american_flag_bible-e1720038845782-810x500.jpg

Štátny superintendent v Oklahome požaduje, aby sa na štátnych školách vyučovala Biblia a Desatoro

10
Kultúra života
  • Oklahoma vráti biblické princípy do verejného vzdelávania.
  • Biblia a Desatoro Božích prikázaní budú povinne vyučované vo verejných školách.
  • Náboženský obsah je neoddeliteľnou súčasťou formovania Ameriky.
  • Odľuka cirkvi od štátu je dôležitá pre zachovanie slobody viery.

Oklahoma sa tento rok stane druhým štátom, ktorý vráti biblické princípy do verejného vzdelávania, oznámil štátny superintendent pre verejné vzdelávanie Ryan Walters.

CNN informovala, že s okamžitou platnosťou sa na všetkých verejných školách v štáte Sooner bude v ročníkoch 5 až 12 povinne vyučovať Biblia a Desatoro Božích prikázaní, pretože Biblia je podľa Waltersa’“jedným z najzákladnejších dokumentov, na základe ktorých vznikla ústava a naša krajina,” a je nevyhnutná pre “históriu tejto krajiny,” “úplné pochopenie západnej civilizácie,” a “pochopenie základov nášho právneho systému.”

“Biblia je nenahraditeľným historickým a kultúrnym kameňom,” vysvetlil. “Bez jej základných znalostí nie sú oklahomskí študenti schopní správne pochopiť základy nášho národa. Nie je to len vzdelávacia smernica, ale kľúčový krok k tomu, aby naši študenti pochopili základné hodnoty a historický kontext našej krajiny.”

Interfaith Alliance, skupina “ľudí rôznych vierovyznaní a presvedčení”, ktorá podporuje, aby sa postavila proti “náboženskému a politickému extrémizmu” a “vnucovaniu presvedčenia iným,” tento krok odsúdila ako “zjavný náboženský nátlak.” Walters však povedalpre Family Research Council’s Washington Watch, že táto požiadavka je jednoducho návratom ku klasickejším americkým vzdelávacím normám.

“Do 60. rokov 20. storočia, ak ste vošli do školy, videli ste Bibliu,” povedal. “Počuli ste vyučovanie z Biblie, (a) počuli ste aj veľa literárnych odkazov na Bibliu. Je to najpredávanejšia kniha v americkej histórii (…) ak toto nespĺňa podmienky na literatúru, ktorá by mala byť v triede, tak neviem, aká kniha by ich spĺňala.”

Zástancovia tvrdia, že takýto náboženský obsah je neoddeliteľnou súčasťou zdôrazňovania úlohy viery pri formovaní a osudoch Ameriky’siahajúcich až k založeniu národa’a nepredstavujú neprípustné “ustanovenie náboženstva.”

Fráza “odluka cirkvi od štátu,” často uvádzaná v opozícii voči náboženskému obsahu na verejných priestranstvách, nepochádza z Deklarácie nezávislosti ani z U.Ústavy USA, ale z dopisu Thomasa Jeffersona, ktorý napísal 1. januára 1802 združeniu baptistov v Danbury a ubezpečil skupinu o svojom presvedčení, že “náboženstvo je záležitosť, ktorá leží výlučne medzi človekom & jeho Bohom, že nie je povinný skladať účty nikomu inému za svoju vieru alebo uctievanie, že legitímne právomoci vlády siahajú len na činy & nie na názory.”

“So zvrchovanou úctou sa pozerám na ten akt celého amerického ľudu, ktorý vyhlásil, že jeho zákonodarný zbor by nemal ‘vydávať zákony týkajúce sa zriadenia náboženstva alebo zakazujúce jeho slobodné vyznávanie,’ a tak postaviť múr oddelenia medzi cirkvou & štátom,” uviedol Jefferson v korešpondencii.

Ak sa to berie doslovne, “odluka cirkvi od štátu” je presnou skratkou pre jeden z praktických účinkov Prvý dodatok: uznanie, že cirkev a štát sú dva odlišné subjekty a ani jeden z nich nesmie kontrolovať záležitosti druhého. Dnes však ľavicoví aktivisti tvrdia, že to znamená, že náboženské myšlienky a hodnoty nemôžu žiadnym spôsobom informovať, ovplyvňovať ani byť uznávané vládou a že akékoľvek vyjadrenie viery vo vládnom čase, na vládnej pôde alebo s použitím vládnych zdrojov je nezákonné, bez ohľadu na to, aké je neškodné alebo dobrovoľné. Takýto výklad nemá oporu v slovách ani činoch amerických’otcov zakladateľov, ktorí považovali náboženstvo za životne dôležité pre americký’úspech a hodné uznania v rámci verejného vzdelávania.

Oklahoma’vyhlásením nadviazala na republikánskeho guvernéra Louisiany Jeffa Landryho, ktorý pred mesiacom podpísalzákon požadujúci, aby bolo Desatoro Božích prikázaní vyvesené v louisianských verejných triedach.