovníčok a pracovníkov neexistuje feminizmus.” 

ČÍTAJTE: Najväčšia svetová pornografická stránka sa má zatvoriť v ďalších 4 štátoch kvôli zákonom o overovaní veku 

Na svoju veľkú česť Alsalem odmieta termín “sexuálne pracovníčky” úplne, pričom vo svojej správe poznamenáva, že tento termín “nesprávne zobrazuje prostitúciu ako činnosť, ktorá je rovnako dôstojná a hodnotná ako iná práca,” namiesto toho hovorí o “obetiach” a “prostitútkach a dievčatách.” Alsalemová vo svojej správe obhajuje “severský model” – ide o model v Kanade –, kde “samotné prostitútky sú dekriminalizované, ale kupujúci sexuálnych služieb a pasáci čelia trestom.” Potvrdila tiež súvislosť medzi prostitúciou a pornografiou a vyzvala na zavedenie množstva politík proti pornografii. 

Svojím obhajovaním zrušenia pornografie sa Alsalemová pridáva k rastúcemu medzinárodnému konsenzu, že pornografia otravuje našu spoločnosť a že overovanie veku, obmedzenia a (ako nedávno navrhol francúzsky generálny prokurátor) trestné stíhanie sú nevyhnutné ako odpoveď na ohromujúcu všadeprítomnosť sexuálne násilného obsahu. Alsalemová správne označila pornografiu za “formu prostitúcie”; Národné centrum pre sexuálne zneužívanie ocenilo “prekvapujúcu jasnosť” tejto “prelomovej” správy. C-Fam poznamenal, že Alsalem tiež “zdôraznil význam podporných služieb na pomoc ženám a dievčatám pri odchode z prostitúcie vrátane ‘priestorov pre jedno pohlavie.’” 

ČÍTAJTE: Premier Nového Brunšviku zakazuje ‘sexuálnu výchovu’ skupine zo škôl po prezentácii o porne, nemorálnych sexuálnych aktoch 

Tí, ktorí si myslia, že zákaz porna je možný, nech zoberú do úvahy fakt, že sa to už stalo. V roku 2018 sa v denníku Daily Mail informoval, že Nepál “zaviedol rozsiahly zákaz všetkých foriem pornografie v rámci najnovšieho úsilia o riešenie problému znásilňovania v krajine’za desaťročie vzrástol počet znásilnení o 300 percents vyhlásením nepálskeho’ministerstva informácií a komunikácie, v ktorom sa uvádza “pornografia ako jeden z hlavných faktorov, ktoré stoja za problémom znásilnení v krajine’.”Nepálsky trestný zákonník v súčasnosti zakazuje “produkciu a šírenie sexuálne obscénneho obsahu”, aby sa zabránilo prístupu k takémuto obsahu prostredníctvom elektronických médií”, bolo nevyhnutné stiahnuť takéto webové stránky v Nepále.” 

V krajine za krajinou je pornografia označovaná za ničivý a deštruktívny kultúrny jeda to nielen kresťanmi, ale aj sekulárnymi elitami. Reem Alsalem nie je, ako zdôraznil C-Fam, sociálny konzervatívec. To považujem za povzbudzujúce. Znamená to, že škody spôsobené pornografiou sú také jasné, že ich už nemôžu ignorovať ani progresívci.