Shutterstock_1949465128-810x500.jpg

Texaský najvyšší súd podporil právo kresťanského sudcu odmietnuť viesť "svadby" osôb rovnakého pohlavia

19
Kultúra života
  • Texaský najvyšší súd podporil kresťanskú sudkyňu odmietajúcu sobáše osôb rovnakého pohlavia.
  • Sudkyňa Hensley dostala pokarhanie za odmietnutie vykonávať sobáše z náboženských dôvodov.
  • Rozhodnutie súdu umožňuje pokračovanie súdneho procesu Hensley proti štátnej komisii.
  • Sudcovia Blacklock a Devine obhajovali Hensley za dodržiavanie jej kresťanskej viery.

Texaský najvyšší súd rozhodol v prospech kresťanskej sudkyne, ktorá odmietla vykonávať sobáše osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú podľa nej v rozpore s jej vierou.

Súd rozhodol v piatok 28. júna v prospech sudkyne Dianne Hensleyovej z mesta Waco v Texase, ktorá dostala od štátnej komisie pre správanie sudcov verejné pokarhanie a varovanie pred budúcimi sankciami za to, že odmietla vykonávať sobáše osôb rovnakého pohlavia z náboženských dôvodov. Komisia tvrdila, že Hensley porušuje nestrannosť sudcu a diskriminuje na základe sexuálnej orientácie.

Rozhodnutie v pomere 8:1 umožňuje, aby sa súdny proces, ktorý Hesley podal proti štátnej komisii, pohol dopredu. Podľa správ tvrdí, že “jej odmietnutie viesť svadby osôb rovnakého pohlavia je chránené zákonom o obnove náboženskej slobody v Texase a je prejavom jej náboženského presvedčenia.” Hensleyová tiež napadla obvinenie z porušenia nestrannosti a argumentovala, že nie je povinná viesť svadby a že táto záležitosť nemá vplyv na výkon sudcovských povinností.

Po tom, ako štátna komisia v januári 2019 vydala verejné varovanie, Hensleyová naďalej odmietala vykonávať úrad, pričom záujemcov o svadbu osôb rovnakého pohlavia odkázala na iné miesta a úradníkov, a požiadala súd o zablokovanie budúcich sankcií zo strany komisie.

RELEVANTNÉ: Najvyšší súd v Kolorade začal pojednávať o prípade Jacka Phillipsa’ za odmietnutie upiecť ‘tortu na zmenu pohlavia’

Texaský súd’s väčšinové stanovisko trval na tom, že sudcovia nie sú povinní v rámci svojich sudcovských povinností slúžiť na svadbách a že konanie Hensley’neznamená zaujatosť alebo predsudky.

Sudca Jimmy Blacklock zatrúbil na krok štátnej komisie voči Hensleymu a tvrdil, že,  tým, že sa postavil na stranu v spornej morálnej a politickej debate o konfliktoch medzi právom na manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré vytvoril Obergefell a právami náboženských disidentov, ktoré sú už dlho zakotvené v našich zakladajúcich dokumentoch — prebiehajúcou diskusiou, o ktorej Obergefell sám uznal, že bude pokračovať — Komisia urobila v očiach mnohých Texasanov oveľa viac pre podkopanie dôvery verejnosti v texaskú&nbspsúdnu moc, než by kedy mohol urobiť osamelý zmierovací sudca vo Waco.

SÚVISIACE: Jack Phillips sa vracia na Najvyšší súd v Colorade kvôli právu odmietnuť piecť ‘transrodové’ torty

konkrétnom stanovisku sudca Blacklock, ku ktorému sa pripojil sudca John Devine, pochválil konanie Hensley’a vyjadril želanie, aby súd úplne uzavrel prípad v prospech Hensley namiesto toho, aby ho vrátil nižšiemu na ďalšie konanie.

Písal: “Mohli sme dnes tento poľutovaniahodný prípad ukončiť. Mali sme tak urobiť tým, že by sme rozhodli, že Komisia pre sudcovské správanie nemá zákonnú právomoc sankcionovať sudcu Hensleyho alebo ktoréhokoľvek iného texaského sudcu, ktorý zdvorilo odmietne vykonávať sobáše osôb rovnakého pohlavia, ale s úctou odkáže páry rovnakého pohlavia na blízkeho úradníka, ktorý tak ochotne urobí. Sudkyňa Hensleyová si svojím mimoriadne rozumným postupom uctila svoje osobné presvedčenie a prejavila zdvorilosť voči párom rovnakého pohlavia, ktoré majú podľa Najvyššieho súdu USA právo na uzavretie manželstva, nie na konkrétneho sobášiaceho, a najmä nie na sobášiaceho, ktorý má náboženské výhrady voči účasti na obrade.”

Na obhajobu ústavnosti Hensleyho konania Blacklock pokračoval: “Konanie sudcu Hensleyho’nebolo neetické, protiústavné ani v žiadnom prípade nezákonné. Zdvorilé odmietnutie účasti na svadbe osôb rovnakého pohlavia z náboženských dôvodov nie je prejavom zaujatosti alebo predsudkov voči homosexuálom. Nepreukazuje to ani neschopnosť nestranne posudzovať ich súdne spory.”

Blacklock pochválil Hensleyovú za to, že sa drží svojej kresťanskej viery a odmieta “ohnúť koleno” pred novou “ortodoxiou” manželstiev osôb rovnakého pohlavia “.”

Citujúc “zdvorilé” presmerovanie osôb, ktoré chcú uzavrieť “sobáš” s rovnakým pohlavím, k iným úradníkom, Blacklock napísal: “Predstavte si pár v tejto situácii, ktorý sa snaží prinútiť zdvorilú a ústretovú kresťanskú sudkyňu, aby kvôli ich pohodliu porušila svoje presvedčenie, keď im iní miestni úradníci radi vyhovejú. Aký účel by to mohlo mať — okrem dôkazu, že prívrženci starej ortodoxie budú nútení pokľaknúť pred novou?" ”

Pokračoval: “Považujem za povzbudivé, že nemáme žiadne náznaky, že by niektorý pár rovnakého pohlavia vôbec uvažoval o takomto riešení situácie. Ktorý slušný človek by to urobil? Sudca Hensley sa k nim správal úctivo. Vzali sa neďaleko. Išli si svojím životom. Sudkyňa Hensleyová sa vrátila do práce s čistým kresťanským svedomím, s kolenami zohnutými len pred svojím Bohom.”

POKRAČOVALI: Texaský najvyšší súd potvrdil zákaz mrzačiacich transrodových hormónov, operácií pre deti

Hiram Sasser, výkonný generálny poradca First Liberty Institute, ktorý zastupoval Hensleyovú na súde, ocenil rozsudok ako víťazstvo náboženskej slobody a povedal: “Spôsob, akým sudkyňa Hensleyová’zosúladila svoje náboženské presvedčenie a zároveň vyhovela potrebám svojej komunity, je nielen zákonný, ale mal by byť vzorom pre verejných činiteľov v celom Texase. Toto je veľké víťazstvo pre sudkyňu Hensleyovú a obnovuje jej možnosť domáhať sa spravodlivosti na základe zákonnej ochrany náboženskej slobody. Oceňujeme, že sudcovia Blacklock a Devine boli ochotní hneď teraz rozhodnúť, že to, čo urobila Komisia pre správanie sudcov, bola nezákonná náboženská diskriminácia. Ale budeme pokračovať v tomto boji proti náboženskej diskriminácii, kým bude Komisia trvať na svojej forme náboženského testu pre verejné funkcie.”

Sudca Hensley vyjadril vďačnosť za priaznivé rozhodnutie aj slovami: “Som naozaj vďačný Najvyššiemu súdu za to, že mi dal príležitosť naďalej sa zasadzovať za náboženskú slobodu a právny štát.”

PODĽA

Melania Trump na podujatí v Mar-a-Lago vyzbierala 1 milión dolárov pre homosexuálnu republikánsku skupinu

Domáce násilie v LGBT vzťahoch je 8-krát vyššie ako u heterosexuálov: Správa ministerstva spravodlivosti

‘Ženatý’ homosexuál zatknutý za detskú pornografiu údajne plánoval zneužiť náhradné dieťa