Untitled-18-810x500.png

Jezuiti fakticky vyhostení z Nikaraguy, majetok zhabaný komunistickým režimom

47
Kultúra smrti

Púhy týždeň po tom, čo jezuitskému rádu skonfiškoval Stredoamerickú univerzitu, nikaragujský diktátor Daniel Ortega zrušil právny štatút rádu v krajine a zhabal všetok jeho majetok.

V stredu 23. augusta komunistický diktátor vyhlásil Spoločnosť Ježišovu, ktorú založil svätý Ignác z Loyoly, v Nikarague za nelegálnu. Vláda zároveň skonfiškovala všetok majetok patriaci misionárskemu rádu. 

Tento krok prišiel sotva týždeň po tom, čo vláda násilne prevzala jezuitskú Stredoamerickú univerzitu (UCA), označila ju za “centrum terorizmu” a tvrdila, že jezuiti nedodržiavajú daňové zákony. Univerzita, ktorá sa nachádza v hlavnom meste krajiny Managua, chránila tisíce študentov, ktorí sa v roku 2018 zúčastnili na protestoch proti Ortegovmu režimu. Spolu s ďalšími univerzitami v Manague slúžila ako epicentrum demonštrácií proti Ortegovi, ktoré vyústili do násilného vládneho zásahu, pri ktorom bolo pred potlačením demonštrácií zabitých viac ako 300 civilistov. 

Voči zhabaniu ich majetku a faktickému vyhosteniu z krajiny vydali jezuiti zo Strednej Ameriky minulý týždeň vyhlásenie z ich regionálneho ústredia v Salvadore. “Ide o vládnu politiku, ktorá systematicky porušuje ľudské práva a zdá sa, že je zameraná na upevnenie totalitného štátu,” vyhlásili. “Tieto závažné obvinenia sú úplne nepravdivé a nepodložené.” 

“Faktická konfiškácia UCA je cenou, ktorú treba zaplatiť za hľadanie spravodlivejšej spoločnosti, za ochranu života, pravdy a slobody nikaragujského ľudu, v súlade s heslom: Pravda vás oslobodí,” napísali v príkaze. 

Otec Arturo Sosa, S.J., generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, písaliv liste stredoamerickému provinciálovi otcovi Josémú Domingovi Cuestovi, S.J, že pokiaľ ide o konfiškáciu univerzity, “spravodlivý proces s nestrannou spravodlivosťou vyniesol na svetlo pravdu o celom sprisahaní, ktoré vláda od mládežníckych protestov v roku 2018 realizuje proti UCA, proti mnohým ďalším dielam Katolíckej cirkvi a proti tisícom inštitúcií občianskej spoločnosti s cieľom udusiť ich, zatvoriť alebo si ich privlastniť.” 

Vysoký predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí USA’pre Latinskú Ameriku Brian Nichols odsúdil Ortegovo’zabavenie univerzity, keď na X, predtým nazývanom Twitter, napísal: “Zabavenie Stredoamerickej univerzity, symbolu akademickej dokonalosti a nádeje pre budúcnosť Nikaraguy, predstavuje veľkú eróziu demokratických noriem a uzatváranie občianskeho priestoru.”  

Vláda v Nikarague od decembra 2021 zatvorila už dvadsaťšesť univerzít a zhabala im majetok. UCA údajne slúži približne 9 500 študentom a patrí k najprestížnejším vysokoškolským inštitúciám v krajine’ 

V ďalšej urážke cirkvi vláda premenovalauniverzitu po sandinistickom študentskom vodcovi, ktorý bol priateľom Daniela Ortegu pred jeho nástupom k moci a ktorého v roku 1967 zabil somozovský režim. Univerzita’sa teraz volá “Národná univerzita Casimiro Sotelo Montenegro.” V priestoroch univerzity teraz visí vlajka Sandinistického frontu národného oslobodenia, Ortegovej komunistickej strany. 

Bývalý veľvyslanec Nikaraguy pri Organizácii amerických štátov Arturo McFields Yescas, ktorý bol vyhostený za odsúdenie nespravodlivých a svojvoľných krokov Ortegovho režimu, označil kroky proti jezuitom za “poľutovaniahodné.” 

“Zmena názvu toho, čo ukradnete, podobne ako keď zločinec ukradne auto, natrie ho farbou a zmení poznávaciu značku, je propagáciou antihodnoty. To je to, čo sa propaguje v tejto novej represívnej fáze diktatúry,” povedal McFields v rozhovore začiatkom tohto mesiaca. 

V podobnom odsúdení Ortegovho’pokračujúceho prenasledovania katolíckej cirkvi a biskupa Rolanda Álvarez z Matagalpy v USA. Kongresman Chris Smith vyzval Ortegu, aby medzinárodnému spoločenstvu predložil verejný dôkaz o živote Álvareza.  

V tlačovej správe z 10. augusta Smith napísal: “Biskup Álvarez, odvážny a súcitný Boží služobník, už viac ako rok nesmierne trpí v rukách brutálneho režimu Daniela Ortegu’. Údajne je naďalej nespravodlivo väznený vo väzenskom komplexe Jorge Navarro, nazývanom La Modelo, ktorý je známy svojimi krutými podmienkami.” 

Keďže neboli predložené žiadne spoľahlivé dôkazy o zdravotnom stave biskupa’alebo dokonca o tom, že je nažive, vyzývam prezidenta Ortegu, aby poskytol medzinárodnému spoločenstvu dôkaz, že biskup Álvarez je stále nažive, a aby umožnil Červenému krížu okamžitý prístup na nezávislé vyšetrenie jeho zdravotného stavu bez obmedzení a bez prítomnosti vládnych predstaviteľov alebo väzenských dozorcov.

Bezpečnosť a blaho biskupa Álvareza a ďalších náboženských a politických väzňov, ktorí sú naďalej prenasledovaní Ortegovým-Murillovým režimom, je hlavným záujmom Kongresu USA a ochrancov ľudských práv na celom svete. Všetci náboženskí a politickí väzni by mali byť prepustení.

Dodatočne obnovujem svoje žiadosť prezidentovi Ortegovi o pomoc pri zabezpečení stretnutia s biskupom Álvarezom v Nikarague.

3. júla Alvareza údajne prepustili z väzenia, aby ho 5. júla opäť uvrhli za mreže po tom, čo rokovania o podmienkach jeho prepustenia stroskotali, keď odmietol opustiť svoje stádo a opustiť krajinu.